Komenského 7, příspěvková organizace

LMŠ Duběnka nebude ve školním roce 2023-2024 v provozu.

 

Logo Mš Duběnka

Lesní mateřská škola Duběnka je novou vlaštovkou svého druhu v Karlovarském kraji.

Svou činnost zahájila 3. září 2018 díky intenzivní spolupráci dvou velkých organizací – 1.Mateřské školy Karlovy Vary, Komenského 7, příspěvkové organizace a Ekocentra Kozodoj, z.s.

V LMŠ Duběnka je v tomto školním roce otevřena jedna třída pro 16 věkově smíšených dětí od 3 do 7 let. O děti se starají dvě pedagožky a jedna školní asistentka.

Své samostatné zázemí má LMŠ Duběnka v zimní zateplené variantě mongolské jurty postavené na jednom z rozlehlých pozemků ekofarmy. Jurta je vytápěna certifikovanými finskými kamny Jotul. Do jurty je zavedena elektřina. Zázemí školky může být využíváno k některým vzdělávacím činnostem v rámci režimu dne, ke stravování, odpočinku a relaxaci dětí. Slouží také k uložení pomůcek a náhradního oblečení. K uložení aktuálně nošeného oblečení a bot slouží malá dřevěná šatna přistavěná ke vchodu do jurty.

K jurtě přiléhá samostatný ohraničený prostor s venkovním stanem, mobilními toaletami a umývárnou rukou, dřevníkem se zásobou dřeva na topení a s různými, postupně vznikajícími centry aktivit („blátivá kuchyně“ a kamennými valounky ohraničené „blátoviště“, centrum s dřevěnými kvádry a odřezky, pracovní dílna, vrbový domeček aj.).

LMŠ Duběnka vychází z filozofie lesních mateřských škol a proto je převážná část aktivit realizována za každého počasí v okolní přírodě, která je vskutku rozličná. Nabízí různé podoby lesa, louky, pastviny, řeku Rolavu, potůčky, rybníky.

Úzká propojenost s ekofarmou Kozodoj poskytuje bohaté příležitosti k navázání blízkého a kladného vztahu dětí se zvířaty i možnosti zapojení se do chodu farmy – péče o zvířata (krmení, úklid výběhů), pozorování práce farmářů a dalších odborníků navštěvujících farmu.

Děti jsou denně v autentickém kontaktu se životem v různých podobách (chovná a lesní zvířata, ptactvo, hmyz, vodní živočichové, stromy, rostliny), aktivně ho zkoumají a prožívají v koloběhu roku utvářeném střídáním ročních období a měsíců i v kontextu tradičních oslav svátků a slavností.

Děti v lesní školce realizují velkou část svého rozvoje formou situačního a prožitkového učení. Pedagogové neposkytují hotové poznatky a postupy, ale nechávají děti být aktivními objeviteli, přicházet si na věci samostatně a postupně. Nechávají děti spontánně prožívat a vytvářejí podmínky tak, aby děti mohly získávat praktické a autentické zkušenosti, podněcují jejich myšlení. Děti se učí zacházet s nástroji a nářadím, využívat přírodní zdroje ke hře, k tvorbě a k řešení problémů.

 

Orientační režim dne:

7:30 – 8:30          hry a činnosti dle vlastní volby, spolupráce s pedagogem,příprava na ranní kruh

8:30 – 9:00          ranní kruh s opakující se strukturou

9:00 – 9:30          hygiena, svačina, příprava na pobyt venku

9:30 – 12:00        tematická vedená činnost dle rytmu týdne a volná hra v různých prostředích
(jurta a její okolí, farma, okolní příroda), návrat do zázemí

12:00 – 13:00      hygiena, společný oběd, příprava na odpočinek, zklidnění vyprávěným nebo čteným příběhem, hudbou

13:00 – 14:30      odpočinek po obědě pro všechny, následné nespavé klidové činnosti a předškolní příprava formou individuálních
činností

14:30 – 16:30      hygiena, svačina, spontánní hra dětí, rozhovory s rodiči

 

Orientační režim týdne:

Lesní mateřská škola Duběnka vychází rovněž z filozofie waldorfské pedagogiky, proto mají jednotlivé dny v týdnu své dominantní zaměření:

  • Pondělí – Den hudební
  • Úterý – Den výtvarný
  • Středa – Den s farmou
  • Čtvrtek – Den pracovních činností
  • Pátek – Den vaření a pečení