Komenského 7, příspěvková organizace

Sdělení ředitelky školy

Na základě sdělení MŠMT ze dne 20.4.2020 se úplata za dobu omezení nebo přerušení provozu nevybírá, a to ani úplata ve snížené („prázdninové“) výši; v případě uzavření MŠ z důvodu vyhlášeného nouzového stavu v souvislosti s COVID-19 od 17.3.2020 (na základě rozhodnutí zřizovatele ode dne 20.3.2020-15.5.2020).
Úplata za předškolní vzdělávání za měsíc duben 2020 bude účtována ve výši 0 Kč.

V případě již uhrazené částky bude přeplatek mateřskou školou vrácen zpět.
Vzniklý přeplatek školného za 03/2020 bude ve výši 255 Kč.
Školné za 06/2020 bude předepsáno v plné výši 510 Kč a přeplatek se z něj odečte.