1. Mateřská škola Karlovy Vary

Komenského 7, příspěvková organizace

Vítejte po prázdninách opět v Mateřské škole.

Pole už jsou dávno holá
hola – škola na nás volá
a my jdeme mámo, táto,
ať je zima nebo bláto.

(Do školy – František Hrubín)

Prázdniny utekly jako voda. Věříme, že jste si je pěkně užili a prožili se svými dětmi mnoho krásných chvil.
Nyní je čas začít chodit do MŠ. Vítáme nové dětičky, těšíme se na „staré známé“,
a věříme, že i paní učitelky nabraly hodně elánu a sil na další školní rok.

Přejeme Vám všem pohodový start,
bezproblémovou adaptaci na nové prostředí
a spoustu nových kamarádů!

***

Zařazení dětí do tříd pro školní rok 2017 – 2018 bude zveřejněno na každé MŠ.

***

Anketa strom roku 2017

Zbývá 15 dnů do uzavření soutěže.
 
Výstavu fotografií všech dvanácti stromů „finalistů“ z celé ČR
můžete shlédnout od 4. září do 15. září ve vestibulu Krajské knihovny Karlovarského kraje
nebo kdykoliv na stránkách nadace Partnerství, která celou akci pořádá.
Hlasovat můžete zde
 
Svoji podporu můžete vyjádřit zasláním DMS
na tel.číslo: 87 777 ve tvaru:  DMS STROM6 60.
Hlasovat můžete též pomocí hlasovacího archu,
který najdete v příloze (taktéž v Krajské knihovně a na jiných místech našeho města). 
 
Děkujeme za Vaše hlasy, díky nimž se Vrbičce dostane odborného ošetření
a strom se dočká úpravy svého okolí a pamětní cedule.