Komenského 7, příspěvková organizace

INFORMACE PRO RODIČE

ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

Třídní schůzky

se budou konat individuálně na základě předchozí domluvy s třídní učitelkou

Plán akcí MŠ Kopretina na rok 2023

 • Michaelská slavnost
 • Dušičky
 • Martinská slavnost
 • Mikuláš
 • Adventní spirála

Termíny a bližší informace týkající se akcí školky budou včas zveřejněny

Režim dne v MŠ Kopretina

 • 06:30-07:55   Příchod do MŠ, spontanní hry dětí
 • 08:00-08:30   Řízená činnost
 • 08:30-09:00   Hygiena, svačina
 • 09:00-11:30   Pobyt venku (dle počasí)
 • 11:30-12:00   Hygiena, oběd
 • 12:00-12:20   Odchod dětí po obědě
 • 12:30-14:00   Hygiena, odpočinek
 • 14:00-14:30   Hygiena, odpolední svačina
 • 14:30-16:30   Spontánní aktivity, zájmové činnosti, rozcházení dětí

Uvedené časy mají orientační charakter, činnosti se odvíjejí v závislosti na individuální potřeby dětí