Komenského 7, příspěvková organizace

Kontakt do MŠ:

Vladislava KRAUTŠTENGLOVÁ
vedoucí učitelka
pověřená vedením MŠ

email: ubrodu73@materinkykv.cz
tel.: +420 606 677 253

Ředitelka školy

Mgr. Bc. Zdeňka Tichá
Ředitelka 1. Mateřské školy Karlovy Vary, Komenského 7, příspěvková organizace
E-mail: reditelka@materinkykv.cz
Tel: 776 142 100

Provozní doba:

Po - Pá od 6:30 do 16:30 hodin

Konzultační dny:
úterý 6:30 – 7:00 hodin
v MŠ Cestička (MŠ Cestička, náměstí Emy Destinnové 1, 360 09 Karlovy Vary – Drahovice) nebo v jiném předem dohodnutém termínu

Zástupkyně ředitelky školy

Ivana BEŠŤÁKOVÁ
zástupkyně ředitelky školy

e-mail: edestinove1@materinkykv.cz
tel: +420 602 522 988

Omlouvání dětí:

V případě nemoci, nebo plánované absence dítěte, prosíme o včasné omluvení svého dítě na
tel. čísle: +420 606 677 253

Školní kuchyně:

V případě dotazů na stravování, využijte kontakt:

Daniela POULOVÁ
vedoucí ŠJ
email: sjedestinove1@materinkykv.cz
tel.: +420 606 677 287
nebo +420 606 677 253