Komenského 7, příspěvková organizace

PUTOVÁNÍ SE SLUNÍČKEM ZA RADOSTÍ A POZNÁNÍM”

Naším cílem je:
Vytvořit dětem příjemné prostředí, kde se cítí dobře, umí se radovat i smát.
Zajistit jim dostatek volného pohybu a pohybových dovedností v průběhu celého dne.          Získávat vědomosti na základě prožitkového učení.
Rozvíjet jazykové dovednosti dětí, zejména výslovnost, zájem o knihu.
Ve spolupráci s rodinou podporovat fyzický, psychický a sociální vývoj dítěte.

Celoroční motivací školy je Sluníčko, které vysílá své paprsky.
Sluníčko je přesně to, co vystihuje náš záměr. Vysílá paprsky, které hřejí, dává radost, sílu, energii a rozsvěcuje celý svět.
A  MY  SPOLU  SE  SLUNÍČKEM  BUDEME OBJEVOVAT
  TENTO  NÁŠ  SVĚT!
Svět kolem se však neustále vyvíjí a my se chceme na jeho vývoji podílet a pomoci dětem jej pochopit.
svp
Pro letošní rok máme 5 paprsků = 5 témat, rozdělených podle ročního období.
Každá třída si zpracovává svůj Třídní program. Při jeho tvorbě učitelky vycházejí z cílů Školního vzdělávacího programu a z dobré znalosti dětí, podmínek třídy a mateřské školy.
Naším cílem je zachovávat posloupnost od nejjednoduššího ke složitějšímu a zároveň zachovat obsahovou návaznost.
V tomto Třídním vzdělávacím programu se prolínají činnosti hravé, poznávací, prožitkové, hudební, tělesné, pracovní i výtvarné.
Veškeré aktivity organizujeme tak, aby děti byly podněcovány k vlastní aktivitě, experimentování, pracovaly svým tempem. Dbáme na osobní soukromí dětí, k tomu máme klidové koutky (knihovničku, skládání  puzzlí, navlékání korálků,…).

Filozofií naší školy je:
aby čas prožitý v mateřské škole byl pro děti radostí, příjemnou zkušeností a zdrojem dobrých základů do života i vzdělávání.
Chceme dětem ukázat svět takový, jaký je – není černý ani bílý, ale krásně barevný.