Komenského 7, příspěvková organizace

Kontakt do MŠ:
omlouvání dětí: 606 677 253

školní kuchyň tel.: 606 677 260
e-mail: ubrodu73@materinkykv.cz
www.materinkykv.cz

Provozní doba:
pondělí – pátek:   od 6:30 do 16:30 hodin

Zaměstnanci MŠ:
Zástupkyně ředitelky 1. MŠ (ZŘŠ) : Ivana Bešťáková, tel.: 602 522 988
vedoucí odloučeného pracoviště: 
Eva Smrčková, tel: 606 677 253
učitelka: Monika Hlavinková, tel: 606 677 253

Školnicí je paní Helena Slánská, která učitelkám pomáhá při zajištění doplňkových aktivit.
Kuchařkou je paní Miroslava Müllerová.

Vedoucí školní jídelny je paní Jaroslava Vybíralová – tel: 606 677 287
e mail: sjedestinove1@materinkykv.cz

konzultační den v MŠ – pondělí od 7:30 do 10:30 hod

QR vizitka MŠ Kopretina
Zapněte si na svém telefonu fotoaparát a načtěte si naši vizitku v QR kódu,

nezapomeňte si ji pak uložit mezi důležité kontakty!

MŠ Kopretina U Brodu 73, Tašovice