Komenského 7, příspěvková organizace

Motto:  „Les je jako jedno velké hřiště a příroda jako moudrá učitelka – trpělivá, přívětivá
i nesmlouvavá.“

LMŠ Duběnka plně vychází z konceptu lesních mateřských škol a řídí se „Etickým kodexem pedagoga lesní mateřské školy“.

Pro vzdělávací program naší školy je typické, že je realizován v přírodě a přírodou se také inspiruje a využívá ji ke vzdělávacím účelům. Pedagogové připravují program, který přirozeně navazuje na roční období a místo, které se pro daný den stává učebnou pod širým nebem. Pomůckami jsou často přírodniny – klacík jako tužka na kreslení v písku, kamínky jako hudební nástroj nebo počitadlo. Děti mohou poznávat všemi smysly – jak voní jarní louka, jak zní různé druhy dřeva. A společně s učiteli přemýšlí a pozorují, pro koho má luční kvítí a plody lesa význam, poznávají vlastní hranice a rozvíjejí přátelství ve hrách, které mají v lese nekonečně mnoho podob.

Dalšími zdroji inspirací a nosných myšlenek jsou pro nás:

  • Waldorfská pedagogika
  • přístup Respektovat a být respektován

 

Za hlavní metodu rozvoje dětí v naší škole je považována volná hra. Při volné hře posouvá dítě samo sebe dál ve svém vývoji, volně se pohybuje v bezpečném a známém prostředí. Rozvíjí svou fantazii, jemnou i hrubou motoriku a učí se sociálním vztahům, objevuje svět a jeho zákonitosti.

 

Pro náš ŠVP PV jsou prioritní tyto pilíře:

  • koloběh roku utvářený střídáním ročních období a měsíců (vnímání proměn přírody v dané roční době)
  • koloběh roku s biofarmou Kozodoj (zapojení se do chodu farmy, blízké poznávání lidí a zvířat s farmou souvisejících)
  • koloběhu roku na pozadí oslav svátků a slavností (návrat k tradicím našich předků)
  • různorodé tradiční rukodělné činnosti (řemeslné, zemědělské, hospodářské či umělecké v návaznosti na jednotlivá roční období)

 

Školní vzdělávací program v plném znění je volně k nahlédnutí v LMŠ Duběnka.