Komenského 7, příspěvková organizace

pdf ke stažení zde

Provozní řád mateřské školy

Lesní mateřská škola Duběnka (LMŠ)

 

Obsah:

 

Článek 1:       Obecná ustanovení
Článek 2:       Údaje o škole
Článek 3:       Prostorové podmínky a vybavení MŠ
Článek 4:       Mikroklimatické podmínky MŠ
Článek 5:       Provozní podmínky jednotlivých MŠ, časové rozložení činností (režim dne a režimové požadavky s ohledem na věkové zvláštnosti dětí předškolního věku
Článek 6:        Pracovní podmínky, údržba a provoz na MŠ
Článek 7:        Závěrečná ustanovení

 

Přílohy:
Základní doporučení pro vybavení dítěte v LMŠ Duběnka

 

Článek 1: Obecná ustanovení

 • Podle § 7 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění

pozdějších předpisů, jsou školy a školská zařízení zapsaná do školského rejstříku povinny zajistit pro výchovu a vzdělávání plnění takových hygienických požadavků, které jsou upraveny prováděcím právním předpisem na následující komodity:

 1. prostorové podmínky
 2. vybavení
 3. mikroklimatické podmínky (hluk, osvětlení, vytápění, větrání, zásobování vodou)
 4. provoz
 5. úklid
 6. nakládání s prádlem

 

1.2       Provozní řád mateřské školy, jejíž činnost vykonává 1. Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7, příspěvková organizace, konkrétně upravuje v souladu s § 7 odst. 2, č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, v jednotlivých mateřských školách jako místech poskytování předškolního vzdělávání

 • režim dne a požadavky zohledňující věkové a fyzické zvláštnosti dětí předškolního věku,
 • podmínky jejich pohybové výchovy, otužování a pobytu venku,
 • režim stravování včetně pitného režimu.

 

1.3       Orgány ochrany veřejného zdraví mohou nařídit úpravu provozního řádu v případě, že podmínky v něm uvedené nevedou k ochraně zdraví.

 

 • Související předpisy v platném znění:
 • zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon
 • zákon o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000Sb.
 • vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení
  a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých
 • vyhláška č. 135/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch
 • vyhláška č. 137/2004Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby
  a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných
 • vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby
 • vyhláška č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání
 • vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných
 • nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí
 • vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti

 

Článek 2: Údaje o škole

2.1       Název a adresa školy, její ředitel a zřizovatel, kontakty

 1. Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7, příspěvková organizace (dále jen 1.MŠ), sloučené zařízení 9 mateřských škol, tzv. míst poskytování předškolního vzdělávání, Komenského 7, 360 07 Karlovy Vary – Doubí

IČ: 712 37 003

Webové stránky školy: www.materinkykv.cz

Email: info@materinkykv.cz  nebo reditelka@materinkykv.cz

Statutární zástupce – ředitelka školy: Mgr. Bc. Zdeňka Tichá

Telefon: sekretariát 1. MŠ – 606 677 289

Telefon: ředitelka 1.MŠ: 776 142 100

Zřizovatel: Statutární město Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, 361 20 Karlovy Vary

 

2.2       Jména, adresa vlastníků pozemku a zázemí (jurta, mobiliář), kontakty

Pavlína Štyndlová, Rolavská 538/56, Karlovy Vary 360 17

Tomáš Karč, Harmonická 1379/3, Praha 5 – Stodůlky, 158 00

Telefon: Pavlína Štyndlová 608 981 814

Webové stránky: https://kozodoj.cz/

Email: info@kozodoj.cz

 

2.3       Název, adresa, typ, kapacita, provozní doba místa poskytování předškolního vzdělávání, kontakty

Název:                        Lesní mateřská škola Duběnka

Adresa:                       Adresa:                      
Rolavská 538/56,Karlovy Vary 360 17
(pozemek p. č. 1058/4 o výměře 22848 m2 v katastrálním území
Stará Role, obec K. Vary, zapsané na LV č. 4726 u KÚ pro KK)

 - v ekocentru KOZODOJ, z.s.

Typ školy:                  mateřská škola s celodenním provozem       

Stanovená kapacita:    20 dětí

Provozní doba:           7:30 - 16:30 hodin

Telefon:                      602 522 983

Email:                         dubenka@materinkykv.cz

Kontaktní osoba, vedoucí učitelka: Vladislava Krautštenglová

 

Článek 3: Prostorové podmínky a vybavení MŠ

3.1       Prostorové podmínky

 

 1. a) Zázemím LMŠ Duběnka je zimní varianta mongolské jurty s bezúdržbovými plachtami, zateplená čistým ovčím rounem o síle 10 cm. Průměr jurty je 6 m (plocha 28,3 m², výška stěn 160 cm), jsou v ní 2x dvoudílné uzamykatelné dveře, 1x otevírací průhledná kopule, 1x okno vyklápěcí s 6 bodovými světly (vše opatřeno dvouvrstvými skly). Jurta má zateplenou dřevěnou podlahu, třívrstvý komín a certifikovaná finská kamna značky Jotul. Do jurty je zavedena elektřina. Zázemí jurty může být využíváno k některým vzdělávacím činnostem v rámci režimu dne, ke stravování, odpočinku a relaxaci dětí. Slouží také k uložení pomůcek a náhradního oblečení.

 

 1. b) Pro odkládání aktuálně nošených venkovních oděvů je určen dřevěný přístřešek s dřevěnou podlahou přilehající ke vstupním dveřím jurty. Přístřešek slouží jako zastřešená šatna. Na dřevěném věšáku si děti na svých označených místech nechávají svrchní vrstvy oblečení, v dřevěném botníku s omyvatelným linoleem boty, v jurtě se přezouvají do bačkor.

 

 1. c) Na pozemku jurty se nachází oddělené sociální zázemí: 2x mobilní WC toaleta TOI TOI v klasickém provedení. Vedle toalet je umístěna mobilní umývárna rukou se zásobníkem teplé a studené vody, zásobníkem pro tekuté mýdlo a papírové ručníky. Pravidelné vyprazdňování toalet a doplňování zásobníku vody zajišťuje P. Štyndlová ve spolupráci se společností TOITOI, s.r.o. V terénu určí učitelka nebo její asistent místo pro vykonání potřeby, má u sebe lopatku na zahrabání exkrementů, vlhčené ubrousky a gelovou desinfekci na ruce.

 

 1. d) Po dohodě s p. Štyndlovou a díky vzájemnému propojení s ekocentrem Kozodoj lze využít i zázemí a materiální vybavení farmy tak, aby se nenarušil chod pravidelných či jednorázových vzdělávacích akcí ekocentra. Jedná se o:
 • zastřešený venkovní stůl s lavicemi, s přilehlým ohništěm a venkovní pecí na pečení chleba;
 • klubovnu farmy s funkční kuchyňskou linkou a kuchyňským vybavením a tekoucí teplou vodou, prostorným stolem a židlemi, sociálním zázemím (1x splachovací toaleta a umyvadlo s tekoucí teplou vodou, sprchový kout).

 

3.2       Vybavení

 1. a) Zázemí jurty je uzpůsobeno k tomu, aby zde v případě nutnosti mohly proběhnout vzdělávací činnosti, stravování i odpočinek dětí. Ve vnitřním prostoru jurty se nachází: pracovní stolky, židle, 2x policový regál, různé typy úložných boxů na didaktické a výtvarné pomůcky, 1x skříňka s uzamykatelnými dvířky,1x stolek na nádobí a pitný režim, značkou dítěte označené plátěné pytle na náhradní oblečení dětí a velké plátěné pytle na karimatky, spacáky a polštářky dětí, koberec uprostřed jurty, 1x kamna se skleněnou bezpečnostní deskou umístěnou mezi kamny a podlahou, bezpečnostní dřevěná zábrana ke kamnům (ohrádka),  1x hasicí přístroj práškový, 1x hasicí přístroj pěnový.

 

Cílem a filozofií lesních mateřských škol je realizovat většinu činností v přírodním prostředí, proto je zázemí jurty spíše jen útočištěm v případě velké nepřízně počasí.

 

 1. b) Na pozemku jurty se nachází centrální místo s dětskými stoly a židlemi, s lavicemi, s výdejním stolem a kuchyňským náčiním, uzamykatelná skříňka na čisticí prostředky (vše zastřešené mobilním stanem), dřevník se zásobou dřeva na topení, dva vyvýšené záhony, venkovní plastový box pro uschování pracovního a zahradního nářadí, materiální vybavení „blátivé kuchyně“a kamennými valounky ohraničený prostor „blátoviště“, místo pro hru s dřevěnými kvádry a průběžně, sezónně, na pozemku LMŠ vznikají další centra aktivit.

 

 1. c) Mezi specifické vybavení LMŠ patříškolkový batoh“, který je nošen na veškeré výpravy do okolí. Jeho obsahem je mobilní lékárnička, nabitý mobilní telefon s kontakty na zákonné zástupce dětí a záchranný systém, plastová lopatka na zahrabávání exkrementů v přírodě, vlhčené ubrousky a gelová desinfekce na ruce, malé igelitové sáčky na použité ubrousky, odpadky, větší igelitové sáčky na odizolování suchých ponožek od mokrých bot, na případné mokré oblečení, kruhová plachta, univerzální náhradní oblečení, zápisník s tužkou, papírové kapesníky, provázek, skládací nůž, svolávací okarína.

 

 1. d) Nedílnou součástí vybavení LMŠ je mobilní lékárnička, která je trvale umístěna ve „školkovém“ batohu. Lékárničku doplňuje pověřený pedagog vždy k zahájení nového školního roku. Průběžně pak obsah lékárničky kontroluje a podle potřeby její stav doplňuje.

 

Článek 4: Mikroklimatické podmínky MŠ

 

 1. a) Osvětlení zajišťuje denní světlo procházející ve stěnách jurty dvěma prosklenými dvoudílnými dveřmi, jedním oknem a stropní kopulí. K umělému osvětlení lze využít šesti bodových světel vsazených do dřevěného stropního prstence jurty.

 

 1. b) Vytápění probíhá vnitřními finskými kamny na dřevo. Otop dodává ekocentrum Kozodoj. Vnitřní teplotu sledují zaměstnanci LMŠ: dvě učitelky a školní asistent, který jako nepedagogický pracovník zajišťuje vlastní topení a úklid. Vnitřní prostor jurty je dobře větratelný vyklápěcím oknem a otevírací stropní kopulí. Ovládání kopule je dosažitelné ruční kovovou tyčí z podlahy.

 

 1. c) Pitná voda je 2x denně dovážena v termonádobách ze školní kuchyně MŠ Cestička,
 2. Destinové 1. Způsob zajištění pitného režimu dětí je konkrétně popsán v bodu č. 5.8.

 

Článek 5: Provozní podmínky jednotlivých MŠ, časové rozložení činností (režim dne) a režimové požadavky s ohledem na věkové zvláštnosti dětí předškolního věku

 

Pedagogové člení program dne na vyváženou nabídku zátěžových a klidových činností, řízených a spontánních aktivit. Režim dne je postaven na filozofii lesních mateřských škol a převážná většina aktivit je tedy realizována ve venkovním prostředí (na pozemku jurty, na farmě, v přilehlém terénu s rozličnými biotopy – les, louka, rybníky, řeka). V zázemí jurty se děti ocitají pravidelně 2x za den – po ranním příchodu pro účely ranního kruhu a po obědě na odpočinek, spánek.

 

Přirozenou součástí denního programu jsou pohybové aktivity, spontánní hra, prstové říkanky, rytmizování, zpěv, průpovědi a písničky doprovázející denní rituály (svolávání dětí, přání dobré chuti před jídlem, ranní pozdrav aj.), hudebně pohybové hry, opakující se příběh a další činnosti s ním spojené, posilování kladného vztahu k pohybu a zvyšování tělesné zdatnosti a odolnosti dítěte.

 

5.1       Příchod a odchod dětí

Pedagog přebírá odpovědnost za dítě okamžikem předání dítěte pedagogovi, které se děje podáním ruky (nebo pozdravem s očním kontaktem). Doba příchodu a předání dítěte je od 7:30 do 8:30 hodin. Dochvilnost při předávání dětí je nezbytná pro zajištění denního programu a provozu.

 

Zákonný zástupce dítěte při jeho předávání informuje učitelku o důležitých okolnostech spojených se stavem dítěte (např. dítě po nemoci, nevyspání, závažné okolnosti v rodině apod.). Zákonný zástupce předává dítě dostatečně vybavené s ohledem na aktuální počasí a potřeby dítěte (viz příloha č. 1: Základní doporučení pro vybavení dítěte v LMŠ Duběnka).

 

Pedagog není povinen přijmout dítě,

 • které není vhodně vybaveno pro pobyt a denní program v LMŠ Duběnka;
 • které jeví známky infekčního onemocnění či takového stavu, který by ohrožoval jeho zdraví či zdraví dalších dětí.

 

Zpětným předáním dítěte (opět podáním ruky nebo pozdravem) odpovědnost pedagoga za dítě končí. Dítě je předáno zákonnému zástupci dítěte, nebo jím pověřené osobě, kterou je třeba písemně uvést do Evidenčního listu dítěte a osobně pedagogům představit (příp. osoba doloží svou totožnost občanským či jiným osobním průkazem). Čas určený pro vyzvedávání dětí je po obědě od 12:00 do 12:30hodin nebo po odpočinku a svačině od 14:30 do 16:30 hodin.

 

Zákonný zástupce dítěte je povinen před odchodem zkontrolovat stav vybavení dítěte potřebného pro další dny v LMŠ Duběnka a vždy ráno při příchodu doplnit vybavení do náhradního pytle, jenž je zavěšen v zázemí jurty. Rodiče jsou při předávání dítěte vždy informováni o závažných událostech z průběhu dne týkajících se jejich dítěte (úrazy, vyjmutí klíštěte, náročné situace).

 

V případě náhlého zhoršení zdravotního stavu dítěte, nebo v případě promočení či prochladnutí dítěte bez možnosti situaci řešit vlastními silami pedagogů, musí být dítě po předchozím telefonickém oznámení neprodleně vyzvednuto z LMŠ zákonným zástupcem nebo jím pověřenou osobou.

 

5.2       Omlouvání nepřítomnosti dítěte

Omluvy nepřítomnosti dítěte nahlašuje rodič nejlépe osobně den předem při vyzvedávání dítěte, nejpozději však v aktuální den nepřítomnosti do 8:30 hodin formou SMS zprávy na tel. číslo 602 522 983. Pedagogové během provozu LMŠ SMS zprávy pouze přijímají, neodpovídají na ně, telefonují pouze ve výjimečných případech. Pokud odchází dítě po obědě domů, informuje o tom předávající osoba ráno pedagoga (odpolední svačina tak nebude poskytnuta a strava se odhlásí). O plánované déletrvající absenci dítěte je třeba pedagogy informovat nejlépe osobně.

 

5.3       Spontánní hra                      

Je zařazována dle režimu dne a momentálních podmínek. Své místo má v době od příchodu dětí do začátku ranního kruhu a po odpolední svačině před odchodem dětí domů (na pozemku jurty). Významné místo zaujímá volná hra v cílovém místě dopolední výpravy do terénu. Zde se otevírá velký prostor pro hru s přírodninami (skládání obrázků, stavění domečků, zdobení stromů, sběr přírodnin), poznávání přírody pozorováním, zkoumáním, experimentováním (s různými pomůckami a nástroji), námětové hry (hry na zvířata, napodobování profesí), spontánní skupinové pohybové hry aj.

 

 • Činnosti dětí řízené pedagogem

Dle režimu dne je prví ranní řízenou činností ranní kruh s opakující se strukturou (ranní pozdrav, počítání dětí, přivítání se skřítkem Dubínkem, prstová cvičení, taneček). Další nabídka řízených aktivit se odvíjí od dominantního zaměření dne (viz bod 5.10 Režim týdne) a probíhá po dopolední přesnídávce na pozemku jurty, v prostorách farmy, faremní klubovny nebo na různých místech přírodního okolí. Další vzdělávací nabídky jsou realizovány nepřímým řízením individuálně, případně skupinově, během volné hry dětí v terénu. Pedagog pozoruje hru dítěte, o co se zajímá, co samostatně aktivně rozvíjí a na tomto základě nenuceně nabízí další možnosti rozvoje, podobné nebo obtížnější varianty hry a činností, je průvodcem při řešení různých problémů, kterými se děti zabývají.

Pedagog neposkytuje hotové poznatky a postupy, ale nechává dítě být aktivním objevitelem, přicházet si na věci samo a postupně. Pedagog nechává dítě spontánně prožívat, vytváří podmínky tak, aby mohlo získávat praktické a autentické zkušenosti, podněcuje jeho myšlení. Dítě v lesní školce tedy velkou část svého rozvoje realizuje formou situačního a prožitkového učení. Učí se zacházet s nástroji a nářadím, využívat přírodní zdroje ke hře, k tvorbě, k řešení problémů.

 

5.5       Pohybové aktivity

Pohybové aktivity se odehrávají v jurtě během ranního kruhu a následně venku v různých v přírodních podmínkách. Mezi druhy realizovaných pohybových aktivit patří zdravotní cvičení, protahovací cviky, obratnostní cvičení, pohybové a taneční hry, relaxační cvičení. Přirozenou součástí každodenního pohybu v přírodě je zvyšování tělesné zdatnosti a vytrvalosti překonáváním různých terénních nerovností a překážek, chůze a šplhání s lanem do kopců, slézání svahů, cvičení rovnováhy na spadlých stromech, lezení na stromy, běh aj.Vše probíhá na čerstvém vzduchu, se zajištěním bezpečnosti ze strany pedagogů a asistenta.  

 

5.6      Odpočinek, relaxace, spánek

Je zařazen v době po obědě zhruba od 12.30 (nejdéle však od 13:00), kdy se děti obvykle v jurtě svlékají do termoprádla a připravují si lůžkoviny umístěné ve velkém pytli s osobní značkou (rozbalují karimatku, v zimě i ovčí rouno, chystají spacák, polštářek a „usínáčka“). Zklidnění probíhá vyprávěným nebo čteným příběhem, relaxační hudbou. Odpočinek respektuje individuální potřeby dítěte, proto je spícím dětem ponechán klidný prostor na spaní do 14:30 hodin (s dohledem školního asistenta). Zbývajícím dětem jsou nabídnuty následné nepsavé klidové činnosti v jurtě nebo v mobilním venkovním stanu. V této době rovněž probíhá předškolní příprava formou individuálních činností s dětmi s povinností předškolního vzdělávání.

 

5.7       Stravování

Školní stravování je zajištěno dovozem 2x denně v předepsaných tepelně izolačních boxech ze školní kuchyně MŠ Cestička, E. Destinové 1. Ráno před 8. hodinou je přivezena přesnídávka spolu s pitným režimem a teplou pitnou vodou na umývání rukou. Před 12 hodinou je dovezen oběd, odpolední svačina, zbývající pitný režim a nový termobox s teplou pitnou vodou. Je dodržován časový odstup třech hodin mezi doplňkovými a hlavním jídlem, obsah jídelníčku je pestrý a vyvážený. Pro děti s dietou nebo výživovými omezeními připravují kuchařky zvláštní stravu na základě jejich lékařského doporučení.

 

Odhlásit stravu lze vždy předem osobně nebo SMS zprávou na tel. čísle LMŠ 602 522 983, nebo v aktuální den nepřítomnosti dítěte nejpozději do 8:30 hodin (to však pouze oběd a odpolední svačinu). Pokud se tento čas nedodrží, oběd bude napočítán do měsíční úhrady za stravné a ostatní děti ho využijí jako přídavek.

 

5.8       Pitný režim

Pitný režim je rovněž připravován školní kuchyní MŠ Cestička a dovážen spolu s jídlem v tepelně izolačních boxech do LMŠ Duběnka. Tzv. „první ranní pití“ si přinášejí děti po dohodě se zákonnými zástupci v termolahvích z domova ve svých batůžcích a berou si ho s sebou na výpravy do terénu. Ráno a v poledne jsou posléze dovezeny další 2-3 druhy tekutin (čaj, voda, voda ochucená citronem nebo bylinkami, mléčný nápoj), které děti pijí ze svých plechových nebo porcelánových hrnečků. Děti si berou své hrnečky z tácu, nalévají si nápoj z termokonvice nebo z pumpovací termosy samostatně či s dopomocí. Hrnečky po vypití vypláchnou pod tekoucí teplou pitnou vodou (termonádoba na stolečku vedle mobilních toalet) a vrací dnem vzhůru na tác. Na konci dne jsou asistentem všechny hrnečky důkladně vymyty teplou vodou s jarem a na tácu umístěny v jurtě.

 

5.9       Režim dne

7:30 – 8:30          hry a činnosti dle vlastní volby, spolupráce s pedagogem,
příprava na ranní kruh

8:30 – 9:00          ranní kruh s opakující se strukturou
9:00 – 9:30          hygiena, svačina, příprava na pobyt venku
9:30 – 11:30        tematická vedená činnost dle rytmu týdne a volná hra v různých prostředích (jurta a její okolí, farma, okolní příroda), návrat do zázemí                    

11:30 – 12:30      hygiena, společný oběd, příprava na odpočinek, zklidnění vyprávěným nebo čteným příběhem, hudbou
12:30 – 14:15      odpočinek po obědě pro všechny, následné nespavé klidové činnosti a předškolní příprava formou individuálních činností

14:15 – 16:30      hygiena, svačina, spontánní hra dětí, rozhovory s rodiči

 

5.10     Povinnosti a pravidla pro rodiče dětí v LMŠ

 • Rodiče jsou povinni písemně informovat pedagoga o zdravotních, stravovacích a dalších omezeních dítěte, a to před zahájením docházky dítěte do LMŠ, a poté kdykoli nastane změna v uvedených údajích (viz Evidenční list o dítěti).
 • Rodiče odevzdají na začátku docházky dítěte do LMŠ kopii kartičky zdravotní pojišťovny dítěte.
 • Rodiče informují pedagoga o významných změnách v životě dítěte, které jsou podstatné pro poskytování kvalitní péče dítěti. Tyto informace nejsou poskytovány třetí osobě (viz Informovaný souhlas o dítěti).
 • Rodiče oblékají a vybavují dítě úměrně počasí a ohlášeným aktivitám. Při nevhodném oblečení dítěte má pedagog právo dítě do denního programu nepřijmout.
 • Rodič je povinen zajistit, aby dítě nenosilo do LMŠ nevhodné (rušivé) věci (např. sladkosti, hračky, cennosti), toto je nutné vždy konzultovat s pedagogem.
 • Rodiče jsou povinni platit řádně a včas úhradu za školní vzdělávání (tzv. školné). Školné je splatné vždy do 15. Neaktuálního kalendářního měsíce bezhotovostním inkasním převodem na bankovní účet školní jídelny E. Destinnové 10800431319/0800 a činí 510,- Kč. Od školného jsou ze zákona osvobozeny ty děti, které jsou v LMŠ poslední rok před zahájením povinné školní docházky,
 • Rodiče jsou povinni platit řádně a včas stravné. Stravné je splatné vždy do 15.dne následujícího kalendářního měsíce bezhotovostním inkasním převodem na bankovní účet školní jídelny E. Destinnové 10800431319/0800podle počtu odstravovaných dnů nebo jídel. Celodenní stravné činí celkem 42,-Kč, pro děti s odkladem školní docházky 46,-Kč. Odhlásit jídlo lze viz bod 5.2 Omlouvání nepřítomnosti dítěte.
 • Rodiče se aktivně podílejí na chodu LMŠ Duběnka, účastní se rodičovských schůzek (zpravidla 2x za rok), slavností, brigád na pozemku LMŠ, organizují „spolujízdy“, pomáhají s přípravami slavností a narozenin dětí, společně zvelebují prostředí a zázemí LMŠ, vybavení i program školky vlastními iniciativami (záliby, pozvání domů nebo na pracoviště aj.), mohou přispět věcným nebo finančním bezúčelovým darem (viz Darovací smlouva).
 • Rodiče se vyjadřují k vizi a chodu školky v osobním kontaktu s pedagogem nebo na pravidelných schůzkách, slavnostech.
 • Pokud rodiče přivádějí s sebou do LMŠ psa, musí být po celou dobu na vodítku, a to i mimo prostor zahrady (tzn. cesta přes pastvinu).

 

5.11     Povinnosti a pravidla pro děti v LMŠ

 

Pravidla LMŠ jsou potřebná k zajištění bezpečnosti dětí a k jejímu bezproblémovému chodu.  vznikají z přirozené potřeby nebo v autentických situacích, a proto děti mohou dobře porozumět jejich významu a smyslu, přijmout je za svá a vědomě je dodržovat.

Děti jsou vítány u společných činností pouze při zachování pravidel bezpečnosti (vaření, příprava dřeva na zátop, topení v kamnech, práce v dílně, táborák atd.)

 • Dbát na své věci a batůžek. Oblečení dávat na určené místo.
 • Svého „usínáčka“ dávat do velkého pytle se spacákem.
 • Nepřinášet do školky žádné sladkosti a žvýkačky.
 • K jídlu se scházet na jednom místě. U jídla sedět.
 • V zázemí jurty se pohybovat tiše a pomalu.
 • Respektovat slovní spojení „to se mi nelíbí“ jako označení situace, která je někomu nepříjemná a tímto žádá o její ukončení.
 • Neotvírat branky a neodcházet svévolně z pozemku jurty.
 • Nesahat na elektrický ohradník
 • Když chce dítě pracovat s nářadím, musí se domluvit s pedagogem.
 • S nářadím musí dítě pracovat vždy pod dohledem pedagoga nebo asistentky.
 • U práce musí dítě stát nebo sedět a sledovat svoji činnost. Když se chce podívat jinam, musí práci zastavit.
 • Věci, které si dítě vyndá, po dokončení zase vrací na své místo.
 • Dávat pozor na horká kamna.
 • U zapáleného ohně musí s dítětem být vždy pedagog, asistentka nebo rodič.
 • Cokoliv chce dítě dělat s ohněm, musí se předem domluvit s pedagogem, asistentkou.
 • Klacek, který hoří, vždy zůstává v ohni a nikdy se nevytahuje.
 • Kolem ohně se chodím pomalu a pozorně.
 • Nezvedat klacky druhému do obličeje.
 • S klackem chodit pomalu.
 • V blízkosti faremních zvířat se pohybovat pomalu a tiše.
 • Faremní zvířata hladit a krmit jen po domluvě s pedagogem.

 

5.12     Pravidla lesa

       Pravidla lesa pomáhají pedagogům i dětem společně fungovat v lesním prostředí. Pravidla jsou dětem pravidelně připomínána, aby se stala přirozenou součástí při pobytu venku. Děti se drží v bezpečné vzdálenosti skupiny, kterou z počátku vymezuje učitel. Děti se učí následujícím pravidlům:

 • Při cestě lesem čekám na domluvených místech.
 • Když mě někdo volá jménem, vždycky odpovím.
 • Jsem tak daleko, abych se s pedagogem stále viděl a slyšel.
 • V lese nenechávám žádné odpadky.
 • Nelezu na hromadu dřeva.
 • Když chci lézt na strom, domluvím se s pedagogem nebo asistentkou.
 • V lese nejím nic, co najdu.
 • Nalezené houby zkoumám jen klacíkem, ne prstem.
 • Neodcházím s lidmi, které cestou potkám, ani se známými.
 • Potřebu vykonám na místě, které určí pedagog, asistentka.

 

Pravidla budou zpřesňována během činnosti LMŠ Duběnka. Rodiče o nich budou informováni na společných schůzkách a prostřednictvím aktualizace tohoto provozního řádu.

 

Článek 6: Pracovní podmínky, údržba a provoz v LMŠ

 

6.1       Pro čištění a úklid prostor LMŠ jsou stanoveny postupy, které jsou zakotveny v pracovní náplni školního asistenta. Úklid je rozdělen na denní, týdenní a měsíční. Zahrnuje rovněž záznamy o pravidelném vyprazdňování mobilních toalet společností TOITOI, s.r.o. (zajišťuje ekofarma Kozodoj).

6.2       Pro zajištění úklidu jsou zpracovány normy přidělování čisticích prostředků, včetně dezinfekčních prostředků. Přehled o nákupu a výdeji vede v LMŠ pověřený zaměstnanec na skladových kartách, pravidelně provádí kontrolu jejich účelného používání. Skladovány jsou v uzamykatelné příruční skříňce ve venkovním stanu, do které nemají děti přístup. Všichni zaměstnanci absolvovali příslušná školení BOZP a jsou odborně způsobilí k práci s těmito látkami.

6.3       Denně jsou dezinfikovány jídelní a výdejní plochy, mobilní toalety a mobilní umyvadlo. Hrníčky jsou podle potřeby, nejméně však 1x denně, umývány teplou vodou a jarem. Doplněny jsou podle potřeby toaletní papír a papírové utěrky. Průběžně probíhá denní úklid šatny (zametení, příp. vytření, setření linolea pod botami), jurty (setření stolů, zametení podlahy a koberce), vynesení odpadu do popelnice v areálu farmy Kozodoj.

6.4       Denně hned po skončení oběda je odváženo použité nádobí (talíře, příbory, misky, naběračka aj.) na řádné umytí do školní kuchyně MŠ Cestička E. Destinové 1v plastovém uzavíratelném boxu. V této době se rovněž odváží nádoby po dopolední přesnídávce, termokonvice a prázdná termonádoba s teplou pitnou vodou na umytí rukou. V LMŠ zůstává termobox na odpolední svačinu, pumpovací termonádoba s čajem, termonádoba na studenou pitnou vodu a nová plná termonádoba s teplou pitnou vodou na mytí rukou a hrníčků. Tyto se odváží na umytí druhý den po 8. hodině ráno.

6.51x za týden je v jurtě vyluxován koberec a spáry v podlaze, dle potřeby vytřena podlaha, umyta okna a dveře.

6.6       Strava je vydávána školním asistentem. Při výdeji jsou dodržovány předepsané postupy (měření a záznam teploty jídla, ochranné pracovní pomůcky – zástěra, rukavice, pokrývka hlavy).

6.7       Způsob nakládání s prádlem

Praní prádla realizují zaměstnanci LMŠ (pedagogové, školní asistent) v domácím prostředí 1x týdně vždy během víkendu. Hadry na podlahu, utěrky, ručníky, hadříky na stoly na 90°C, koberce ze šatny dle pokynů výrobce. Spacáky a polštáře odnáší 1x měsíčně (na konci měsíce) domů na vyprání zákonní zástupci dětí.

Čisté prádlo je skladováno v uzavíratelné skříni v jurtě a venkovním stanu. Použité prádlo je usušeno a uskladněno v igelitovém pytli ve venkovním stanu.

 

Článek 7:   Závěrečná ustanovení

7.1       Provozní řády jednotlivých MŠ jsou nedílnou součástí školního řádu a seznámení se s ním tvoří součást vstupního a periodického školení zaměstnanců LMŠ vždy před zahájením nového školního roku.

7.2       Kontrolou provádění ustanovení provozního řádu je ředitelkou 1. MŠ pověřena vedoucí učitelka LMŠ. O kontrolách provádí písemné záznamy. Kontrola provádění jednotlivých ustanovení je také součástí každoroční prověrky BOZP.

7.3       Jeden výtisk provozního řádu je uložen na místě trvale přístupném všem ZZ dětí a zaměstnancům LMŠ a v elektronické podobě na webových stránkách 1. MŠ, v oddíle Sdílené dokumenty jednotlivých MŠ.

7.4       Změny provozního řádu jsou prováděny písemně formou číslovaných doplňků.

7.5       Vnitřní předpis nabývá účinnosti dne 1.9.2021.

 

V Karlových Varech dne 31. 8. 2021

Za LMŠ Duběnka zpracovala vedoucí učitelka: Vladislava Krautštenglová

 

Schválila:        Mgr. Bc. Zdeňka Tichá, ředitelka mateřské školy

 

Příloha č.1: Základní doporučení pro vybavení dítěte LMŠ Duběnka

 

Každý den docházky má u sebe dítě nepromokavý batůžek s upravitelnými popruhy a prsním pásem (veledůležitá nezbytnost, která zabrání sklouzávání batůžku z ramen!). Nepromokavost lze zajistit i obalem na batoh.

Batůžek obsahuje:

 • lahvičku na pití (v zimě termosku)
 • srolovaný kus karimatky či jiného sedáku
 • kvalitní pláštěnku nebo pončo (pokud dítě nemá nepromokavý oděv)
 • kapesníčky
 • 2x nepromokavé rukavice, klesá-li teplota pod 10°C

Tento batůžek nosí dítě s sebou do lesa, nepřeplňujte jej, prosím, zbytečně těžkými nebo zbytečnými věcmi. V batůžku by mělo zůstat místo na vrstvu oblečení, kterou bude potřeba odložit v případě přehřátí.

 

Vybavení, které zůstává dlouhodobě v jurtě:

 • přezůvky (se silnou podrážkou – podlaha v jurtě bývá ráno studená)
 • náhradní oblečení – jeden kus od každého typu oblečení do zásoby od spodního prádla až po vnější nepromokavou vrstvu (tzn. spodní prádlo, ponožky, tenké vrstvy - tričko, punčocháče, legíny, hřejivé vrstvy - mikina, tepláky, nepromokavá bunda a kalhoty, čepice, rukavice). Povinností rodičů je tuto zásobu při každém odchodu zkontrolovat (odnést špinavé a mokré a doplnit, co je potřeba!)
 • dětský spacák (s komfortní teplotou kolem nuly)
 • polštářek a „usínáček“ na spaní
 • plecháček na pití

 

Obuv:

 • Nepromokavé boty s membránou (gore-tex) – turistické boty na podzim a jaro
 • Nepromokavé zateplené zimní boty (doporučujeme obuv o číslo větší, neboť ponožky jsou silnější a vzduchová vrstva lépe udržuje chodidlo v teple)
 • holínky – ideálně s vyjímatelnou vložkou

 

Oblečení

Pro lesní mateřskou školku platí, že „Neexistuje špatné počasí, pouze špatné oblečení”.

Během celého roku je proto uplatňováno tzv. „cibulovité vrstvení”:

 • funkční vrstva – v chladném počasí má být hřejivá (přírodní vlna nebo funkční termoprádlo). Obě varianty mají tu výhodu, že i když se dítě potí, prádlo hřeje dál (bavlna po propocení naopak studí). Následují podle potřeby další 1 až 3 vrstvy, které opět hřejí a zároveň izolují.
 • střední vrstva – vytváří vzduchovou vrstvu a tím udržuje tělesnou teplotu stabilní. Podle počasí je možné vytvořit 1-3 vrstvy, pro zahřátí se vedle vlny také velmi hodí fleece. Vrstvení se stejným způsobem uplatňuje i na nohy. Poměrně často se děti místo promrzání přehřívají – v takovém případě se hřející vrstvy postupně odebírají.
 • vnější vrstva – má izolující vlastnosti. Měla by být nepromokavá a větruodolná, ale zároveň prodyšná. Pokud padá déšť se sněhem, má nepromokavost přednost. Jedná se tedy o kalhoty a bundu s kapucí nebo kombinézu. Zateplené pláštěnky nejsou příliš dobrým řešením, protože se v nich děti velmi rychle přehřívají.

Při vrstvení oblečení je také třeba myslet na to, aby dětem nebránilo v pohybu.

Při teplém počasí – bavlněné lehké tričko s dlouhým rukávem (chrání před sluncem a chladem v lese), vzdušné dlouhé kalhoty (chrání před klíšťaty, odřením v lese), kšiltovka nebo klobouček, větrovka/pláštěnka do batůžku.

 • čepice přes uši/kukla, spíše než šálu nákrčník (nejvíc úniků tělesného tepla jde přes hlavu, proto je teplá čepice důležitější než teplá bunda)
 • rukavice – nepromokavé a hřejivé (s kožíškem nebo fleecem uvnitř), ve stylu dlouhých lyžařských palčáků, které lze přetáhnout přes rukávy a ochránit tak zápěstí. Nevhodné jsou prstové a krátké rukavice! Rukavice dávejte, prosím, dětem vždy, když teplota klesne pod 10°C.

 

Záludné maličkosti:

 • Častým problémem v zimě je přechod bot a kalhot, kudy může mráz a sníh proniknout. Řešením je buď guma na okraji nohavic přetažená přes podrážku nebo návlek, který přechod zvenku překryje a utěsní.
 • Kalhoty s laclem je potřeba oblékat jako poslední vrstvu (tedy přes bundu) – tak zvládneme urputnou potřebu „bez ztráty kytičky“.

 

CO NAOPAK DO ŠKOLKY NEBRAT:

 • Sladkosti – jakéhokoliv typu
 • Hračky – hrajeme si zejména s tím, co nám příroda nabízí, veškeré umělé hračky nechte, prosím, doma. Povolené jsou malé a skladné talismany, bez kterých se děti neobejdou (oblíbený plyšák na spaní, přívěšek na batoh apod.)
 • Cennosti – náramky, šperky, náušnice…
 • Zvířata – živá zvířata budou všude kolem nás, vlastní tedy nechte odpočívat doma

 

Osvědčené internetové obchody:

www.boll.cz    (batohy, spacáky)

www.promaledobrodruhy.cz   (batohy, spacáky, oblečení)

www.thermos-cz.cz   (dětské termosky)

www.boty-kulik.cz   (holínky a sněhule s vyjímatelnou vložkou)