Warning: html_entity_decode(): charset `(@܋U' not supported, assuming utf-8 in /usr/local/hosting/home/materinkykv.cz/web/www/wp-content/plugins/jetpack/_inc/lib/class.media-extractor.php on line 431
Komenského 7, příspěvková organizace

Lesní mateřská škola Duběnka
tel.: 602 522 983
Vedoucí učitelka – Mgr. Lucie Půžová
Učitelka – Mgr. Alena Kašparová
Školní asistentka – Lucie Radová

Školní jídelna
tel: 602 522 995
vedoucí školní jídelny – Jaroslava Vybíralová,
tel: 606 677 287,
email: sjedestinove1@materinkykv.cz

Mateřská škola Cestička („spádová škola“ Duběnky)
Zástupkyně ředitelky – Ivana Bešťáková
tel.: 602 522 988
e-mail: edestinove1@materinky.cz


1. Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7, příspěvková organizace
(zastřešující organizace)
Ředitelka organizace – Mgr. Bc. Zdeňka Tichá
tel.: 776 142 100
e-mail: reditelka@materinkykv.cz,
www.materinkykv.cz

Provozní doba:
pondělí – pátek:  od 7:30 do 16:00 hodin

Lesní MŠ Duběnka
na biofarmě Kozodoj