Komenského 7, příspěvková organizace

"Pojďme na to od lesa"

Filozofií naší mateřské školy je prolnutí člověka a přírody – využíváme výhodných podmínek, které mám přináší poloha naší mateřské školy, složení dětského kolektivu a zaměření místních obyvatel, kteří již sami v sounáležitosti s přírodou žijí.

Naší snahou je, abychom podpořili zdravý vývoj dítěte,  aby děti byly fyzicky i psychicky odolné, měly povědomí o zdravém životním stylu, uměly s ostatními spolupracovat, komunikovat, měly povědomí o mezilidských morálních hodnotách, esteticky vnímaly, tvořily a prožívaly.

Dále v dětech pěstujeme vědomí, že všechen život má svůj původ v přírodě, proto si ji musíme chránit, hýčkat a starat se o ni – na všechno „jdeme od lesa“ – tedy od počátku. Také aplikujeme do praxe heslo slavné pedagožky – M. Montessori: „Pomoz mi, abych to dokázal sám!“ – podporujeme je k aktivnímu přístupu ke všemu, co mohou dělat. Podporujeme chuť vědět a umět co nejvíce, být zvídaví a vše si chtít vyzkoušet.