Komenského 7, příspěvková organizace
Kontakt do MŠ:
tel.: 606 677 255

školní kuchyň tel.: 606 677 262
e-mail: vychodni6@materinkykv.cz
www.materinkykv.cz

Provozní doba:

pondělí – pátek:   od 6:00 do 16:30 hodin

Zaměstnanci MŠ:
zástupkyně ředitelky 1. MŠKV  – paní Věra Kalinová

tel.: 606 677 256

1. třída Broučci:  tel.: 606 677 281
2. třída Berušky: tel.: 606 677 282
3. třída Motýlci:   tel.: 606 677 283
4. třída Včeličky: tel.: 606 677 284


Vhodnou skladbu jídelníčku se správným technologickým zpracováním potravin zajišťují

vedoucí kuchařka: Miluška Sussmannová
kuchařka: Klára Kovaříková
vedoucí školní jídelny: Jana Štěrbová

tel.: 606 677 286
email: sjkrymska12@materinkykv.cz

O čistotu a pořádek areálu mateřské školy pečují
školnice: Nikol Wildová a

uklízečka: Dana Macková

QR vizitka MŠ Sluníčko
Zapněte si na svém telefonu fotoaparát a načtěte si naši vizitku v QR kódu,
nezapomeňte si ji pak uložit mezi důležité kontakty!

MŠ Sluníčko Východní 6, Drahovice