Komenského 7, příspěvková organizace

terapie hrou

„I trable jdou říct hravě“
Základní informace rodičům o Terapii hrou

Terapie hrou je vhodná pro děti od 3 do 12 let.

Co je to Terapie hrou?
Terapie hrou je pro děti to samé, jako pro dospělé poradenství. Hra je
pro děti přirozený způsob komunikace, přesně tak, jako je pro
dospělé přirozené povídání. Dětem jsou v Terapii hrou poskytnuté
speciální hračky, které jim umožňují vyjádřit to, co se jim těžko vyjadřuje
slovy. V herně se hračky používají jako slova a hra je řečí dítěte. Když
děti mohou vyjadřovat svoje pocity ve společnosti vyškoleného
terapeuta, který jim rozumí, začnou se cítit lépe. Jako rodič jste
pravděpodobně zažili něco podobného, když vás něco trápilo a svěřili
jste se někomu, komu na vás skutečně záleželo. Hned jste se cítili lépe.

Potřebuje moje dítě terapii?
Většina dětí v určitém období zažívá různé těžkosti (doma, ve škole, při
rozvodu rodičů, při odloučení od rodičů, ve vztazích s jinými dětmi,
apod.), nebo se začnou chovat tak, že to znepokojuje jejich rodiče nebo
učitele. Některé děti potřebují v jistých záležitostech víc pomoci než
jiné děti. Obecně, pokud jste vy, učitel nebo dětský lékař znepokojeni
chováním vašeho dítěte, nebo má vaše dítě problém přizpůsobit se
změnám ve škole, je terapie hrou doporučeným způsobem pomoci
vašemu dítěti.

Jak terapie probíhá a na co je potřeba myslet?
Terapie probíhá 1x týdně, samotné setkání s dítětem trvá 45 minut.
V průběhu setkávání s dítětem realizujeme 3 rodičovské konzultace.
Obvykle první na začátku, další po 5. a 9. setkání. Společně si povídáme
o tom, co je nového doma, jaké změny v chování dítěte pozorujete, zda
vás něco u dítěte překvapilo, apod. Doporučený minimální počet setkání
s dítětem je 12. Délka terapie závisí na závažnosti problémů, které dítě
prožívá.

 

terapie-rodine-kv.cz
TERAPIEKV@SEZNAM.cz
TEL. KONTAKT: 777883348