Komenského 7, příspěvková organizace

Kontakt do MŠ

vedoucí učitelka: 606 677 253
e-mail: ubrodu73@materinkykv.cz

Ředitelka školy

Mgr. Bc. Zdeňka Tichá
Ředitelka 1. Mateřské školy Karlovy Vary, Komenského 7, příspěvková organizace
E-mail: reditelka@materinkykv.cz
Tel: 776 142 100

Provozní doba & konzultace

Škola je otevřena každý všední den od 
6:30 - 16:30 hodin. 

Konzultační dny v MŠ: úterý 6:30 – 7:00  v MŠ Cestička (MŠ Cestička, náměstí Emy Destinnové 1, 360 09 Karlovy Vary – Drahovice) nebo v jiném předem dohodnutém termínu

Zástupkyně ředitelky školy

Ivana Bešťáková

Zástupkyně ředitelky 1. Mateřské školy
Karlovy Vary, Komenského 7,
příspěvková organizace

E-mail: edestinove1@materinkykv.cz

Tel: 602 522 988
Vedoucí učitelka pověřená vedením MŠ
Monika Kučerová,
tel: 606 677 253

Omlouvání dětí:V případě nemoci, nebo plánované absence dítěte,
prosíme o zavčasné omluvení svého dítě na tel. čísle 606 677 253

Školní kuchyně:

V případě dotazů na stravování,

volejte prosím na tel. číslo  606 677 253,

nebo piště na e-mail:
sjedestinove1@materinkykv.cz
Vedoucí ŠJ: Daniela Poulová
tel: 606 677 287