Komenského 7, příspěvková organizace

KALENDÁŘ ŠKOLNÍCH AKCÍ

ZÁŘÍ 2023

V září se zejména soustředíme na poklidný vstup dětí do mateřské školy, děti si během měsíce upevňují/opakují pravidla soužití v mateřské škole.  Postupně si zvykají na novou třídu, pedagožky a kamarády.

Nadstandardní aktivity budou realizovány od měsíce října a najdete je v MŠ na nástěnkách a i tady, na web. stránkách.

 

Přejeme všem radostný krok do školního roku 2023/24!