Komenského 7, příspěvková organizace

INFORMACE pro rodiče nově přijatých dětí

Vážení rodiče,

 

v úterý 1. 9. 2020 se v ranních hodinách otevřou brány všech našich mateřských škol!

Jestliže jste se nedostavili v období od 23.6.-7.7.2020 na informativní schůzku v mateřské škole, do které bylo vaše dítě zařazeno od nového školního roku 2020/2021, je nutné kontaktovat zástupkyni ředitelky vaší MŠ.

Kontakty naleznete zde!

Přihláška ke stravování

 

Školní stravování začíná 1.9.2020 společně se zahájením nového školního roku 2020/2021!

Pokud jste ještě neodevzdali vyplněnou a podepsanou přihlášku, učiňte tak co nejdříve! Přihlášku ke stravování dítěte v MŠ vyplňte a odešlete elektronicky (k vyplnění zde!).

Přihláška ke stravování ke stažení v doc
Přihláška ke stravování ke stažení v pdf

Pokud nemáte možnost jejího elektronického vyplnění a následného vytištění, formulář je možné vyzvednout na jednotlivých MŠ anebo na ředitelství 1. MŠ v Doubí (přes víkend vyjměte formulář přihlášky z bílé plastové poštovní schránky umístěné na bráně u hlavního vchodu do zelené budovy ředitelství 1. MŠ). Vlastnoručně podepsanou přihlášku poté doručte do vaší MŠ nejdéle do 28. 8. 2020.

Variabilní symbol pro úhradu finanční zálohové jistiny ve výši 2 000 Kč je registrační číslo vašeho dítěte bez znaků. Příklad: registrační číslo 2-6/2020-21 VS bude 26202021, reg. č. 5-12/2020-21 VS bude 512202021