Komenského 7, příspěvková organizace

Rozhodnutí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2022 - 23

1. Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7, přísp. org., IČ 71237003
místo poskytování předškolního vzdělávání (mateřská škola): Komenského 7

řádek registrační
číslo
přijato/
nepřijato
přijato na mateřskou školu
1. 1-1/2022-23 přijato Krymská 10
2. 1-2/2022-23 přijato
3. 1-3/2022-23 přijato
4. 1-4/2022-23 přijato
5. 1-5/2022-23 přijato
6. 1-6/2022-23 přijato
7. 1-7/2022-23 přijato
8. 1-8/2022-23 přijato
9. 1-9/2022-23 přijato
10. 1-10/2022-23 přijato
11. 1-11/2022-23 přijato
12. 1-13/2022-23 přijato
13. 1-14/2022-23 přijato
14. 1-15/2022-23 přijato
15. 1-17/2022-23 přijato
16. 1-18/2022-23 přijato
17. 1-19/2022-23 přijato
18. 1-20/2022-23 přijato
19. 1-22/2022-23 přijato
20. 1-23/2022-23 přijato
21. 1-24/2022-23 přijato
22. 1-27/2022-23 přijato
23. 1-28/2022-23 přijato
24. 1-29/2022-23 přijato
25. 1-16/2022-23 nepřijato
26. 1-21/2022-23 **)

**) Podmínečně přijato - u žádosti probíhá správní řízení dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.
Vyvěšeno dne 1.6.2022 od 13 hodin. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí do MŠ, za
oznámená. Vyvěšení výsledků zápisu skončí dne 16.6.2022 ve 24 hodin.

Mgr. Bc. Zdeňka Tichá, ředitelka mateřské školy

1. Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7, přísp. org., IČ 71237003
místo poskytování předškolního vzdělávání (mateřská škola): Krymská 10

řádek registrační
číslo
přijato/
nepřijato
přijato na mateřskou školu
1. 3-1/2022-23 přijato
2. 3-2/2022-23 přijato
3. 3-3/2022-23 přijato
4. 3-4/2022-23 přijato
5. 3-5/2022-23 přijato
6. 3-6/2022-23 přijato
7. 3-7/2022-23 přijato
8. 3-8/2022-23 přijato
9. 3-9/2022-23 přijato
10. 3-10/2022-23 přijato
11. 3-11/2022-23 přijato
12. 3-12/2022-23 přijato
13. 3-13/2022-23 přijato
14. 3-14/2022-23 přijato
15. 3-15/2022-23 přijato
16. 3-16/2022-23 přijato
17. 3-17/2022-23 přijato
18. 3-18/2022-23 přijato
19. 3-19/2022-23 přijato Krymská 12
20. 3-20/2022-23 přijato Krymská 12
21. 3-22/2022-23 přijato Krymská 12
22. 3-23/2022-23 přijato Krymská 12
23. 3-24/2022-23 přijato Krymská 12
24. 3-25/2022-23 přijato Krymská 12
25. 3-27/2022-23 přijato Krymská 12
26. 3-28/2022-23 přijato Krymská 12
27. 3-29/2022-23 přijato
28. 3-30/2022-23 přijato Krymská 12
29. 3-31/2022-23 přijato Emy Destinové 1
30. 3-32/2022-23 přijato Krymská 12
31. 3-33/2022-23 přijato
32. 3-34/2022-23 přijato
33. 3-35/2022-23 přijato
34. 3-36/2022-23 přijato
35. 3-38/2022-23 přijato Krymská 12
36. 3-39/2022-23 přijato
37. 3-40/2022-23 přijato Krymská 12
38. 3-41/2022-23 přijato
39. 3-42/2022-23 přijato Emy Destinové 1
40. 3-43/2022-23 přijato
41. 3-46/2022-23 přijato Krymská 12
42. 3-47/2022-23 přijato
43. 3-48/2022-23 přijato Krymská 12
44. 3-49/2022-23 přijato Krymská 12
45. 3-50/2022-23 přijato Krymská 12
46. 3-51/2022-23 přijato Krymská 12
47. 3-21/2022-23 **)

**) Podmínečně přijato - u žádosti probíhá správní řízení dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.
Vyvěšeno dne 1.6.2022 od 13 hodin. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí do MŠ, za
oznámená. Vyvěšení výsledků zápisu skončí dne 16.6.2022 ve 24 hodin.

Mgr. Bc. Zdeňka Tichá, ředitelka mateřské školy

1. Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7, přísp. org., IČ 71237003
místo poskytování předškolního vzdělávání (mateřská škola): U Brodu 73

řádek registrační
číslo
přijato/
nepřijato
přijato na mateřskou školu
1. 4-1/2022-23 přijato
2. 4-2/2022-23 přijato
3. 4-3/2022-23 přijato
4. 4-4/2022-23 přijato
5. 4-5/2022-23 přijato
6. 4-6/2022-23 přijato
7. 4-7/2022-23 přijato
8. 4-8/2022-23 přijato
9. 4-10/2022-23 přijato Krymská 12
10. 4-11/2022-23 přijato Krymská 12

1. Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7, přísp. org., IČ 71237003
místo poskytování předškolního vzdělávání (mateřská škola): Mozartova 4

řádek registrační
číslo
přijato/
nepřijato
přijato na mateřskou školu
1. 5-1/2022-23 přijato
2. 5-2/2022-23 přijato
3. 5-3/2022-23 přijato
4. 5-4/2022-23 přijato Krymská 12
5. 5-5/2022-23 přijato
6. 5-6/2022-23 přijato
7. 5-7/2022-23 přijato
8. 5-8/2022-23 přijato
9. 5-9/2022-23 přijato
10. 5-10/2022-23 přijato
11. 5-11/2022-23 přijato
12. 5-12/2022-23 přijato
13. 5-14/2022-23 přijato
14. 5-15/2022-23 přijato
15. 5-16/2022-23 přijato
16. 5-17/2022-23 přijato
17. 5-18/2022-23 přijato
18. 5-19/2022-23 přijato
19. 5-20/2022-23 přijato
20. 5-21/2022-23 přijato
21. 5-22/2022-23 přijato
22. 5-23/2022-23 přijato
23. 5-24/2022-23 přijato
24. 5-25/2022-23 přijato
25. 5-26/2022-23 přijato
26. 5-27/2022-23 přijato
27. 5-28/2022-23 přijato
28. 5-29/2022-23 přijato
29. 5-30/2022-23 přijato
30. 5-31/2022-23 přijato Východní 6
31. 5-32/2022-23 přijato

**) Podmínečně přijato - u žádosti probíhá správní řízení dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.
Vyvěšeno dne 1.6.2022 od 13 hodin. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí do MŠ, za
oznámená. Vyvěšení výsledků zápisu skončí dne 16.6.2022 ve 24 hodin.

Mgr. Bc. Zdeňka Tichá, ředitelka mateřské školy

1. Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7, přísp. org., IČ 71237003
místo poskytování předškolního vzdělávání (mateřská škola): Emy Destinové 1

řádek registrační
číslo
přijato/
nepřijato
přijato na mateřskou školu
1. 6-1/2022-23 přijato
2. 6-2/2022-23 přijato
3. 6-3/2022-23 přijato
4. 6-4/2022-23 přijato
5. 6-5/2022-23 přijato
6. 6-6/2022-23 přijato
7. 6-8/2022-23 přijato
8. 6-9/2022-23 přijato
9. 6-10/2022-23 přijato
10. 6-11/2022-23 přijato
11. 6-12/2022-23 přijato
12. 6-13/2022-23 přijato
13. 6-14/2022-23 přijato
14. 6-15/2022-23 přijato
15. 6-16/2022-23 přijato
16. 6-17/2022-23 přijato Východní 6
17. 6-21/2022-23 přijato Východní 6
18. 6-7/2022-23 **)
**)Podmínečně přijato - u žádosti probíhá správní řízení dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.
Vyvěšeno dne 1.6.2022 od 13 hodin. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí do MŠ, za
oznámená. Vyvěšení výsledků zápisu skončí dne 16.6.2022 ve 24 hodin.

Mgr. Bc. Zdeňka Tichá, ředitelka mateřské školy

1. Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7, přísp. org., IČ 71237003
místo poskytování předškolního vzdělávání (mateřská škola): Východní 6

řádek registrační
číslo
přijato/
nepřijato
přijato na mateřskou školu
1. 7-1/2022-23 přijato
2. 7-2/2022-23 přijato
3. 7-3/2022-23 přijato
4. 7-4/2022-23 přijato
5. 7-5/2022-23 přijato
6. 7-6/2022-23 přijato
7. 7-7/2022-23 přijato
8. 7-8/2022-23 přijato
9. 7-9/2022-23 přijato
10. 7-10/2022-23 přijato
11. 7-11/2022-23 přijato
12. 7-12/2022-23 přijato
13. 7-13/2022-23 přijato
14. 7-14/2022-23 přijato
15. 7-15/2022-23 přijato
16. 7-16/2022-23 přijato
17. 7-17/2022-23 přijato
18. 7-18/2022-23 přijato
19. 7-19/2022-23 přijato
**) Podmínečně přijato - u žádosti probíhá správní řízení dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.
Vyvěšeno dne 1.6.2022 od 13 hodin. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí do MŠ, za
oznámená. Vyvěšení výsledků zápisu skončí dne 16.6.2022 ve 24 hodin.

Mgr. Bc. Zdeňka Tichá, ředitelka mateřské školy

1. Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7, přísp. org., IČ 71237003
místo poskytování předškolního vzdělávání (mateřská škola): Hornická 66

řádek registrační
číslo
přijato/
nepřijato
přijato na mateřskou školu
1. 8-1/2022-23 přijato
2. 8-2/2022-23 přijato
3. 8-3/2022-23 přijato
4. 8-4/2022-23 přijato
5. 8-5/2022-23 přijato
6. 8-6/2022-23 přijato
7. 8-7/2022-23 přijato Východní 6
8. 8-8/2022-23 přijato Východní 6
9. 8-9/2022-23 přijato Komenského 7
10. 8-10/2022-23 přijato Emy Destinové 1
11. 8-11/2022-23 přijato Emy Destinové 1
12. 8-12/2022-23 přijato Komenského 7
13. 8-14/2022-23 přijato
14. 8-16/2022-23 přijato Východní 6
15. 8-17/2022-23 přijato Východní 6
**) Podmínečně přijato - u žádosti probíhá správní řízení dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.
Vyvěšeno dne 1.6.2022 od 13 hodin. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí do MŠ, za
oznámená. Vyvěšení výsledků zápisu skončí dne 16.6.2022 ve 24 hodin.

Mgr. Bc. Zdeňka Tichá, ředitelka mateřské školy

1. Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7, přísp. org., IČ 71237003
místo poskytování předškolního vzdělávání (mateřská škola): Lesní MŠ Duběnka

řádek registrační
číslo
přijato/
nepřijato
přijato na mateřskou školu
1. 9-1/2022-23 přijato
2. 9-2/2022-23 přijato
3. 9-3/2022-23 přijato
4. 9-4/2022-23 přijato
5. 9-5/2022-23 přijato
6. 9-6/2022-23 přijato
7. 9-7/2022-23 přijato
8. 9-8/2022-23 přijato
**) Podmínečně přijato - u žádosti probíhá správní řízení dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.
Vyvěšeno dne 1.6.2022 od 13 hodin. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí do MŠ, za
oznámená. Vyvěšení výsledků zápisu skončí dne 16.6.2022 ve 24 hodin.

Mgr. Bc. Zdeňka Tichá, ředitelka mateřské školy