Komenského 7, příspěvková organizace

Od nového školního roku 2022 se již nebude otvírat třída pro dvouleté děti.

 

Zápis do MŠ

3. a 4.5.2022
Info bude vloženo na web. stránky: materinkykv.cz – úvodní stránka 1.MŠ.

 

 

,Informace pro rodiče:

 

Adresa mateřské školy – MŠ Východní 6, 360 20 Karlovy Vary
Webové stránky MŠ – www.materinkykv.cz

 

Třídy MŠ a obsazení pedagogickým personálem:

 1. třída „Broučci“ – učitelky: Alena Potopalská, Mgr. Alena Skopová, chůva: Martina Dojáčková
  2. třída „Berušky“ – učitelky: Jana Pyszková, Ivana Vávrová,
  3. třída „Motýlci“ – učitelky: Bc. Petra Grasserová, Věra Kalinová – zástupkyně ředitelky školy,

                              pedagogický asistent: Petra Schmidová
4. třída „Včeličky“ – učitelky: Zuzana Krajsová, Iva Trutnovská

Všechny pedagogické pracovnice splňují kvalifikační předpoklady pro vykonávání povolání Učitelka MŠ a pedagogický asistent

 

Provozní doba MŠ – 6.00h – 16.30h
(příchod do MŠ do 8.00h, odchod z MŠ po obědě 12.00h – 12.15h, odpoledne 14.15h – 16.15h)
Prosíme rodiče aby dodržovali doby příchodů do MŠ a odchodů z MŠ.
Po 8.00h se provádí dezinfekce společných prostor v MŠ a po 16.15h se provádí kontrola objektu a následně se MŠ zabezpečuje pomocí bezpečnostního zařízení.
Omlouvání dětí – prosíme rodiče aby omlouvali každou nepřítomnost dětí v MŠ.
Omluvy provádějte:

osobně u učitelky

telefonicky nebo prostřednictvím sms, telefonní čísla do jednotlivých tříd jsou k dispozici na nástěnkách v šatnách dětí

mailem – vychodni6@materinkykv.cz
Upozornění: telefonní číslo:606 677 256 NESLOUŽÍ k omlouvání dětí

Provozní opatření:

 • příchody do MŠ, odchody z MŠ – včasné vzhledem k dezinfekci prostor MŠ
 • v současné době – povinnost nošení roušek v prostorách MŠ – platí pro všechny osoby, které přivádějí nebo odvádějí děti
 • u každého vchodu je k dispozici dezinfekce rukou – prosím používejte ji
 • v budově MŠ se zdržujte pouze po dobu nezbytně nutnou k předání nebo přebírání dítěte.
 • nezdržujte se na školní zahradě – nejsme veřejné dětské hřiště.
 • prosím, nevoďte do MŠ děti s příznaky jakéhokoli infekčního onemocnění – berte ohled na ostatní děti a na pracovníky MŠ
 • v případě výskytu onemocněním Covid 19 v rodině postupujte vždy zodpovědně, berte ohled na ostatní děti a personál v MŠ a dbejte pokynů Hygienické stanice

Platby:
upřednostňujeme inkasní způsob plateb – 510,- kč školné (platí se v daném měsíci), 42,-kč denní stravné(platí se měsíc pozadu vždy s vyúčtováním předcházejícího měsíce) při nahlášení odchodu dítěte domů po obědě (ráno při příchodu) Vám bude z denní sazby odečteno 8,-kč za neodebranou odpolední svačinu.
platby se provádějí vždy k 15. v měsíci – inkasním způsobem nebo složenkou – dle Vámi zvoleného způsobu.

 

Stravování v MŠ:

 • jídlo se podává 3x denně, strava je pestrá, vkusně upravená, paní kuchařky hledají nové recepty kterými ozvláštňují jídelníček dětí v MŠ
 • pitný režim je nepřetržitý
 • MŠ poskytuje dietní stravování – pouze na základě doporučení lékaře

 

Úrazy v MŠ:

 • MŠ je pojištěná u pojišťovny Kooperativa, rodiče mohou uplatnit odškodnění za vzniklou újmu při úrazu
 • Každý úraz se zaznamenává do Knihy úrazů
 • Při jakémkoli úrazu se neprodleně telefonicky informuje zákonný zástupce dítěte.
 • Upozorňujeme rodiče, že v MŠ nepodáváme dětem žádné léky, pouze v případě, kdy by momentální nepříznivý zdravotní stav dítěte ohrozil jeho život – alergické reakce apod.
  V těchto případech je vždy nutné doložit toto zprávou od lékaře s uvedením přesného postupu a dávkování léků

Co do MŠ:

Přezůvky

Vlastní nejlépe plastový hrneček na pitný režim

Oblečení na ven

Oblečení do třídy (děti se po pobytu venku vždy převlékají do čistého prádla)

Náhradní oblečení pro případ nehody – v dostatečném množství – náhradní kalhotky, ponožky, punčocháče, leginy, tepláky, trička)

Igelitové větší sáčky – dáváme do nich znečistěné oblečení v případě nehody

Plastový hrneček na pitný režim

Každý měsíc krabičku s kapesníčky

Příležitostně lze donést balení vlhčených ubrousků – paní učitelky toto uvítají.

Lze látkovou hračku do postýlky

 

 

Školní vzdělávací plán:

Putování se sluníčkem za radostí a poznáním
Naším cílem je:
Vytvořit dětem příjemné prostředí, kde se cítí dobře, umí se radovat i smát.
Zajistit jim dostatek volného pohybu a pohybových dovedností v průběhu celého dne. Získávat vědomosti na základě prožitkového učení.
Rozvíjet jazykové dovednosti dětí, zejména výslovnost, zájem o knihu.
Ve spolupráci s rodinou podporovat fyzický, psychický a sociální vývoj dítěte.

Celoroční motivací školy je Sluníčko, které vysílá své paprsky.
Sluníčko je přesně to, co vystihuje náš záměr. Vysílá paprsky, které hřejí, dává radost, sílu, energii a rozsvěcuje celý svět.
My spolu se sluníčkem objevujeme tento svět.

Svět kolem se však neustále vyvíjí a my se chceme na jeho vývoji podílet a pomoci dětem jej pochopit.
Pro letošní rok máme 5 paprsků = 5 témat, rozdělených podle ročního období.
Každá třída si zpracovává svůj Třídní program. Při jeho tvorbě učitelky vycházejí z cílů Školního vzdělávacího programu a z dobré znalosti dětí, podmínek třídy a mateřské školy.
Naším cílem je zachovávat posloupnost od nejjednoduššího ke složitějšímu a zároveň zachovat obsahovou návaznost.
V tomto Třídním vzdělávacím programu se prolínají činnosti hravé, poznávací, prožitkové, hudební, tělesné, pracovní i výtvarné.
Veškeré aktivity organizujeme tak, aby děti byly podněcovány k vlastní aktivitě, experimentování, pracovaly svým tempem. Dbáme na osobní soukromí dětí, k tomu máme klidové koutky (knihovničku, skládání  puzzlí, navlékání korálků,…).

Filozofií naší školy je:
aby čas prožitý v mateřské škole byl pro děti radostí, příjemnou zkušeností a zdrojem dobrých základů do života i vzdělávání.
Chceme dětem ukázat svět takový, jaký je – není černý ani bílý, ale krásně barevný.

Nabídka  nadstandardních aktivit:

Nadstandardní aktivity budou probíhat v závislosti na celostátní situaci a v souladu s nařízením Ministerstva školství, Ministerstva zdravotnictví nebo zřizovatele.

Prosíme rodiče aby sledovali nástěnky v šatnách dětí, kde se dozví aktuální informace.

Karlovy Vary 03. 09. 2021                     zpracovala: Věra Kalinová a kolektiv pracovníků MŠ Sluníčko

 

 

Co připravit dětem do mateřské školy?

 • Podepsané bačkory
 • Lehké oblečení do třídy (punčocháče, sukně, hrací kalhoty – pohodlné)
 • Vhodné oblečení pro pobyt venku – jiné kalhoty, či tepláky než do třídy,
  aby se děti mohly ušpinit a převléci do čistého
 • Pyžamo – podepsané
 • Plastový hrnek na pitný režim
 • Balení papírových kapesníků
 • Náhradní oblečení (spodní prádlo, tričko, punčocháče)
 • Vhodná pohodlná obuv pro pobyt venku – nejlépe na suchý zip

 

Nejmladší děti ve věku 2 -3 roky všechno náhradní oblečení podepsat! Děkujeme