Komenského 7, příspěvková organizace

ZHODNOCENÍ PROJEKTU  ,,ŘEMESLNÉ DNY PRO DĚTI Z MŠ‘‘

Cíle PV:

 • Výtv. základy pracovních dovedností a návyků
 • Vyrábění a společné hledání správných postupů
 • Spolupráce dětí, vzájemná komunikace
 • Dokončit práci, překonat překážky
 • Vnímat vliv techniky na společnost a přírodu
 • Vést děti ke kooper. hodnocení a sebehodnocení
 • Tvořivost, vynalézavost, fantazie
 • Seznámení s netrad. materiály (dřevo, kov, plech, drátky, kulatina, lišty, špalky, karton, hobliny)
 • Seznámení s prac. nářadím (kladivo, šroubovák, šroubky, matky, pilka, vrtačka, smirk. papír, kleště, štípačky, metr
 • Manuální zručnost, koordinace pohybu rukou, jemná motorika, zrakové vnímání

 

Formy:

 • Prožitkové a situační učení
 • Dílčí činnosti- prac. postupy – hotový výrobek – motivace!
 • Rozvoj jazyka a řeči- pojmenovat materiály a činnosti, vypr. v děj. sledu

postup práce, popis výrobků

 

Očekávané výstupy:

 • činností podle vzoru, prac. podle pokynů a instrukcí
 • Zvládat jednoduché prac. úkony
 • Učit se nová slova
 • Záměrně pozorovat
 • Udržet pozornost, soustředit se
 • Určovat vlastn. předmětů, kooperace, dodrž. pravidel

 

 

Prostřednictvím těchto aktivit došlo k zapojení předškolních dětí z MŠ do praktických pracovních činností na odborných pracovištích na SOŠ- STAVEBNÍ.

Praktické činnosti byly orientovány v oblasti stavebnictví. Děti získaly přehled o práci, výrobcích a potřebnosti jednotlivých řemesel. Děti si vyzkoušely práci s ručním nářadím a s materiály, které se v jednotlivých profesích používají.

Všechny činnosti byly prováděny s důrazem na hravost, kreativitu a na motivaci dětí.

 

Celkové zhodnocení řemeslných dnů:

 Byli jsme s přípravou a průběhem akce velmi spokojeni, děti si odnesly     

 vlastnoručně vyrobené výrobky.

 

Vypracovala: Ryšavá Vlasta

 

Karlovy Vary 9.6.2020