Komenského 7, příspěvková organizace

INFORMACE pro rodiče nově přijatých dětí

Vážení rodiče,

dostavte se na informativní schůzku do mateřské školy, do které bylo vaše dítě přijato.

Na schůzce vám budou předány veškeré informace týkající se nástupu dítěte do MŠ od nového školního roku 2020/2021.

Přihláška dítěte ke stravování

Na informativní schůzku s sebou přineste podepsanou Přihlášku dítěte ke stravování k vyplnění zde.

1. Variabilní symbol pro úhradu finanční zálohové jistiny je registrační číslo vašeho dítěte bez znaků.
Příklad: registrační číslo 2-6/2020-21 VS bude 26202021, reg. č. 5-12/2020-21 VS bude 512202021

2. Pokud nemáte možnost vyplnění elektronické přihlášky ke stravování bude k dispozici na informativní schůzce nebo
zde ke stažení

HARMONOGRAM informativních schůzek v jednotlivých MŠ:

  1. MŠ KOMENSKÉHO 7 – Doubí, středa 1.7.2020 od 15,30 hod v zelené budově = zelené třídě

  2. MŠ KRYMSKÁ – Tuhnice, středa 1.7.2020 : pro MŠ Studánka od 10,00 hod ve 2.třídě MŠ Studánka,
      pro Zdravou MŠ od 11,00 hod rovněž ve 2.třídě MŠ Studánka

  3. MŠ U BRODU 73 – Tašovice, úterý 23.6.2020 v době od 14,00 – 16,00 hod (individuálně)

  4. MŠ MOZARTOVA 4 – Drahovice, čtvrtek 2.7.2020 od 13,00 – 15,00 hod (individuálně)

  5. MŠ E.DESTINOVÉ 1 – Drahovice, úterý 7.7.2020 od 15,00 – 16,30 hod (individuálně)

  6. MŠ VÝCHODNÍ 6 – Drahovice, čtvrtek 2.7.2020 od 10,00 hod ve třídě broučků (přízemí druhého pavilonu)

  7. MŠ HORNICKÁ 66 – Olšová Vrata, pondělí 22.6.2020 od 12,30 hod (individuálně)

  8. Lesní MŠ DUBĚNKA – Kozodoj, pondělí 29.6.2020 od 16,15 hod v areálu LMŠ