Komenského 7, příspěvková organizace

HOLA, HOLÁ. ŠKOLKA VOLÁ!

Den otevřených dveří
20.4.2022
Dopoledne v čase: od 10 do 11 hod.
Komentovaná prohlídka + rozdání formulářů (vyplněné přinést v den zápisů).
Sraz na školní zahradě v 10 hod.

Odpoledne v čase 15-16 hod.
Volná prohlídka prostor + rozdání formulářů (vyplněné přinést v den zápisů).

Zápis do MŠ

3. a 4.5.2022
Info bude vloženo na web. stránky: materinkykv.cz – úvodní stránka 1.MŠ.

 

Těší se na Vás Romana Kleinmannová

 

 

 

1.Mateřská škola Karlovy Vary , Komenského 7
příspěvková organizace
360 07 Karlovy Vary

Místo poskytovaného vzdělávání : MŠ Mozartova 4,360 20 Karlovy Vary
Telefon :  606 677 254

www.materinkykv.cz

Informativní zápis pro ZZ dětí
šk.  rok 2021/2022

Obsah:

 1. Stručná charakteristika MŠ Mozartova ,,Na kopečku“
 2. Struktura organizace, obsazení MŠ
 3. Školní a Provozní řád, Úplata za předškolní vzdělávání (platby za školné a stravné)
 4. Školní vzdělávací program 2021/2022
 5. GDPR
 6. Plánované akce

 

 • Charakteristika MŠ Mozartova ,,Na kopečku“

Viz odkaz www.materinkykv.cz  =  MŠ Mozartova = O nás.

 • Struktura organizace, obsazení MŠ
 1. Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7, příspěvková organizace - sdružuje celkem 9 MŠ - míst poskytování předškolního vzdělávání. Ředitelkou 1. MŠ je Mgr. Bc. Zdeňka Tichá.

MŠ Mozartova je čtyřtřídní s homogenními třídami.
Personální obsazení MŠ Mozartova: 8 pedagožek, z toho 3 nekvalifikované (dálkově studující) a 5 provozních zaměstnanců.

 

 • Školní a Provozní řád najdete na web. str. materinkykv.cz.

Výše uvedené řády jsou také k dispozici v tištěné podobě na hl. chodbě MŠ Mozartova. Platby v MŠ viz ,,Směrnice ke stanovení úplaty za předškolní vzdělávání“. Jistina 2000,-Kč, školné 510,- Kč.
Platby se z bankovních účtů strhávají vždy k 15. dni v měsíci.
Snížení úplaty za předškolní vzdělávání možné za těchto podmínek:

 1. a) pozdějšího nástupu dítěte do mateřské školy (nejdéle však do doby dovršení tří let věku dítěte),
 2. b) lázeňského nebo ozdravného pobytu dítěte, **
 3. c) změny zdravotního stavu dítěte, **
 4. d) nepravidelného pobytu dítěte v MŠ (tzv. doplňkové dítě podle § 34 odst. 10 školského zákona a § 6 odst. 4 vyhlášky o předškolním vzdělávání). ***

**    K žádosti je nutno doložit lékařské potvrzení .
***  K žádosti je nutno přiložit Dohodu o nepravidelném režimu docházky dítěte do 1. MŠ.

 

HYGIENICKÁ OPATŘENÍ

 • Do MŠ budou přijímány pouze zdravé děti, bez příznaků rýmy, kašle zvýšené teploty a jiného respiračního onemocnění.
 • Pedagožky budou každé ráno u dětí provádět ranní filtr.
 • Během prvního pololetí nebudou i nadále organizovány akce s veřejností.
 • Při vstupu do MŠ používejte ochranu úst a desinfekci na ruce, která je umístěná ve vstupní chodbičce.
 • Dodržujte mezi sebou rozestupy.
 • V MŠ se nezdržujte déle, než je to nutné.

 

ORGANIZAČNÍ POKYNY

 • Voďte své děti do MŠ nejpozději do 8.00 hod.
 • Omlouvání dětí možné SMS. SMS zprávy bereme na vědomí, ale neodpovídáme na ně.
 • Ráno nahlaste osobně pedagožce, zda jde Vaše dítě domů po obědě.
 • Po obědě vyzvedávejte své dítě z MŠ od 12.00 hod. do 12,30 hod.
 • Odpoledne děti vyzvedávejte z MŠ po 14.15. hod.
 • Ráno předávejte dítě vždy pedagožce osobně – neposílejte děti do tříd samotné z šaten.
 • Připravte dítěti vhodnou pevnou obuv – ne pantofle!
 • Dejte dětem do přihrádky alespoň 1ks nepoužité roušky.
 • Ošacení a obuv dětem podepište.
 • Nedávejte dětem do MŠ cenné věci (např. šperky, zn. oblečení) ani hračky.
 • Na pobyt venku doporučujeme pohodlné převlečení.

 

 • Pro školní rok 2021/2022 vytvořen Školní vzdělávací program pod názvem:

,, KAŽDÝ DEN JE JINÝ“  ( k nahlédnutí celý rok na hl. chodbě).
Třídní vzdělávací program – vychází ze ŠVP a každá třída ho má vypracovaný individuálně. Podstatná činnost pro děti je HRA + hravá forma vzdělávání po celý den. Každý den se prolínají všechny složky výchovy.
Ve šk. roce 2021/2022 nebude probíhat na MŠ Mozartova celoroční souvislá pedagogická praxe.

 • GDPR

Viz. zápis Informace o ochraně osobních údajů, vydaný dne 13.4.2018    ředitelkou 1.MŠ Zdeňkou Tichou.

Sborník stanovisek veřejného ochránce práv, Poskytování informací, Zásady ochrany osobních údajů, Ochrana osobních údajů, Informace o ochraně osobních údajů (doložka ke GDPR)odkaz www.materinkykv.cz = dokumenty školy.

 

 • Plánované akce v 2. pololetí (pokud nám to COVID situace dovolí…)
 • Akce školy – různé sportovní události, návštěva kina, kamenného divadla, Krajské knihovny, návštěva Městské policie v MŠ, karnevaly, výstavy, spolupráce s Lázeňskými lesy, se Záchrannou službou, s knihovnou ul. Lidická, s pečovatelským domem seniorů.
 • Akce pro rodiče – společně tvořivé odpoledne, rozloučení s předškoláky, Den otevřených dveří
 • Účast MŠ na celoškolních akcích – Velikonoce v KK, Hry bez hranic – sportovní akce a závěrečná výtvarná vernisáž v Krajské knihovně.
 • Fotografování – 1xročně závěrečné třídní fotografování, jako vzpomínka na školní rok.
 • Zájmové nadstandardní aktivity pro starší děti – flétničky s p. Kadeřábkem, pohybové hrátky (Cerpe diem), bruslení, plavání, Cvičíme se Sokolem celý rok, polytechnické dílničky.
 • Divadlo – návštěva různých divadelních společností v MŠ.
 • Školní + třídní výlety – bus nebo pěší výlety do okolí - Svatošské skály, vyhlídky:Tři kříže či Diana. Meandr, Richmond - k jelenovi, kolonáda – prameny, Japonská zahrada, farma Kozodoj, botanická zahrada v Dalovicích, v Bečově.
 • Sponzo dary – jakékoliv věcné - podzimní plody - aranžmá, papíry na kreslení, čtvrtky, finanční bezúčelné dary…
 • Prosba – každý donese 2 balení papír. kapesníků.

 

PŘEJEME Vám i Vašim dětem pohodový školní rok 2021/2022!

 

  zapsala: Romana Kleinmannová

zástupkyně ředitelky školy