Komenského 7, příspěvková organizace

INFORMACE PRO RODIČE

Vážení rodiče,

Kolektiv Mateřské školy Východní 485/6 se připojuje ke stávce vyhlášené ČMOS PŠ.

 

V den 27. 11. 2023

  

V tento den bude naše Mateřská škola uzavřena

  

Důvodem stávky je:

 NESOUHLAS SE SNIŽOVÁNÍM VÝDAJŮ VE ŠKOLSTVÍ

NESOUHLAS SE SNIŽOVÁNÍM PLATŮ PROVOZNÍCH ZAMĚSTNANCŮ

NESOUHLAS S PŘÍPADNÝM PROPOUŠTĚNÍM PROVOZNÍCH ZAMĚSTNANCŮ

ZASTAVIT HROZBU ZNIČENÍ KVALITNÍHO ČESKÉHO ŠKOLSTVÍ

 

Za kolektiv Zaměstnanců: V.Kalinová, zástupkyně ředitelky školy

PROGRAM TŘÍDNÍCH SCHŮZEK ze dne 26. 9. 2023

Adresa mateřské školy – MŠ Východní 6, 360 20 Karlovy Vary
Webové stránky MŠ – www.materinkykv.cz

tel.: 606 677 256 – zástupkyně ředitelky školy V. Kalinová

 

Třídy MŠ a obsazení pedagogickým personálem:

1.třída „Broučci“ – tel.: 606 677 281
                             učitelky: Zuzana Krajsová, Iva Trutnovská,
                             chůva: Martina Dojáčková
2.třída „Berušky“ – tel.: 606 677 282
                              učitelky:  Petra Grasserová, Věra Kalinová – zástupkyně ředitelky školy
3.třída „Motýlci“ – tel.: 606 677 283
                             učitelky: Alena Fialová, Mgr. Alena Skopová                       
4.třída „Včeličky“ – tel.: 606 677 284
                              učitelky: Jana Pyszková, Ivana Vávrová

Všechny pracovnice splňují kvalifikační předpoklady pro vykonávání povolání Učitelka MŠ, školní asistent -  chůva

Provozní doba MŠ – 6.00h – 16.30h
(příchod do MŠ do 8.00h, odchod z MŠ po obědě 12.00h – 12.15h (Mš se bude otvírat nejdříve ve 12.00h – paní učitelky se do 12.00h věnují organizaci oběda, hygienou, ukládání dětí k odpočinku), odpoledne 14.15h – 16.15h)
Prosíme rodiče aby dodržovali doby příchodů do MŠ a odchodů z MŠ.

Upozornění pro rodiče – v dohledné době budou rodiče pro vstup do budovy používat čipy – které si vyzvednou u ZŘŠ proti finanční jistině (500,- Kč za 2 čipy) – na vyzvedávání čipů budou rodiče včas upozorněni.

Po 8.00h se provádí úklid a dezinfekce společných prostor v MŠ  

Po 16.15h se provádí kontrola objektu a následně se MŠ zabezpečuje pomocí bezpečnostního zařízení.

Omlouvání dětí – prosíme rodiče aby omlouvali každou nepřítomnost dětí v MŠ.
Omluvy provádějte:

osobně u učitelky

telefonicky nebo prostřednictvím sms, telefonní čísla do jednotlivých tříd jsou k dispozici i na nástěnkách v šatnách dětí
děti v režimu povinného předškolního vzdělávání – omlouvejte pisemně prostřednictvím omluvných listů – k dispozici u třídních učitelek

Upozornění: telefonní číslo: 606 677 256 NESLOUŽÍ k omlouvání dětí

Provozní opatření:

 • nezdržujte se na školní zahradě – nemáme statut veřejného dětského hřiště.
 • prosím, nevoďte do MŠ děti s příznaky jakéhokoli infekčního onemocnění – berte ohled na ostatní děti a na pracovníky MŠ
 • v naší MŠ budou i v letošním roce probíhat praxe studentek pedagogické školy – ve 2., 3., 4. třídě

Platby:
upřednostňujeme inkasní způsob plateb

- školné (platí se v daném měsíci)  -  510,- kč

- stravné (platí se měsíc pozadu vždy s vyúčtováním předcházejícího měsíce)
58,- Kč denní stravné/ dítě 2 – 6let, 62,- Kč denní stravné/ dítě s odkladem školní docházky
při nahlášení odchodu dítěte domů po obědě (ráno při příchodu) Vám bude z denní sazby odečteno 12,-kč za neodebranou odpolední svačinu.
platby se provádějí vždy k 15. v měsíci – inkasním způsobem nebo složenkou – dle Vámi zvoleného způsobu.

Stravování v MŠ:

 • jídlo se podává 3x denně, strava je pestrá, vkusně upravená, paní kuchařky hledají nové recepty kterými ozvláštňují jídelníček dětí v MŠ
 • pitný režim je nepřetržitý
 • MŠ poskytuje dietní stravování – pouze na základě doporučení lékaře

 

Úrazy v MŠ + uplatnění náhrady škody:

 • MŠ je pojištěná u pojišťovny Kooperativa, rodiče mohou uplatnit odškodnění za vzniklou újmu při úrazu
 • Každý úraz se zaznamenává do Knihy úrazů
 • Při jakémkoli úrazu se neprodleně telefonicky informuje zákonný zástupce dítěte.
 • Upozorňujeme rodiče, že v MŠ nepodáváme dětem žádné léky, pouze v případě, kdy by momentální nepříznivý zdravotní stav dítěte ohrozil jeho život – alergické reakce apod.
  V těchto případech je vždy nutné doložit toto zprávou od lékaře s uvedením přesného postupu a dávkování léků
 • U pojišťovny lze uplatnit i nárok na náhradu škody při ztrátě zejména: oblečení, obutí – uplatnění nároku podléhá pravidlům – přesné informace sdělí vedoucí MŠ

Co do MŠ:

Přezůvky

Vlastní nejlépe plastový hrneček na pitný režim

Oblečení na ven

Oblečení do třídy (děti se po pobytu venku vždy převlékají do čistého prádla)

Náhradní oblečení pro případ nehody – v dostatečném množství – náhradní kalhotky, ponožky, punčocháče, leginy, tepláky, trička)

Igelitové větší sáčky – dáváme do nich znečistěné oblečení v případě nehody

Plastový hrneček na pitný režim

Každý měsíc krabičku s papírovými kapesníčky

Příležitostně lze donést balení vlhčených ubrousků – paní učitelky toto uvítají.

Lze 1 látkovou hračku do postýlky – každý týden si ji děti odnesou domů k vyprání

 

 

Školní vzdělávací plán:

Putování se sluníčkem za radostí a poznáním
Naším cílem je:
Vytvořit dětem příjemné prostředí, kde se cítí dobře, umí se radovat i smát.
Zajistit jim dostatek volného pohybu a pohybových dovedností v průběhu celého dne. Získávat vědomosti na základě prožitkového učení.
Rozvíjet jazykové dovednosti dětí, zejména výslovnost, zájem o knihu.
Ve spolupráci s rodinou podporovat fyzický, psychický a sociální vývoj dítěte.

Celoroční motivací školy je Sluníčko, které vysílá své paprsky.
Sluníčko je přesně to, co vystihuje náš záměr. Vysílá paprsky, které hřejí, dává radost, sílu, energii a rozsvěcuje celý svět.

My spolu se sluníčkem objevujeme tento svět.
Svět kolem se však neustále vyvíjí a my se chceme na jeho vývoji podílet a pomoci dětem jej pochopit.
Každý rok máme 5 paprsků = 5 témat, rozdělených podle ročního období + jeden paprsek pro adaptační období na začátku školního roku.
Každá třída si zpracovává svůj Třídní program. Při jeho tvorbě učitelky vycházejí z cílů Školního vzdělávacího programu a z dobré znalosti dětí, podmínek třídy a mateřské školy.
Naším cílem je zachovávat posloupnost od nejjednoduššího ke složitějšímu a zároveň zachovat obsahovou návaznost.
V tomto Třídním vzdělávacím programu se prolínají činnosti hravé, poznávací, prožitkové, hudební, tělesné, pracovní i výtvarné.
Veškeré aktivity organizujeme tak, aby děti byly podněcovány k vlastní aktivitě, experimentování, pracovaly svým tempem. Dbáme na osobní soukromí dětí, k tomu máme klidové koutky (knihovničku, skládání  puzzlí, navlékání korálků,…).

Filozofií naší školy je:
aby čas prožitý v mateřské škole byl pro děti radostí, příjemnou zkušeností a zdrojem dobrých základů do života i vzdělávání.
Chceme dětem ukázat svět takový, jaký je – není černý ani bílý, ale krásně barevný.

Nabídka  nadstandardních aktivit:
Prosíme rodiče aby sledovali nástěnky v šatnách dětí + webové stránky naší školy, kde se dozví aktuální informace.

Nadstandardní aktivity jsou určeny převážně dětem 5 – 6 leté.

Jsou voleny tak, aby rozvíjely předškolní dovednosti a schopnosti, které jsou důležité pro nástup na Základní školu.

angličtina hrou

Míčové hry – spolupráce s volejbalovým klubem

Spolupráce se Zbyňkem Drdou – zábavná Hudebka – bude opět navázána dle možností umělce

Pro všechny děti organizujeme v MŠ“
divadelní představení
návštěvu kouzelníka
karnevaly
účast dětí na kreativních výstavách
oslavy narozenin dětí
oslavy Dne dětí
výlety na závěr školního roku
logocvičky – čeština pro děti s odlišným mateřským jazykem – na rozvoj znalosti českého jazyka……..a mnoho jiných interních aktivit.

 

Přílohy k informacím pro rodiče:

 1. školní řád MŠ – umístěn v hale u vstupu do pavilonu MŠ – doporučení pro rodiče: prostudujte si Školní řád, nejasnosti konzultujte s učitelkami nebo vedoucí pracovnicí v MŠ

 

 1. provozní řád MŠ – umístěn v hale u vstupu do pavilonu MŠ - doporučení pro rodiče: prostudujte si Provozní řád, nejasnosti konzultujte s učitelkami nebo vedoucí pracovnicí v MŠ

 

 

 1. Školní vzdělávací program - umístěn v hale u vstupu do pavilonu MŠ - doporučení pro rodiče: prostudujte si vzdělávací program, nejasnosti konzultujte s učitelkami nebo vedoucí pracovnicí v MŠ

 

 1. stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání – umístěn v hale u vstupu do pavilonu MŠ

 

 1. normativ – výše stravného v MŠ – umístěn v hale u vstupu do pavilonu MŠ

 

 1. kontakty na jednotlivé třídy – na nástěnkách umístěných v šatnách dětí a na webových stránkách školy

 

 1. kontakty na zástupkyni ředitelky školy a na ředitelku školy - na nástěnkách umístěných v šatnách dětí a na webových stránkách školy

 

Karlovy Vary 26. 09. 2023                                                                                               Věra Kalinová

TŘÍDNÍ SCHŮZKY - Broučci

Milí rodiče,
zveme vás na třídní schůzky, které proběhnou ve třídě Broučků (2.pavilon dole)

v úterý 26.9.

v 16:00h

Prosíme, přijďte, pokud možno, bez dětí.

Informace ke stažení zde

Co připravit dětem do mateřské školy?

 • Podepsané bačkory
 • Lehké oblečení do třídy (punčocháče, sukně, hrací kalhoty – pohodlné)
 • Vhodné oblečení pro pobyt venku – jiné kalhoty, či tepláky než do třídy,
  aby se děti mohly ušpinit a převléci do čistého
 • Pyžamo – podepsané
 • Plastový hrnek na pitný režim
 • Balení papírových kapesníků
 • Náhradní oblečení (spodní prádlo, tričko, punčocháče)
 • Vhodná pohodlná obuv pro pobyt venku – nejlépe na suchý zip

 

Nejmladší děti ve věku 2 -3 roky všechno náhradní oblečení podepsat! Děkujeme