Komenského 7, příspěvková organizace

MOTÝLÍ DŮM - MOTÝLCI

 

Ve středu 15.6 jsme s dětmi z Motýlkové třídy vyjeli na výlet. Nejprve jsme jeli MHD k lázním I., poté lanovkou až k Dianě. Jízda autobusem i lanovkou byla pro děti velikým zážitkem, jelikož někteří těmito dopravními prostředky jeli poprvé.

Po příjezdu k rozhledně jsme se nejprve šli podívat do „minizoo“, kde děti mohly vidět bílého páva, prasátka, kozy a poníky. Poté jsme se posilnili malou svačinou a vyrazili do motýlího domu. Dětem se to velice líbilo. Viděly zde želvu, spoustu krásných druhů motýlů i jejich proces líhnutí.Děti si z tohoto výletu odnesly spoustu zážitků a úsměv na tváři

fotografie dětí v motýlím domě
fotografie dětí v motýlím domě

Pasování

 

7.6.2022 proběhlo na naší MŠ pasování předškoláků z kytičkové a sluníčkové třídy.

Na začátku nám divadelní herec pan Braunreiter zahrál za pomoci kamarádů veselou pohádku o Červené Karkulce a pak přišla na řadu věc nejdůležitější a to „napasovat“ předškoláky a udělat z nich školáky.

Akce se vydařila a vše dobře dopadlo. Naši školáci dostali krásné šerpy, knihu a pamětní list. A my jim všichni přejeme hodně štěstí do školních let!

Motýlí dům – kytičky

 

10.6.2022. se třída kytiček opět vydala na dobrodružnou výpravu a tentokrát a výlet na Dianu a do motýlího domu. K Dianě jsme přijeli lanovkou hned brzy ráno a tak jsme měli čas vylézt až na rozhlednu a prohlédnout si „minizoo“ Diany. Tady jsme viděli pidi prasátka, koníčky a nádherného páva.

Poté jsme zamířili do motýlího domu, kde jsme z blizoučka viděli různé druhy překrásných motýlů.

Po prohlídce jsme opět sjeli lanovkou zpátky k Puppu – jelikož jsme si tento týden povídali o našem městě, tak se nám to velice hodilo. Stihli jsme také dojít až k proslavenému vřídlu a dát si karlovarské oplatky.

Do školky jsme se všichni vrátili nadšení, se spoustou zážitků.

foto dětí v motýlím domě
foto dětí v motýlím domě

Krajská knihovna

 

30.6.2022 se kytičková třída vydala na krátký výlet do krajské knihovny. Výlet byl spojen s projektem „Celé Česko čte dětem“ a s týdenním tématem „Profese, které známe“.

Vyjeli jsme hned ráno městským autobusem směr Krajská knihovna Karlovy Vary. Přivítala nás milá paní knihovnice, která nám povídala o rozdílu mezi knihovnou a knihkupectvím, řekla nám jak to v knihovně funguje, co vše tam můžeme najít, co znamenají jaké značky na knížkách a také nám dávala spoustu záludných otázek z různých pohádek.

Dali jsme si malé občerstvení a šli jsme probádat zajímavosti knihovny.

Výlet se dětem moc líbil, dozvěděly se spousty zajímavých věcí.

fotografie knihovny
fotografie knihovny

NÁVŠTĚVA EKOCENTRA V OSTROVĚ

            Naše škola navštívila ve dvou skupinách ekocentrum v Ostrově. V úterý 24.5 třída Kytičky a Motýlci, ve čtvrtek 26.5 Sluníčka a Broučci.

            Autobus nás vyzvedl u hlavní brány v 8:30hodin ráno. Po příjezdu do ekocentra nám začala prohlídka s výkladem. Dozvěděli jsme se spoustu věcí o různých zvířatech.

            Děti měly možnost vidět různé druhy ptactva, mluvící papoušky, plazy a ještěrky, domácí a užitková zvířata, lišku, veverku, krokodýla a další. Někteří odvážlivci si mohli pod dohledem a souhlasem paní průvodkyně nějaká zvířata pohladit, či dokonce pochovat želvy, hady, činčilu, ještěrky.

            Po prohlídce jsme se mohli posilnit malou svačinou z domova a v 10:45 hodin nás autobus odvezl zpět do Naší MŠ v K. Varech.

            Děti byly z výletu nadmíru spokojeny a odnášejí si s sebou spoustu zážitků a vzpomínek.

Zapsala: Sandra Štréblová

fotografie ekocentra
fotografie ekocentra

Muzikoterapie s Janan

Dne 3.5.2022 proběhla v naší MŠ muzikoterapie s Janan. Ta se s dětmi přivítala, soustředila je do kruhu na koberci, uprostřed byly umístěny různé ozvučné a rytmické nástroje, převážně z přírodních materiálů. Děti si pod jejím vedením postupně vyzkoušely zvuk všech různých bubínků a improvizovaly jako třídní hudební těleso.

Děti na Janan přirozeně reagovaly a komunikovaly bez zábran a muzicírování všechny opravdu velmi bavilo.

Budeme se těšit na opětovné setkání na muzikoterapii s Janan

sepsala: Jitka Staňková

fotografie muzikoterapie s Janan
fotografie muzikoterapie s Janan

Přespání ve školce - sluníčková třída

 

Vzhledem k tomu, že jsme byli nuceni kvůli velkému počtu nemocných dětí odložit Noc s Andersenem, vynahradily jsme dětem spinkání ve školce v jiném termínu. Dne 29. 4 jsme se se všemi předškoláky sešli v 18.00 v budově školky, pověděli jsme si o programu, který nás čeká a vyrazili jsme ven na sportovní podvečer na naší zahradě MŠ.
Po velkém sportovním výkonu a čarodějnické stezce, která byla pro děti dobrodružným zpestřením jsme si vykouzlili vydatnou večeři.
Po večeři nás čekal ještě jeden veliký úkol. Stezka odvahy, která vedla přes celou tmavou školku až za kuchyň, kde měly děti za úkol se podepsat a tím stvrdit svou odvahu. K dispozici měl každý svou baterku, tudíž se cesta proměnila v průzkum naší MŠ v jiný čas než za světla. Děti z toho byly nadšené a bylo vidět, že si aktivitu velmi užívají.
Po náročném večeru jsme si společně vyčistili zoubky, umyli se, zalezly do svých spacáčků a spali až do rána..
Ráno jsme vydatně posnídali, děti si ještě chvilku ve třídě pohrály a pak s úsměvem na tváři opouštěly naší školku..
Pro všechny z nás to bude nezapomenutelný zážitek!

Nocí nás provedly paní učitelka Jana, Majda a Maruška

Sepsala: Magdalena Plachá

ČARODĚJNICE U MOTÝLKŮ                28.4.2022

 

Ve čtvrtek 28.4.2022 jsme pro děti a jejich rodiče uspořádaly společné odpoledne plné zábavy. Akce trvala od 15:00 do 18:00 hodin.

V čase od 15:00 do 16:00 jsme měly na zahradě připraveno celkem 5 aktivit a soutěží. Prolézání pavučinou, strašidelný tunel, výlov žížal a očí z želé pinzetou, shazování netopýrů, slalom na koštěti.

Po jejich splnění jsme se všichni přesunuli k ohništi, kde jsme si opekly buřty. Rodiče byly za tuto akci velice rádi a u ohně panovala klidná atmosféra doplněna veselou náladou.

Na tuto akci dorazilo celkem 14 dětí se svými zákonnými zástupci, což nás velmi potěšilo. Akce byla ze stran rodičů i dětí velice chválená a přáli by si to zopakovat.

Celá akce proběhla se souhlasem vedení MŠ. Hasiči byli o celé akci dopředu informováni. Během celého programu nedošlo k žádné škodě na majetku MŠ a ani k žádné újmě na zdraví našich dětí.

 

 

UČITELKY:  Lucie Procházková, Sandra Štréblová

CHŮVA: Mária Benešová

Fotografie z opékání buřtů
Fotografie z opékání buřtů

Noc s Andersenem

1.4.2022 se v naší 1.MŠ Karlovy Vary - Krymská 12 konala „Noc s Andersenem“. Vzhledem k tomu, že sluníčková třída s předškoláky podlehla nemoci, zúčastnily se akce jen předškoláci (8 dětí) z kytičkové třídy. I tak se akce velice povedla.

Začali jsme tím, že jsme si pověděli, kdo to byl Andersen a co dělal. Přečetli jsme si pohádku „Císařovi nové šaty“ v návaznosti na tuto pohádku jsme si vyzkoušeli, jak rychle se dokážeme svlékat a oblékat J, také se nám během wc pauzy záhadně ztratily bačkorky a museli jsme je hledat po celé třídě

Při večeři jsme poznávali znělky z večerníčků a moc se nám to dařilo!

Další knihou, kterou jsme si připravili byla „Povídání o kočičce a pejskovi“ z níž jsme si přečetli úryvek „Jak pejsek s kočičkou dělali dort“ , také jsme si vyzkoušeli, jak se takový stokrát dobrý dort dělá

Po vaření nás ještě čekala noční dobrodružná pohádková stezka. Zopakovali jsme si různé pohádkové znalosti a ti nejodvážnější si na konci došli do perníkové chaloupky k ježibabám pro perníček...

Po takto náročném večeru jsme si společně vyčistili zoubky, umyli se, za zalezli do svých spacáčků a spali až do rána...

Ráno jsme ochutnali náš vyrobený „nepečený“ dort a poslali jsme rodičům pohled, který jsme dostali od organizátorů akce. Celé přespání se moc vyvedlo! Děti byly velice šikovné a užili jsme si spoustu zábavy. Pro všechny to bude krásný zážitek na celý život.

Nocí s Andersenem nás provedly paní učitelka Evička, Maruška a Majda

fotografie dětí, jak pekly dort
fotografie dětí, jak pekly dort

Požární poplach v MŠ

 

Vše začalo přesně v 8.55hod., kdy postupně do všech tříd v budově KRYMSKÉ 10 i KRYMSKÉ 12 přišlo varování o požáru.
Paní učitelky Monika a Jana probíhaly třídami a volaly hoří! Poplach!
Některé děti to docela vylekalo a paní učitelky , které v tu chvíli na třídách byly, musely děti uklidnit a rychle se s nimi přemístit na bazének a hřiště mezi budovami.
Tato strategická místa byla předem domluvena.
Děti, včetně pedagogického personálu, vyběhli rychle ven před budovy a potom již v poklidu na určené místo došli.
I ostatní nepedagogický personál samozřejmě budovu opustil a paní kuchařky dokonce přerušily v tuto dobu vaření – vypnuly sporáky a trouby.
Všechny děti dostaly potom informaci, že poplach byl planý, nic nestalo a je vše v pořádku.
Že se jen připálila kaše a to spustilo alarm.
Po té se všichni vrátili do budovy. Děti se oblékly a šly ven.
Tam je již čekalo překvapení.

Dle domluvy dorazili hasiči ze sboru dobrovolných hasičů na Březové a ukázali nám spoustu zajímavých věcí
– zahoukali nám autem, děti měly možnost si vyzkoušet jejich přilbu, prolezly celou kabinu auta a v neposlední řadě se stříkalo z hadice.
Děti si dopoledne moc užili a hasiči pak při odchodu dostali od nás pozornost v podobě sladkého poděkování.
Do budoucna máme aspoň prozkoušeno, jak bychom se v případě skutečného požáru či poplachu s dětmi co nejrychleji z budovy evakuovali.
A přišli jsme s nápadem vytvořit si cedulky se symboly třídy -  pro lepší orientaci dětí venku.

Takže závěrem jen malé zhodnocení celé akce – VŠE PROBĚHLO DLE PLÁNU!

fotografie hasičského auta
fotografie hasičského auta
fotografie hasiče, jak stříká vodu
fotografie hasiče, jak stříká vodu

Sněhuláci pro Afriku

Naše 1. MŠ Karlovy Vary – Krymská 12 se zúčastnila benefiční kampaně roku 2022 s názvem „Sněhuláci pro Afriku“.

Děti společně postavily několik sněhuláků jako symbol této akce, jelikož děti v Africe si sněhuláka nikdy nepostaví. Mnozí z nich se ale nedostanou ani do školy. Na první skutečnosti nic nezměníme, s tou druhou je v našich silách něco udělat.

A proto mohly děti společně se svými rodiči přispět na tuto benfiční kampaň, kde letošní výtěžek půjde na náhradní díly pro 100 jízdních kol, která si děti ze dvou gambijských škol za pomoci proškolených cyklomechaniků opraví. Opravená kola jim zůstanou po celou dobu školní docházky.

Společně se nám povedlo vybrat a poslat krásných 1020,-

Všem, kteří se do akce zapojili a přispěli jakoukoliv částkou mnohokrát ze srdce děkujeme!

fotografie snehulaku
fotografie snehulaku
fotografie snehulaku
fotografie snehulaku
fotografie snehulaku
fotografie snehulaku

Výtvarná soutěž

Děti z kytičkové třídy z 1. MŠ Karlovy Vary se zúčastnily výtvarné soutěže s názvem: „Jsme to co jíme?“

Na své výtvory použily více technik – první byl podklad, který děti natřely jednou barvou a pak na tuto čtvrtku otiskávaly různé předměty dle své volby, namočené do jiné barvy.

            Nakreslily si tužkou človíčka, jehož tělo představovalo nějakou potravinu. Vše vymalovaly vodovkami, vystřihly, podlepily kartonem aby potravina získala plastický dojem a vše postupně přilepily na připravený podklad. Nakonec ještě udělaly obrysy špejlí a tuší, aby obrázek lépe vynikl.

            Díla se jim náramně povedla, avšak na soutěž jsme poslali jen dva vybrané. Všechny obrázky jsou krásné a tak budou dále zdobit naší MŠ  🙂

fotografie - výtvory dětí
fotografie - výtvory dětí

Lesní stezka s hádankami a úkoly

 

Paní učitelky ze sluníčkové a kytičkové třídy připravily pro děti lesní stezku s různými otázkami týkající se převážně zimního období (vyjmenuj všechny roční období, jak se jmenuje dráha po které se jezdí v zimě na lyžích..)

U každé otázky byl pro děti připraven také nějaký zajímavý úkol (např. předveď, jak bys válel sněhovou kouli, dojdi k dalšímu úkolu co nejtišeji dovedeš...).  Děti tak nerozvíjely jen své rozumové schopnosti, ale také fyzické a smyslové dovednosti. Cestou jsme sledovali a hlavně poslouchali zpěv ptáků a po cestě zpět nás překvapila překrásná černá veverka, která nás kousíček doprovázela a vesele před námi poskakovala po stromech z větve na větev.

Dětem se procházka v lese moc líbila a z pozorování veverky byly nadšené 🙂

fotografie dětí v lese
fotografie dětí v lese
fotografie úkolu
fotografie úkolu
fotografie dětí v lese
fotografie dětí v lese

Soutěž o NEJ vánoční ozdobu

 

Těsně před Vánoci vyhlásily paní učitelky soutěž pro všechny děti a rodiče z motýlkové a kytičkové třídy. Soutěž o NEJ (větší, menší, kulatější, veselejší....) vánoční ozdobu...  Vzhledem ke složité covidové situaci se do soutěže zapojilo pouze sedm dětiček. Hlasovala většina dětí (každý měl jen jeden hlas). Ozdoby byly vážně NEJ! 🙂

  1. místo vyhrála ozdoba č. 1
  2. místo ozdoba č. 5
  3. místo ozdoby č. 4 a 6

Dáreček za účast dostaly všechny zúčastněné dětičky 🙂

fotografie vánočních ozdob
fotografie vánočních ozdob

Výlet za kovářem

26.11.2021 – pátek před první adventní nedělí – železnou, jsme se s šestnácti předškoláky (děti z kytičkové a sluníčkové třídy) vydali na návštěvu za mistrem svého oboru, člověkem, který železo umí zkrotit a vyrobit z něj úžasné věci – váženým uměleckým kovářem Miroslavem Rudolfem. Ukázal dětem, jak se rozdělává výheň, jak železo mění svou barvu, když se nechá ve výhni, když se kove a když se schladí ve vodě. Shlédli jsme, jak pan kovář železo opracovává kladivem. Dozvěděli jsme se co je to buchar a k čemu se používá. Také jsme zjistili kolik kg váží kovadlina - zhruba asi jako 7 předškoláků. Prohlédli jsme si právě dokončený gril na kterém pan kovář pracoval v. posledních dnech. Děti si samy vyzkoušely jaké to je několikrát zvednout kladivo a „opracovat“ cínový špalíček. Také si zkusily zvednout nejtěžší kladivo pana kováře. Jako suvenýr dostal každý předškolák na památku čerstvě ukovaný hřebík. Všem se návštěva moc líbila a dokonce některé děti by se rády kováři staly 🙂

fotografie dětí s kovářem

Výtvarná soutěž 2021
„Příroda kolem nás“

 

Předškoláci z kytičkové třídy se na konci října 2021 zúčastnili  XXII. ročníku výtvarné soutěže s názvem „Příroda kolem nás“. Všichni předškoláčci vyrobili krásné výtvory spojením dvou technik – dekoláž a kresba tuší. Dekoláž je technika, kdy děti lepily několik vrstev různě barevných papírů na sebe a po zaschnutí je opět strhávaly tak, aby se barvy papírů různě prolínaly a vzniknul tak na papíře prostor, který připomínal spadané podzimní listí. Tuší potom děti nakreslily strom dle vlastních představ, vystřihly ho a přilepily na připravený podklad z dekoláže...  Do soutěže byly nakonec poslány dva nejlepší obrázky. Teď už zbývá jen držet těmto dvěma dětičkám palce.

fotografie výtvorů dětí
fotografie výtvorů dětí

Výzdoba helloweenského autobusu

S kytičkovou třídou jsme se koncem října také zapojili do výzvy DPVK - pomoci vyzdobit helloweenský autobus a vyrobili jsme na výzdobu pár obrázků 🙂

fotografie dětských výtvorů
fotografie dětských výtvorů

Dravci v naší MŠ

21.října 2021 se k nám do MŠ Krymská 12 a MŠ Krymská 10 přiletěli podívat naši nejznámější dravci i přes to, že to s počasím nevypadalo ráno úplně dobře, nakonec se kolem desáté hodiny i trochu vyjasnilo. Pan Procházka ze sokolské společnosti Teir nám představil několik krásných dravců, třeba sovy, poštolku, nebo orla Míru. Řekl nám o nich také mnoho zajímavostí. Například, že slovo poštolka vzniklo původně ze slova postoj-letka (pták, který “postojí” ve vzduchu). Nebo nám ukázal, jaký je orel vlastně lenoch 🙂  Povídání bylo velice zajímavé. Dokonce jsme si mohli pohladit dravce s názvem kulíšek a paní učitelky si nechaly na svou ruku přistát orla Míru. Představení dravých ptáků se všem velice líbilo.

fotografie sokolníka s dravcem
fotografie sokolníka s dravcem

Botanická zahrada Bečov nad Teplou

11.10.2021 jela třída kytiček z MŠ Krymská 12 na výlet do Bečovské botanické zahrady.
Zde byl připraven naučný program pro děti s názvem “Koulelo se koulelo”. Nejprve jsme se dozvěděli, jak vyroste taková jabloň a na ní jablíčko, co všechno ke svému růstu potřebuje. Pak jsme si jablíčka osahali a seznámili jsme se s mlýnkem, který jablíčka rozdrtí. Byli jsme poučeni o bezpečnosti při manipulaci s mlýnkem. Jablíčka jsme naházeli do mlýnku a každý z nás si vyzkoušel, jak namáhavé je je rozdrtit. Poté jsme viděli, co všechno se schovává i uvnitř jablíček. Shlédli jsme, jak se jablka dají do moštárničky a sami jsme si postupně zkusili otáčet závitem v moštárně a čakali, zda poteče mošt. Nakonec jsme vlastnoručně vyrobený mošt bez jakýchkoliv přídavků ochutnali. Byl sice trochu kyselý a studený, ale výborný a zdravý! Na konci programu jsme šli ještě na malou procházku, kde jsme došli až do jablečného sadu v botanické zahradě.
Výlet jsme si užili, i když bylo chladné počasí.

FOTOGRAFIE DĚTÍ V BOTANICKÉ ZAHRADĚ
FOTOGRAFIE DĚTÍ V BOTANICKÉ ZAHRADĚ