Komenského 7, příspěvková organizace

Vážení rodiče,

zde budou paní učitelky průběžně vkládat materiál na distanční výuku, který můžete využít.

Pro zákonné zástupce  dětí, kteří nemají přístup k tiskárně, nebo chtějí metodické a pracovní listy převzít fyzicky, budeme v MŠ pro Vás k dispozici  vždy od pondělí do pátku od 8 hod. do12 hodin.

A kdo půjdete kolem naší školičky s dětmi na vycházku, zastavte se u školkového plotu, kde jsou pro děti nachystány rozumové a sportovní úkoly. 🙂

Přejeme Vám klidné dny, hodně zdraví a trpělivosti!

 

PODĚKOVÁNÍ RODIČŮM A DĚTEM

Vážení rodiče, milé děti!

Vzhledem k tomu, že 12.4.2021 otevíráme MŠ pro předškolní děti, naše distanční výuka se chýlí ke zdárnému konci!

Děkujeme Vám touto cestou za vynikající spolupráci!!! Každá zpráva od Vás pro nás hodně znamenala…

Dětem dejte do MŠ s sebou neodevzdané vypracované úkoly (máte li) + Kuliferdovo pracovní sešity.

Dětem vyřiďte mnoho pozdravů od nás a že se na ně už moc těšíme!!!

Potřebné informace ke znovuotevření naleznete v záložce MŠ Mozartova: TESTOVÁNÍ+ORGANIZACE.

 

Mějte se krásně a již brzy na viděnou!

Vaše paní učitelky z Kopečku

DUBEN

 

 1. týden – 6.4.-9.4. – Téma týdne: ,,Pozoruji zvířátka a ptáčky“

 

Konkretizované výstupy:

 

 • zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, zvládnout překážky
 • znát většinu slov a výrazů běžně používaných v prostředí dítěte
 • využívat neverbální komunikaci (úsměv, řeč těla, gesta)
 • vyjádřit realitu nebo fantazii různými výtvarnými prostředky
 • mít poznatky o planetě Zemi, vesmíru apod.

 

Nabídka činností:

 

Les plný zvířátek

- udělejte si procházku do lesa, všímejte si okolí, zvířátek v lese, plňte následující úkoly:

 • 5x oběhnout strom
 • najdi větší pařez a udělej na něm 5 dřepů
 • pozoruj přílet ptáčků – spočítej kolik jsi jich za procházku viděl
 • 3x se pokus trefit do stromu šiškou
 • nasbírej 10 klacíků a utvoř z nich libovolný obrazec na zemi (nezapomeňte se pochlubit fotkou J)
 • pozoruj, jaká zvířata můžeme v lese potkat – vytleskej jejich názvy

 

Copak to je na obrázku?

- v pracovních listech postupuj podle zadání
- popiš, co na obrázcích vidíš
- viz. pracovní listy

 

Hádej, co jsem za zvířátko

- mysli si zvířátko, které budeš předvádět – předveď ho pomocí těla (pantomimou), když si nebudeš vědět rady, můžeš si pomoct zvuky, které zvířátko vydává – rodiče budou hádat, co za zvířátko jsi

 

Prasátko ve vaně

Budeš potřebovat:

 • vatu
 • lepidlo
 • nůžky
 • tvrdý papír
 • barevný papír
 • vodové barvy
 • štětec
 • pastelky

Postup:

- z tvrdého papíru vystřihneme vanu a vymalujeme ji vodovými barvami, na horní část přilepíme kousek vaty (pěna)

- z růžového papíru vystřihneme tělo, kopýtka, hlavu a čumáček prasátka, oči a detaily dokreslíme pastelkami

 

Moje oblíbené zvířátko

- nakresli své oblíbené zvíře a k němu jeho mláďátko – můžeš použít pastelky, tempery, vodovky – zkrátka, co tě napadne

 

Den Země

- podívej se na odkaz, vyrazte do lesů a pomozte uklidit naše okolí

odkaz: https://www.llkv.cz/pomoci-prirode-muze-kazdy-z-nas-oslavme-den-zeme-uklidem/

- zopakujte si písničku Naše Země kulatá

NAŠE ZEMĚ KULATÁ JE, ŘÍKÁ SE TO,
PO NEBI SE KOULÍ SVĚTEM CELÉ LÉTO.
POZOR AŤ SE NESRAZÍŠ S TOU HVĚZDIČKOU V DÁLI,
TO BYCHOM SE O TEBE VSKUTKU BÁLI. 

 

CHTĚL BYCH JEDNOU, TŘEBA NĚKDY TAKHLE K RÁNU,
NASEDNOUT DO VELIKÉHO EROPLÁNU,
NASEDNOUT DO RAKETY, PODÍVAT SE Z VÝŠE,
JE-LI ZEMĚ KULATÁ, JAK SE PÍŠE.

- vypracujte pracovní listy v příloze

Říkanky

 

Žába a louže

Žila v louži jedna žába,
že jí byla louže malá,
do světa se hned vydala.
Že zamaže sobě nožky,
navlékla si dvě ponožky. 

 

Ježek

Spadl ježek do louže,
kdo mu asi pomůže?
Pomůže mu žabák,
protože je silák.

 

CO BYCH MĚL UMĚT NEŽ PŮJDU DO ŠKOLY

(pro předškoláky)

 • správně zacházet s tužkou
 • zvládnout obkreslování základních geometrických tvarů
 • správně vyslovovat všechny hlásky
 • poznávat počáteční a konečnou hlásku ve slově
 • vyřešit bludiště, skládat puzzle
 • zvládat číselnou řadu do 10, porovnávat množství více x méně
 • orientovat se v prostoru
 • používat pojmy – nahoře, dole, před, za, první, poslední
 • soustředit se na činnost a na poslech
 • zapojit se do skupiny vrstevníků, do her s pravidly

 

Vypracovaly: Jana Kratochvílová, Vlasta Ryšavá

 

Pracovní list - dokresli vlnu ke stažení zde

Pracovní list - spoj písmenko a zvířátko ke stažení zde

Pracovní list - obtáhni tečky ke stažení zde

Pracovní list - co sem nepatří ke stažení zde

IMG_20210329_110143_edited_edited_edited

POZOR, POZOR!

Na vědomost se dává, že Medvědí stezka v drahovickém lese končí 2.4.2021 na Velký pátek.

Ale nezoufejte, na Velký pátek se otvírají všechny poklady!

Pozn. Děkujeme zúčastněným za zaslání fotografií a vyplněného dotazníku! Děti při vstupu do MŠ dostanou za odměnu osvědčení.

 

S přáním pěkného dne kolektiv zaměstnanců z Kopečku.

4.týden – 29.3.2021- 2.4.2021

 

Týdenní téma: ,,Zdravá pomlázka“

 

Milé děti a rodiče předškolních dětí!

Začínáme již 4.týden distančního vzdělávání. Všichni jsme si mysleli, že tento týden budeme zpátky v MŠ, ale bohužel tomu tak není, tak se Velikonočním svátkům budeme věnovat alespoň touto formou.

 

Konkretizované výstupy:

 • Pohybovat se rytmicky, dodržet rytmus.
 • Doprovázet pohyb se zpěvem.
 • Orientovat se v číselné řadě 1-10, vyjmenovat ji, porovnat, že 6 je více než 5, chápat číslo, jako počet prvků.
 • Držet tužku správně, tj. dvěma prsty, třetí podložený s uvolněným zápěstím.
 • Vyvinout volné úsilí, soustředit se na činnost a její dokončení.
 • Zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony.
 • Záměrně se soustředit a udržet pozornost.
 • Projevovat zájem o knihy, soustředěně poslouchat mluvené slovo, hudbu.
 • Postupovat a učit se podle zadaných pokynu a instrukcí.
 • Prožívat radost ze zvládnutého a poznaného.

 

Nabídka činností:

Z minulého týdne již víme, že mezi symboly Velikonoc určitě patří:

pletení velikonoční pomlázky, dekorace – např. velikonoční zajíček, posílání velikonočních pohledů, barvení a zdobení vajíček (kraslic), setí velikonočního osení, pečení velikonočního beránka, perníčků, nebo koledování.

VELIKONOČNÍ POMLÁZKA

Velikonoční pomlázka slouží k vykoledování vajíček a k vyšupání maminky, sestřičky, či babičky. Chlapci děvčata šupou proto, aby byla celý rok zdravá, pilná a veselá! J

 

Úkol: Rytmizuj velikonoční koledu (tleskání, plácání dlaněmi o stehna, dupání, louskání apod.).

HODY, HODY, DOPROVODY
,,HO-DY, HO-DY- DO- PRO-VO-DY,
JÁ- JSEM-MA-LÝ –ZA-JÍ-ČEK,
U-TÍ-KAL- JSEM –PO-DLE- VO-DY- NE-SL- KO-PU- VA-JÍ-ČEK!“

 

Úkol: pokus se o vlastní melodizaci koledy.

 

KOLEDA -  JARNÍ TRÁVO

Koleda, koleda jarní trávo,
ať je tady všechno zdrávo!
Koleda, koleda, travičko,
vyskoč aspoň maličko.
A pak ještě výš,
udělej nám skrýš.
Pro zajíčka, pro vajíčka,
co si pokoj nedá a vajíčka hledá!

 

Velikonoční kraslice je natvrdo uvařené, nebo vyfouknuté duté vejce, ozdobené různými výtvarnými technikami. Slouží ženám a dívkám o Velikonocích, jako odměna pro koledníky, i jako aranžmá (položené v zeleném osení, v misce, zavěšené na zelených větvičkách ve váze nebo na věnci apod.).

Úkol: Graficky znázorni, jak roste jarní osení (travička)?:

IIIII


Velikonoční kraslice ke stažení zde

dokresli vajíčka ke stažení zde

ABY BYLY RUČIČKY ČISTÉ JAKO RYBIČKY!

Abychom byli zdravé, nestačí pouze své blízké vyšupat velikonoční pomlázkou…J

Je také potřeba dodržovat osobní hygienu a pravidelně si během dne mýt správně ruce.  

Tady si můžete poslechnout písničku o mytí rukou doprovázenou pohybem:

https://www.youtube.com/watch?v=ZOyoyZa64yA

Úkol: Ukaž mamce, jak ti to samotné/mu jde!

 

Tip: obrázek vytiskněte, vystřihněte a nalepte si ho do koupelny.

Obrázek1
Obrázek
DV 4. týden
DV 4. týden

ZACVIČTE SI, ZATANCUJTE SI, SPORTUJTE. 

ZKRÁTKA HÝBEJTE SE!

Dobré ráno, holky, kluci.
Kdopak s námi cvičit zkusí?
Správně cvičit, to je dřina,
Ale být fit, to je prima!

 

Naše nabídka:

 1. Píseň s pohybem ,,Hlava, ramena“,  odkaz  zde:  https://youtu.be/h0XcdGIKTIY
 2. Honičky, pohybové hry, protahovací cvičení:
 • ,,Na babu“ – běh s pomlázkou (=honič), koho šupne po zádech, ten má babu – předá mu pomlázku.
 • ,,Pomlázkový Pešek“ – chodí koledník okolo, nedívej se na něho, kdo se na něj koukne, toho koledník ,,bouchne“ (jemný dotyk).
 • ,,Pozdrav velikonočnímu slunci“ (joga), odkaz zde: https://www.youtube.com/watch?v=FFq5QJh9BP8

 

CHOĎTE NA PROCHÁZKY

S koncem měsíce začíná vládnout Slunce a probouzí přírodu k zázraku! Objeví se první pupeny, poupata a následně květy v zahradách, ale i v krajině. Začíná nový koloběh zelené a kvetoucí vegetace. Vnímejte ve vzduchu svěží jarní energii. Pozorujte přílety ptáků, všímejte si velikonoční výzdoby v oknech a na předzahrádkách domů. Pošlete poštou velikonoční pohled svým blízkým. Večer si ještě vychutnejte poslední brzké soumraky.

TIP na vycházku: Medvědí stezka v drahovickém lese.

autor: p. uč. Jana Šístková – start buk u Harta v Drahovicích, cíl MŠ Mozartova.

Podrobnější info s pokyny viz samostatný soubor níže).

POHÁDKY NA DOBROU NOC

Úkol: Čtěte si pravidelně s dětmi pohádky, ale také si povídejte, co pěkného jste ten den zažili a těšte se na další jarní den.

,,Jak šlo vejce na vandr“, odkaz zde: https://www.youtube.com/watch?v=mol4FF8Emic

Zvídavé otázky pro pozorné posluchače:

 • Kolik vajec celkem leželo v ošatce na okně? Ukaž počet na prstech své ruky.
 • Jaká zvířátka se vydala s vajíčkem do světa? Umíš je namalovat?
 • Které zvíře bylo odvážné a zabouchalo v chalupě na dveře? Znáš o něm nějakou píseň?
 • Co se nakonec stalo s vejcem? Proč k jaru patří vajíčka?
 • Co by se stalo, kdyby…(doplňte).

Závěr: Předem děkujeme za zpětnou vazbu od Vás!

(e mail: mozartova4@email.cz, nebo MŠ Mozartova 4, 360 20 Karlovy Vary).

 

    Prosluněné sváteční dny Vám přejí Romana Kleinmannová a Michaela Hostašová

Milí rodiče,

Připravily jsme pro vás medvídkovu stezku Drahovickým lesem.  Po cestě najdete 9 úkolů a jedno malé překvapení. Zde v příloze naleznete mapu (abyste se nám náhodou neztratili 🙂 ) a tabulku na vyplnění odpovědí. Nezapoměňte si tužku a dobrou náladu.

Vloudila se nám tam malá chybička – úkoly 2 a 3 jsou prohozené tak se nelekejte, že jste nějaký vynechali.

Doufáme, že si stezku užijete.

Vzor na vyplnění odpovědí ke stažení zde

 

Pepinko, Filípku, Stáníku, Páťo, Davídku, Pepíčku, Bětuško a ostatní kamarádi! 
Mockrát Vám děkujeme za Vaše vypracované úkoly z distanční výuky! Udělaly nám ohromnou radost! Jste naši šikulové!!! 
Veliké poděkování patří i Vašim rodičům, kteří nám úkoly průběžně posílají. 
Dnes jsme také objevili v poštovní schránce obrázek se vzkazem pro paní učitelky od Janičky!
Děkujeme za velmi milé překvapení! Každá zpráva od Vás nás zahřeje u srdíčka!
 
 
 
Doufáme, že se brzy uvidíme v naší  školičce, kterou pro Vás už chystáme do jarních barev.
Mějte se fanfárově! 🙂
                                                              za kolektiv zaměstnanců Romana Kleinmannová
 
 1. týden – 22.-28.3.

   

Týdenní téma: Velikonoční zajíček

 

Konkretizované výstupy:  - mít poznatky o zvycích a tradicích

rozlišit základní barvy, barvy složité a další barevné kvality (odstíny aj.)

Rozvoj jemné motoriky – stříhání, lepení

Naučit se zpaměti krátký text

Zajímat se, co se v okolí děje, všímat si změň v okolí (v přírodě..)

 

 Nabídka činností:

 1. Proč a kdy se slaví velikonoce
 • Vědět jak vznikly Velikonoce a jaké tradice k tomuto svátku patří - pletení pomlázky, barvení vajíček ..
 • Jak se slaví velikonoce v jiných zemích.

 

 1. Šel zajíček brázdou

Učenní pomocí hry: „Chodím, hledám, co mám znát, pojď mi (jméno dítěte) pomáhat. Do všech koutů zajdi (vybrat barvu) mi najdi.“

/kolem dětí je co nejrychleji najít v místnosti, vybranou barvu.

 • Přiřazování a pojmenovávání barvy : Najdi vajíčko stejné barvy jako má zajíčkův košík, barvu pojmenuj a spoj čarou.

 

Viz. Pracovní list ke stažení zde

 

 1. Velikonoční výzdoba

Potřeby:

 • Lepidlo
 • Nůžky
 • Barevné papíry
 • Rulička
 • Vystříhnout zajíčkovi ouška, čumáček a očka – samostatná práce s nůžkami. Poté vše přilepit na ruličku .
 • viz. obrázek

 

 1. Básnička pro zajíčka

V nůši malý zajíček
nesl kopu vajíček
potkala ho včela,
jedno po něm chtěla.

Dávala mu za to
pampeliščí zlato
přidávala hned
jabloňový med.

 

 1. Procházka po okolí
 • Procházka do lesa – kde by mohl bydlet zajíček
 • Probouzení lesa po zimě

vypracovaly Jana Šístková a Dana Čopfková

Březen 15. 3. – 19. 3. 2021
Téma týdne: „Příroda se probouzí“

 • Konkretizované výstupy:
 • mít poznatky o přírodě
 • zvládat chůzi v přírodním terénu
 • chápat základní matematické pojmy
 • správně vyslovovat
 • vnímat všemi smysly

Nabídka činností:

Experiment

„Rašící větvičky“ – každou větvičku dáme do samostatné sklenice s vodou a pozorujeme, jak která větvička vyráží. Teplo urychlí odpověď na dětskou zvědavost, jaké listy se z pupenů vyklubou.
„Hrášek v květináči“ – hrášek vsadíme do hlíny a děti pověříme zaléváním. S dětmi si povídáme o přírodě, co se na jaře s přírodou děje a co potřebují rostliny ke svému růstu.

Básnička s pohybem:

Jaro
Podívej se, támhle v trávě, (dřep, rozhlížet se)
kytička vyrostla právě, (z dřepu do stoje)
čechrá si zelenou sukýnku, (stoj snožmo, ruce v bok, kroutit zadečkem)
protahuje si barevnou hlavinku. (stoj roznožmo, opatrně naklánět hlavu)
K sluníčku lístky natahuje, (stoj roznožmo, ruce natahovat nad hlavou)
ještě se ospale protahuje, (stoj roznožmo, ruce natahovat nad hlavou)
na louce není jediná, (stoj snožmo, hlavou NE)
protože jaro už začíná. (stoj snožmo, ruce dělají velká kola před tělem)

Básnička pro hbité jazýčky

Krůta vede krůťata.
Jdou do brambor za vrata.
Kráčí krůta na procházku,
krůťata jak na provázku.
Brouzdají se v trávě,
hudrují si hravě.
Krocan právě mudruje
a mrzutě hudruje:
Modré hadry, mokré hadry,
staré hadry, hudruje.

Hádanky

Žluťoučká, jak slunce jsem,
paprsky zářím všem.
Věnečky ze mě děláte,
jako bylinky mě sbíráte.
(pampeliška)

Déšť padá sněhu na plínku
a vzbudí bílou květinku:
uhni, sněhu, uhni,
jsem po zimě první
pro každou maminku.
(sněženka)

Zelenými meči
Vzhůru se prosekává.
Když není, koza mečí,
a hlady bučí kráva.
Kamarádí se s rosou
a nesnáší se s kosou.
(tráva)

„Jarní procházka přírodou“

nasloucháme zvuku přírody,
pozorujeme změny v přírodě,
vyhledáváme první jarní kytičky v zahrádkách,
uvědomujeme si barvy,
zdoláváme přírodní překážky,
na procházku si s sebou vezměte pracovní list (příloha č. 1 ke stažení zde) a zaškrtněte si, co jste v přírodě z obrázků našli.

Pracovní listy

jarní kvíz (příloha č-2 ke stažení zde)
počítání kytiček (příloha č. 3 ke stažení zde)
let za kytičkou (příloha č. 4 ke stažení zde)

Vypracovaly: Jitka Hricková, Ivana Verzichová

BŘEZEN

 1. týden – 8.3.-12.3. – Téma týdne: ,,Okénko do jarní přírody“


Konkretizované výstupy:

 • rozvoj jemné motoriky – překládání a skládání papíru, vést stopu štětců při kresbě
 • naučit se zpaměti krátký text
 • nabídnout pomoc dospělému
 • vyjadřovat se zpěvem a hrou na jednoduché rytmické nástroje
 • všímat si proměny přírody – přechod ze zimy na jaro

 

Nabídka činností:

Sněženka

Budete potřebovat:

 • barevný podklad (barevný papír nebo vodovými barvami namalované pozadí)
 • bílý papír
 • štětec
 • barvy
 • lepidlo

Na pozadí namalovat štětcem stonek a listy, z bílého papíru poskládat květ sněženky (viz. video), květ přilepit ke stonku.

Odkaz na video: https://www.youtube.com/watch?v=-cQRxtAOmGo

 

Básničky

Jaro přišlo

Jaro přišlo, slunce hřeje,
utíkejme do aleje.
Slunce svítí, ledy tají,
lístečky se zelenají.
Sněženka má sukýnku,
z něžných bílých plamínků.
Bledule se lehce chvěje
při vzpomínce na závěje.

Tulipán

Na zahradě stojí pán,
tuli, tuli, tulipán.
Z cibulky se vytahuje,
květy slunci vystavuje.

 

Jarní úklid - ,,Pomůžu ti maminko“

- motivace: úklid bytu a zahrádky po zimě, úklid svého pokojíčku, péče o rostliny
- procvičování hlásky Ž

 

,,Šel zahradník do zahrady“

- nácvik písničky, hra na jednoduchý rytmický nástroj (dřívka, bubínek, tleskání, lžíce…)

Text písně:

Šel zahradník do zahrady
s motykou, s motykou,
vykopal tam rozmarýnu
velikou, velikou,
nebyla to rozmarýna,
byl to křen, byl to křen,
vyhodil ho zahradníček
z okna ven, z okna ven.

Odkaz na písničku: https://youtu.be/KHrlk7mNZGc

 

Vycházka do přírody - ,,Jsem přítel lesa“

- pozorování změn přírody – přechod ročních období, všímat si změn ve svém okolí, poznávat okolí bydliště a MŠ

 

Milí rodiče, vytvořily jsme pro Vás e mailovou adresu mozartova4@email.cz, kam můžete posílat ofocené Vaše společné výtvory, podněty či připomínky.
Upozornění: tato adresa bude funkční pouze po dobu distanční výuky.
 
Výukový plán 8.-12.3.2021 pro děti vypracovaly: Ryšavá Vlasta a Kratochvílová Jana
 

 

 

Přílohy které jsou vloženy, nejsou v rozporu s autorskýmy právy a je možné je na tomto webu zveřejnit.
Za vložené listy zodpovídají učitelky mateřských škol.