Komenského 7, příspěvková organizace

Dne 16. 6. 2021 od 13 hodin budou zveřejněny výsledky Zápisu

Výsledkové listiny s jedinečnými registračními čísly budou rovněž vyvěšeny na veřejně přístupném místě v jednotlivých mateřských školách 1. MŠ