Komenského 7, příspěvková organizace

Rozhodnutí o přijetí na školní rok 2023/2024

1. Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7, přísp. org., IČ 71237003
místo poskytování předškolního vzdělávání (mateřská škola): ředitelství

Rozhodnutí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2023/24

řádek registrační číslo přijato/nepřijato přijato na mateřskou školu
1. 11-1/2023-24 přijato Emy Destinové 1
2. 11-3/2023-24 přijato Emy Destinové 1
3. 11-6/2023-24 přijato Krymská 10
4. 11-8/2023-24 přijato Krymská 10
5. 11-9/2023-24 přijato Východní 6
6. 11-10/2023-24 přijato Východní 6
7. 11-15/2023-24 přijato Východní 6
8. 11-16/2023-24 přijato Emy Destinové 1
9. 11-17/2023-24 přijato Komenského 7
10. 11-18/2023-24 nepřijato  

Vyvěšeno dne 1.6.2023 od 13 hodin. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí do MŠ, za
oznámená.

Vyvěšení výsledků zápisu skončí dne 15.6.2023 ve 24 hodin.
Mgr. Bc. Zdeňka Tichá, ředitelka mateřské školy

1. Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7, přísp. org., IČ 71237003
místo poskytování předškolního vzdělávání (mateřská škola): Komenského 7

Rozhodnutí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2023/24

řádek registrační číslo přijato/nepřijato přijato na mateřskou školu
1. 1-1/2023-24 přijato  
2. 1-2/2023-24 přijato  
3. 1-3/2023-24 přijato  
4. 1-4/2023-24 přijato  
5. 1-5/2023-24 přijato  
6. 1-6/2023-24 přijato  
7. 1-7/2023-24 přijato  
8. 1-8/2023-24 přijato  
9. 1-9/2023-24 přijato  
10. 1-10/2023-24 přijato  
11. 1-11/2023-24 přijato  
12. 1-12/2023-24 přijato  
13. 1-13/2023-24 přijato  
14. 1-14/2023-24 přijato  
15. 1-15/2023-24 přijato  
16. 1-16/2023-24 přijato  
17. 1-17/2023-24 přijato  
18. 1-18/2023-24 přijato  
19. 1-19/2023-24 přijato  
20. 1-20/2023-24 přijato  
21. 1-21/2023-24 přijato  
22. 1-23/2023-24 přijato  
23. 1-24/2023-24 přijato  
24. 1-25/2023-24 přijato  
25. 1-26/2023-24 přijato  
26. 1-28/2023-24 **)  

**) Podmínečně přijato - u žádosti probíhá správní řízení dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

Vyvěšeno dne 1.6.2023 od 13 hodin. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí do MŠ, za
oznámená.

Vyvěšení výsledků zápisu skončí dne 15.6.2023 ve 24 hodin.
Mgr. Bc. Zdeňka Tichá, ředitelka mateřské školy

1. Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7, přísp. org., IČ 71237003
místo poskytování předškolního vzdělávání (mateřská škola): Krymská 10

 

Rozhodnutí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2023/24

řádek registrační číslo přijato/nepřijato přijato na mateřskou školu
1. 3-1/2023-24 přijato  
2. 3-2/2023-24 přijato  
3. 3-3/2023-24 přijato  
4. 3-5/2023-24 přijato  
5. 3-8/2023-24 přijato  
6. 3-9/2023-24 přijato  
7. 3-10/2023-24 přijato  
8. 3-11/2023-24 přijato  
9. 3-12/2023-24 přijato  
10. 3-13/2023-24 přijato  
11. 3-14/2023-24 přijato  
12. 3-15/2023-24 přijato  
13. 3-16/2023-24 přijato  
14. 3-17/2023-24 přijato  
15. 3-18/2023-24 přijato  
16. 3-19/2023-24 přijato  
17. 3-20/2023-24 přijato  
18. 3-21/2023-24 přijato Komenského 7
19. 3-22/2023-24 přijato  
20. 3-23/2023-24 přijato  
21. 3-24/2023-24 přijato  
22. 3-25/2023-24 přijato  
23. 3-26/2023-24 přijato  
24. 3-27/2023-24 přijato  
25. 3-28/2023-24 přijato  
26. 3-29/2023-24 přijato  
27. 3-30/2023-24 přijato  
28. 3-31/2023-24 přijato  
29. 3-32/2023-24 přijato  
30. 3-33/2023-24 přijato  
31. 3-34/2023-24 přijato  
32. 3-35/2023-24 přijato  
33. 3-36/2023-24 přijato  
34. 3-37/2023-24 přijato  
35. 3-38/2023-24 přijato  
36. 3-39/2023-24 přijato Krymská 12
37. 3-40/2023-24 přijato Krymská 12
38. 3-41/2023-24 přijato  
39. 3-43/2023-24 přijato  
40. 3-45/2023-24 přijato Krymská 12
41. 3-46/2023-24 přijato Krymská 12
42. 3-47/2023-24 přijato Krymská 12
43. 3-49/2023-24 přijato Krymská 12
44. 3-51/2023-24 přijato Krymská 12
45. 3-52/2023-24 přijato Krymská 12
46. 3-53/2023-24 přijato Krymská 12
47. 3-54/2023-24 přijato Krymská 12
48. 3-55/2023-24 přijato Krymská 12
49. 3-56/2023-24 přijato Krymská 12
50. 3-57/2023-24 přijato  
51. 3-58/2023-24 přijato Východní 6
52. 3-59/2023-24 přijato Krymská 12
53. 3-60/2023-24 přijato Krymská 12
54. 3-61/2023-24 přijato Krymská 12
55. 3-62/2023-24 přijato Krymská 12
56. 3-63/2023-24 přijato Krymská 12
57. 3-64/2023-24 přijato  
58. 3-65/2023-24 přijato Krymská 12
59. 3-66/2023-24 přijato Krymská 12
60. 3-67/2023-24 přijato Krymská 12
61. 3-68/2023-24 přijato Krymská 12
62. 3-69/2023-24 přijato Krymská 12
63. 3-70/2023-24 přijato  
64. 3-71/2023-24 přijato  
65. 3-6/2023-24 **)  
66. 3-50/2023-24 **)  

**) Podmínečně přijato - u žádosti probíhá správní řízení dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

Vyvěšeno dne 1.6.2023 od 13 hodin. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí do MŠ, za
oznámená.

Vyvěšení výsledků zápisu skončí dne 15.6.2023 ve 24 hodin.
Mgr. Bc. Zdeňka Tichá, ředitelka mateřské školy

1. Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7, přísp. org., IČ 71237003
místo poskytování předškolního vzdělávání (mateřská škola): U Brodu 73

Rozhodnutí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2023/24

řádek registrační číslo přijato/nepřijato přijato na mateřskou školu
1. 4-1/2023-24 přijato  
2. 4-2/2023-24 přijato  
3. 4-3/2023-24 přijato  
4. 4-4/2023-24 přijato  
5. 4-6/2023-24 přijato Východní 6
6. 4-7/2023-24 přijato  
7. 4-9/2023-24 přijato Komenského 7
8. 4-10/2023-24 přijato  

Vyvěšeno dne 1.6.2023 od 13 hodin. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí do MŠ, za
oznámená.

Vyvěšení výsledků zápisu skončí dne 15.6.2023 ve 24 hodin.
Mgr. Bc. Zdeňka Tichá, ředitelka mateřské školy

1. Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7, přísp. org., IČ 71237003
místo poskytování předškolního vzdělávání (mateřská škola): Mozartova 4

Rozhodnutí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2023/24

řádek registrační číslo přijato/nepřijato přijato na mateřskou školu
1. 5-1/2023-24 přijato  
2. 5-2/2023-24 přijato Východní 6
3. 5-3/2023-24 přijato Východní 6
4. 5-4/2023-24 přijato  
5. 5-5/2023-24 přijato  
6. 5-6/2023-24 přijato  
7. 5-7/2023-24 přijato  
8. 5-8/2023-24 přijato  
9. 5-9/2023-24 přijato  
10. 5-10/2023-24 přijato  
11. 5-11/2023-24 přijato  
12. 5-12/2023-24 přijato  
13. 5-13/2023-24 přijato  
14. 5-14/2023-24 přijato  
15. 5-15/2023-24 přijato  
16. 5-16/2023-24 přijato  
17. 5-17/2023-24 přijato  
18. 5-18/2023-24 přijato  
19. 5-19/2023-24 přijato  
20. 5-20/2023-24 přijato  
21. 5-21/2023-24 přijato  
22. 5-22/2023-24 přijato  
23. 5-23/2023-24 přijato  
24. 5-24/2023-24 přijato  
25. 5-25/2023-24 přijato  
26. 5-26/2023-24 přijato  
27. 5-27/2023-24 přijato  
28. 5-28/2023-24 přijato  
29. 5-29/2023-24 přijato  
30. 5-30/2023-24 přijato  
31. 5-31/2023-24 přijato  
32. 5-33/2023-24 přijato Východní 6
33. 5-34/2023-24 přijato  
34. 5-35/2023-24 přijato  
35. 5-36/2023-24 přijato  
36. 5-37/2023-24 přijato Emy Destinové 1

Vyvěšeno dne 1.6.2023 od 13 hodin. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí do MŠ, za
oznámená.

Vyvěšení výsledků zápisu skončí dne 15.6.2023 ve 24 hodin.
Mgr. Bc. Zdeňka Tichá, ředitelka mateřské školy

1. Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7, přísp. org., IČ 71237003
místo poskytování předškolního vzdělávání (mateřská škola): Emy Destinové 1

Rozhodnutí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2023/24

řádek registrační číslo přijato/nepřijato přijato na mateřskou školu
1. 6-1/2023-24 přijato  
2. 6-2/2023-24 přijato  
3. 6-3/2023-24 přijato  
4. 6-4/2023-24 přijato  
5. 6-5/2023-24 přijato  
6. 6-6/2023-24 přijato  
7. 6-7/2023-24 přijato  
8. 6-8/2023-24 přijato  
9. 6-10/2023-24 přijato  
10. 6-11/2023-24 přijato  
11. 6-12/2023-24 přijato  
12. 6-13/2023-24 přijato  
13. 6-14/2023-24 přijato  
14. 6-15/2023-24 přijato  
15. 6-16/2023-24 přijato  
16. 6-17/2023-24 přijato  
17. 6-18/2023-24 přijato  
18. 6-19/2023-24 přijato  
19. 6-20/2023-24 přijato  
20. 6-21/2023-24 přijato  
21. 6-22/2023-24 přijato  
22. 6-25/2023-24 přijato  
23. 6-26/2023-24 přijato  
24. 6-9/2023-24 **)  
25. 6-23/2023-24 **)  
26. 6-24/2023-24 **)  

**) Podmínečně přijato - u žádosti probíhá správní řízení dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

Vyvěšeno dne 1.6.2023 od 13 hodin. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí do MŠ, za
oznámená.

Vyvěšení výsledků zápisu skončí dne 15.6.2023 ve 24 hodin.
Mgr. Bc. Zdeňka Tichá, ředitelka mateřské školy

1. Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7, přísp. org., IČ 71237003
místo poskytování předškolního vzdělávání (mateřská škola): Východní 6

Rozhodnutí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2023/24

řádek registrační číslo přijato/nepřijato přijato na mateřskou školu
1. 7-1/2023-24 přijato  
2. 7-2/2023-24 přijato  
3. 7-3/2023-24 přijato  
4. 7-4/2023-24 přijato  
5. 7-5/2023-24 přijato  
6. 7-6/2023-24 přijato  
7. 7-7/2023-24 přijato  
8. 7-8/2023-24 přijato  
9. 7-9/2023-24 přijato  
10. 7-10/2023-24 přijato  
11. 7-11/2023-24 přijato  
12. 7-12/2023-24 přijato  
13. 7-13/2023-24 přijato  
14. 7-14/2023-24 přijato  
15. 7-15/2023-24 přijato  
16. 7-16/2023-24 přijato  
17. 7-17/2023-24 přijato  
18. 7-18/2023-24 přijato  
19. 7-19/2023-24 přijato  
20. 7-20/2023-24 přijato  
21. 7-21/2023-24 přijato  
22. 7-22/2023-24 přijato  
23. 7-23/2023-24 přijato  
24. 7-24/2023-24 přijato  
25. 7-25/2023-24 přijato  
26. 7-27/2023-24 přijato  
27. 7-28/2023-24 přijato  
28. 7-29/2023-24 přijato  
29. 7-30/2023-24 přijato  
30. 7-31/2023-24 přijato  
31. 7-32/2023-24 přijato  
32. 7-33/2023-24 přijato  
33. 7-34/2023-24 přijato  
34. 7-26/2023-24 **)  
35. 7-35/2023-24 **)  

**) Podmínečně přijato - u žádosti probíhá správní řízení dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

Vyvěšeno dne 1.6.2023 od 13 hodin. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí do MŠ, za
oznámená.

Vyvěšení výsledků zápisu skončí dne 15.6.2023 ve 24 hodin.
Mgr. Bc. Zdeňka Tichá, ředitelka mateřské školy

1. Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7, přísp. org., IČ 71237003
místo poskytování předškolního vzdělávání (mateřská škola): Hornická 66

Rozhodnutí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2023/24

řádek registrační číslo přijato/nepřijato přijato na mateřskou školu
1. 8-1/2023-24 přijato  
2. 8-2/2023-24 přijato  
3. 8-3/2023-24 přijato  
4. 8-4/2023-24 přijato  
5. 8-5/2023-24 přijato  
6. 8-6/2023-24 přijato  
7. 8-7/2023-24 přijato  
8. 8-8/2023-24 přijato  
9. 8-9/2023-24 přijato  
10. 8-11/2023-24 přijato  

Vyvěšeno dne 1.6.2023 od 13 hodin. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí do MŠ, za
oznámená.

Vyvěšení výsledků zápisu skončí dne 15.6.2023 ve 24 hodin.
Mgr. Bc. Zdeňka Tichá, ředitelka mateřské školy

Dokument v PDF ke stažení

  • Rozhodnutí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2023/24 najdete zde