Komenského 7, příspěvková organizace

Adresa:

Lesní mateřská škola Duběnka, Rolavská 538/56, Karlovy Vary 360 17 (pozemek p.č. 1058/4 o výměře 22848 m2 v katastrálním území Stará Role, obec K. Vary, zapsané na LV č. 4726 u KÚ pro KK) - na biofarmě KOZODOJ, z.s

Nejste místní? 

Pro případ, že nejste místní, nebo jste se k nám nedávno přistěhovali, zde pro Vás máme krátký návod, jak se k nám dostat.

Popis cesty:

Autem, pěšky nebo na kole odbočíte ve Staré Roli na kruhovém objezdu u kostela do ulice Rolavská. Po levé straně máte budovu Policie ČR a po pravé straně malé parkoviště.

Touto ulicí pokračujete kolem dětského dopravního hřiště a hasičů (vpravo), Domu dětí a mládeže (vlevo) až na konec ulice. Po celou dobu máte řeku Rolavu po své levé straně.

Před koncem ulice Rolavská můžete odbočit vlevo, přejet můstek přes řeku Rolavu a zaparkovat auto na malém parkovišti v blízkosti kolejí.

Přejdete zpět přes můstek a pokračujete pěšky nebo na kole (ulice Rolavská končí zákazem vjezdu motorových vozidel) po cyklostezce až k ekofarmě Kozodoj. Nejprve máte po své levé straně řeku Rolavu, posléze dva chovné rybníky.

Dojdete k rozcestí, na kterém je vlevo Osvěžovna na Kozodoji s venkovním posezením a přilehlá ohrada pro zvířata, vpravo do kopce odbočuje cesta k ekofarmě Kozodoj.

Před Osvěžovnou hned u cesty najdete informační ceduli lesní školky. Chcete-li se vydat ke školce, obejdete Osvěžovnu a vydáte se vyhrazenou cestou rovně přímo k jurtě.

 

Další možností, jak se dostat k ekofarmě Kozodoj a lesní školce je pěšky nebo na kole po cyklostezce z Nové Role. Při této cestě budete mít po své pravé straně koleje a po levé straně rozlehlé ohrady pro zvířata a řeku Rolavu, kterou těsně před ekofarmou přejedete po dřevěném můstku.

Na cyklostezku se napojíte v Nové Roli na konci ulice Polní, která začíná sjezdem z hlavní ulice Chodovská kolem velké parkovací plochy a kostela sv. Michaela.