Komenského 7, příspěvková organizace

 

Místo poskytování předškolního vzdělávání

Lesní mateřská škola Duběnka, 
na pozemku p.č. 1 058/4 o výměře 22 848 m2 v katastrálním území Stará Role,
obec K. Vary, zapsané na LV č. 4 726 u KÚ pro KK)
– na biofarmě KOZODOJ, Rolavská 538/56, Karlovy Vary 360 17

Mgr. Alena Kašparová  vedoucí učitelka pověřená vedením LMŠ Duběnka 

***

 Bližší informace na ředitelství 1. MŠ.

letak_duběnka_tisk_ final_loga


***

Den otevřených dveří v LMŠ Duběnka

Ve čtvrtek 12. 7. 2018 proběhl den otevřených dveří a workshop pro veřejnost v nové lesní mateřské školce (LMŠ) Duběnka, která se nachází v areálu ekocentra Kozodoj. LMŠ Duběnka vzniká ve spolupráci ekocentra Kozodoj z.s. a 1. MŠ Karlovy Vary, Komenského 7, příspěvkové organizace Statutárního města Karlovy Vary.

V den otevřených dveří se sešlo přibližně 50 rodičů s dětmi i bez nich. Byly připraveny dílny s netradičním využitím různých přírodních materiálů, převážně dostupných v bezprostředním okolí místa setkání. Děti i dospělí tak měli možnost zažít tvůrčí potenciál přírodního prostředí, prohlédnout si zázemí LMŠ v jurtě a setkat se s paní ředitelkou 1. MŠ Karlovy Vary – Mgr. Bc. Zdeňkou Tichou, Pavlínou Štyndlovou, jednatelkou ekocentra Kozodoj i oběma učitelkami LMŠ Lucií Půžovou a Alenou Kašparovou, které poskytovaly veškeré informace o nové školce, odpovídaly na dotazy a diskutovaly s účastníky.

Celé setkání proběhlo ve velmi příjemném srdečném duchu. Na příští den otevřených dveří s workshopem pro veřejnost se můžete těšit v LMŠ Duběnka 15. 9. 2018 od 15 hodin. Srdečně zveme k účasti všechny – malé i velké.