Komenského 7, příspěvková organizace

Mgr. Bc. Zdeňka Tichá
Ředitelka 1. Mateřské školy Karlovy Vary, Komenského 7, příspěvková organizace
reditelka@materinkykv.cz
tel: 776 142 100

Kontakt do MŠ:
omlouvání dětí.: 606 677 253
školní kuchyň tel.: 606 677 260
e-mail: ubrodu73@materinkykv.cz
www.materinkykv.cz

Provozní doba:
pondělí – pátek:   od 6.30 do 16.30 hodin

Personální obsazení MŠ:
Vedoucí učitelka pověřená vedením MŠ Eva Smrčková, tel: 606 677 253
Zástupkyně ředitelky 1. MŠ (ZŘŠ) : Ivana Bešťáková, tel.: 602 522 988

Vedoucí školní jídelny je paní Jaroslava Vybíralová – tel: 606 677 287
e-mail: sjedestinove1@materinkykv.cz

Konzultační dny v MŠ:
úterý 6:30 – 7:00  v MŠ Cestička (MŠ Cestička, náměstí Emy Destinnové 1, 360 09 Karlovy Vary – Drahovice) nebo v jiném předem dohodnutém termínu

QR vizitka MŠ Kopretina
Zapněte si na svém telefonu fotoaparát a načtěte si naši vizitku v QR kódu,

nezapomeňte si ji pak uložit mezi důležité kontakty!

MŠ Kopretina U Brodu 73, Tašovice