Komenského 7, příspěvková organizace

 

Místo poskytování předškolního vzdělávání

Lesní mateřská škola Duběnka, 
na pozemku p.č. 1 058/4 o výměře 22 848 m2 v katastrálním území Stará Role,
obec K. Vary, zapsané na LV č. 4 726 u KÚ pro KK)
- na biofarmě KOZODOJ, Rolavská 538/56, Karlovy Vary 360 17

Vladislava Krautštenglová - vedoucí učitelka pověřená vedením LMŠ Duběnka 

***

 Bližší informace na ředitelství 1. MŠ.

letak_duběnka_tisk_ final_loga


***