Komenského 7, příspěvková organizace

Výdaje

ZA CO V MŠ PLATÍTE?

PŘI NÁSTUPU DO MŠ  VRATNOU JISTINU  1.600,- Kč

 

PRAVIDELNÉ PLATBY

školné

450,- Kč/měsíc (kromě předškolních dětí  a dětí s odkladem školní docházky)

 

stravné  

dopolední (svačina+oběd) 27,- Kč/den

celodenní (svačina, oběd, svačina) 35,- Kč/den

(děti s odkladem škol. docházky 38,- Kč/den)

 

další případné platby za dobrovolné nadstandardní aktivity např.:

divadla, koncert, kouzelník  (dle ročního plánu)

kurzy pro starší děti (např. pohybo-hrátky, flétny apod.)

služby (např. vyšetření zraku dětí, fotografování apod.)

autobusovou přepravu na třídní akce – výlety, exkurze