Komenského 7, příspěvková organizace

Kontakt do MŠ:
tel.: 606 677 276,
 606 677 253
školní kuchyň tel.: 606 677 260
e-mail: ubrodu73@materinkykv.cz
www.materinkykv.cz

Provozní doba:
pondělí – pátek:   od 6:30 do 16:00 hodin

Zaměstnanci MŠ
zástupkyně ředitelky 1. MŠKV paní Pavlína Tvrzová 

Školnicí je paní Helena Slánská, která učitelkám pomáhá při zajištění doplňkových aktivit.
Vedoucí školní jídelny je paní Jaroslava Vybíralová – tel: 606 677 287
konzultační den v MŠ – pondělí od 7:30 do 10:30 hod

QR vizitka MŠ Kopretina
Zapněte si na svém telefonu fotoaparát a načtěte si naši vizitku v QR kódu,

nezapomeňte si ji pak uložit mezi důležité kontakty!

MŠ Kopretina U Brodu 73, Tašovice