Komenského 7, příspěvková organizace

Kontakt do MŠ:
tel.: 606 677 276,
 606 677 253
školní kuchyň tel.: 606 677 260
e-mail: ubrodu73@materinkykv.cz
www.materinkykv.cz

Provozní doba:
pondělí – pátek:   od 6:30 do 16:00 hodin

Zaměstnanci MŠ
zástupkyně ředitelky 1. MŠKV paní Pavlína Tvrzová 

Školnicí je paní Helena Slánská, která učitelkám pomáhá při zajištění doplňkových aktivit.
Kuchařkou je paní Miroslava Müllerová.

Vedoucí školní jídelny je paní Jaroslava Vybíralová – tel: 606 677 287
konzultační den v MŠ – pondělí od 7:30 do 10:30 hod

QR vizitka MŠ Kopretina
Zapněte si na svém telefonu fotoaparát a načtěte si naši vizitku v QR kódu,

nezapomeňte si ji pak uložit mezi důležité kontakty!

MŠ Kopretina U Brodu 73, Tašovice