Komenského 7, příspěvková organizace

AKTUALITY A INFORMACE PRO RODIČE

Pozvánka pro rodiče z MŠ Komenského 7

Zveme všechny rodiče a zákonné zástupce nově přijatých dětí na informační schůzku, která se koná v pondělí 17.6. 2024 od 15.00 hodin v zelené budově v Zelené třídě MŠ Barevná školka Komenského 7 – Doubí.

Na schůzce budete podepisovat Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, které po podpisu nabude právní moci.

Přineste si s sebou níže uvedené vyplněné dokumenty v případě, že jste je nedodávali v rámci zápisu dítěte do MŠ, anebo je nezasílali elektronicky na web 1. MŠ Karlovy Vary (všechny požadované dokumenty naleznete na adrese https://www.materinkykv.cz/index.php/dokumenty-skoly/ ).

Jsou to:

a) Evidenční list dítěte – jeho originál potvrzený pediatrem a podepsaný oběma rodiči

Program schůzky:

 1. Uvítání, prezentace naší MŠ a organizace 1. MŠ Karlovy Vary
 2. Technické info:
  • organizace školního roku, režim dne, provozní doba, aj.
  • školné, stravné – způsob plateb, dietní stravování, projekt Obědy zdarma
  • Školní vzdělávací program, zaměření naší MŠ, nadstandardní aktivity, informace o projektech
  • GDPR – práva a povinnosti zákonných zástupců
  • seznámení se školním a provozním řádem, ostatními předpisy MŠ
  • Co má mít dítě s sebou na pobyt v MŠ?
 1. Podpis rozhodnutí o přijetí dítěte (případně předání jeho kopie, doplnění chybějící dokumentace, podpisů)
 2. Rady rodičům k nástupu dítěte do MŠ
 3. Diskuze, prohlídka prostor třídy MŠ

Co potřebuji do školky?
 1. přezůvky (ne pantofle nebo kroksy) - nejlépe bez zapínání
 2. holinky a pláštěnku
 3. oblečení na ven (počítejte se zašpiněním) + pohodlnou obuv
 4. náhradní oblečení do třídy
 5. pokrývku hlavy
 6. hrneček na pitný režim (nejlépe plastový s obrázkem)
 7. pyžamo
 8. celé balení kapesníčků (mohou být i trhací v krabičce) - vždy na pololetí
 9. balení vlhčených ubrousků