Komenského 7, příspěvková organizace

Třídní schůzky

Třídní schůzky

7. 2. 2018 od 16.00h v jídelně MŠ
(prosíme, pokud možno bez přítomnosti dětí)

Účast všech rodičů je nutná.

Program:

1. Škola v přírodě

  • poslední možnost přihlásit své dítě na pobyt ve škole v přírodě
  • informace o částce doplatku a termínu platby
  • informace o programu ŠvP
  • předání dokumentace – stanovení termínu odevzdání jednotlivých (vyplněných) formulářů – závazná přihláška, informace o dítěti včetně seznamu léků + dávkování, zdravotní způsobilost – tzv. „bezinfekčnost“, kopie zdravotní kartičky, doporučený seznam věcí.
  • Návrhy – co s dětmi, které na školu v přírodě nepojedou

2. Hodnocení uplynulého pololetí a informace o plánech na 2. Pololetí šk. r. 2017/18

3. Provozní požadavky:

  • Příchod, odchod dětí
  • Odvádění dětí po obědě – úprava a stanovení pravidel
  • Papírové kapesníčky – kdo nenosí? Upravená pravidla – ve 2.pololetí přinesou ti, co dosud žádné kapesníčky nedonesli J

4. Diskuse