Komenského 7, příspěvková organizace

 

! Provoz na biofarmě KOZODOJ zůstává přerušen i pro nový školní rok 2024/25 !

Lesní mateřská škola Duběnka je novou vlaštovkou svého druhu v Karlovarském kraji.

Svou činnost zahájila 3. září 2018 díky intenzivní spolupráci dvou velkých organizací – 1.Mateřské školy Karlovy Vary, Komenského 7, příspěvkové organizace a Ekocentra Kozodoj, z.s.

V LMŠ Duběnka je v tomto školním roce otevřena jedna třída pro 16 věkově smíšených dětí od 3 do 7 let. O děti se starají dvě pedagožky a jedna školní asistentka.

Své samostatné zázemí má LMŠ Duběnka v zimní zateplené variantě mongolské jurty postavené na jednom z rozlehlých pozemků ekofarmy. Jurta je vytápěna certifikovanými finskými kamny Jotul. Do jurty je zavedena elektřina. Zázemí školky může být využíváno k některým vzdělávacím činnostem v rámci režimu dne, ke stravování, odpočinku a relaxaci dětí. Slouží také k uložení pomůcek a náhradního oblečení. K uložení aktuálně nošeného oblečení a bot slouží malá dřevěná šatna přistavěná ke vchodu do jurty.

K jurtě přiléhá samostatný ohraničený prostor s venkovním stanem, mobilními toaletami a umývárnou rukou, dřevníkem se zásobou dřeva na topení a s různými, postupně vznikajícími centry aktivit („blátivá kuchyně“ a kamennými valounky ohraničené „blátoviště“, centrum s dřevěnými kvádry a odřezky, pracovní dílna, vrbový domeček aj.).

LMŠ Duběnka vychází z filozofie lesních mateřských škol a proto je převážná část aktivit realizována za každého počasí v okolní přírodě, která je vskutku rozličná. Nabízí různé podoby lesa, louky, pastviny, řeku Rolavu, potůčky, rybníky.

Úzká propojenost s ekofarmou Kozodoj poskytuje bohaté příležitosti k navázání blízkého a kladného vztahu dětí se zvířaty i možnosti zapojení se do chodu farmy – péče o zvířata (krmení, úklid výběhů), pozorování práce farmářů a dalších odborníků navštěvujících farmu.

Děti jsou denně v autentickém kontaktu se životem v různých podobách (chovná a lesní zvířata, ptactvo, hmyz, vodní živočichové, stromy, rostliny), aktivně ho zkoumají a prožívají v koloběhu roku utvářeném střídáním ročních období a měsíců i v kontextu tradičních oslav svátků a slavností.

Děti v lesní školce realizují velkou část svého rozvoje formou situačního a prožitkového učení. Pedagogové neposkytují hotové poznatky a postupy, ale nechávají děti být aktivními objeviteli, přicházet si na věci samostatně a postupně. Nechávají děti spontánně prožívat a vytvářejí podmínky tak, aby děti mohly získávat praktické a autentické zkušenosti, podněcují jejich myšlení. Děti se učí zacházet s nástroji a nářadím, využívat přírodní zdroje ke hře, k tvorbě a k řešení problémů.

***

 Bližší informace na ředitelství 1. MŠ.

letak_duběnka_tisk_ final_loga


***