Komenského 7, příspěvková organizace
Mgr. Bc. Zdeňka Tichá

Ředitelka 1. Mateřské školy Karlovy Vary, Komenského 7, příspěvková organizace

reditelka@materinkykv.cz

tel: 776 142 100
 
Kontakt do MŠ:

omlouvání dětí.: 606 677 255

1. třída Broučci:  tel.: 606 677 281

2. třída Berušky: tel.: 606 677 282

3. třída Motýlci:   tel.: 606 677 283

4. třída Včeličky: tel.: 606 677 284

školní kuchyň tel.: 606 677 262

e-mail: vychodni6@materinkykv.cz
www.materinkykv.cz
 
Provozní doba:

pondělí – pátek:   od 6.00 do 16.30 hodin
 
Personální obsazení MŠ:

zástupkyně ředitelky 1. MŠKV   paní Věra Kalinová tel.: 606 677 256

Vedoucí školní jídelny je paní Jana Štěrbová – tel.: 606 677 286

e-mail: sjkrymska12@materinkykv.cz

 

QR vizitka MŠ Sluníčko
Zapněte si na svém telefonu fotoaparát a načtěte si naši vizitku v QR kódu,
nezapomeňte si ji pak uložit mezi důležité kontakty!