Komenského 7, příspěvková organizace

Kontakt do MŠ:
tel.: 606 677 285,
 606 677 256
školní kuchyň tel.: 606 677 263
e-mail: hornicka66@materinkykv.cz
www.materinkykv.cz

Provozní doba:
pondělí – pátek:   od 6:30 do 16:30 hodin

Zaměstnanci MŠ:
Zástupkyně ředitelky 1. MŠ (ZŘŠ) – Věra Kalinová, tel.: 606 677 256
vedoucí učitelka pověřená vedením Monika Vondráčková
tel. 606 677 255 
školnice: paní Jaroslava Škardová
kuchařka: paní Věra Kotenová.
Vedoucí školní jídelny:  paní Jana Štěrbová
tel.: 606 677 286
email:
sjkrymska12@materinkykv.cz

QR vizitka MŠ Šikulové
Zapněte si na svém telefonu fotoaparát a načtěte si naši vizitku v QR kódu,

nezapomeňte si ji pak uložit mezi důležité kontakty!

MŠ Šikulové Hornická 66, Olšová Vrata