Komenského 7, příspěvková organizace

Akce školního roku 2022/2023

 

Akce školní rok 2022/2023

 

Leden/ Únor:

Již proběhly tyto akce:
Divadlo: Kvítek Vítek
Divadlo Letadlo
Masopustní oslavy spojené s karnevalovým veselím
Volejbal – míčové hry

 

Březen:

 

 míčové hry – volejbal  dle plánu
Kde? V MŠ – na tartanové ploše a v případě nepřízně počasí – ve třídě
třídy: Motýlkové, Včelky
cena: 100,- Kč měsíčně za dítě

 

 7.03. – Městská policie v MŠ
Kde? V MŠ ve třídě Berušek
třídy: Berušky

 

 8.03. . – Divadlo Kvítek Vítek
Kde? V MŠ ve třídě Včeliček
třídy: Broučci, Berušky, Motýlkové, Včelky
zdarma

 

10.03. – Sférické kino – MOŘSKÝ SVĚT
Kde? V MŠ ve třídě Včeliček
třídy: Berušky, Motýlkové, Včelky
cena: 65,-Kč za dítě

 

 14.03. – DEN S VOLEJBALEM
Kde? Hala míčových sportů
Třídy: 3. + 4. tř.
Zdarma

 

Od 27. 03. – Velikonoční výstava v Krajské knihovně - zahájení

 

Duben:

 

míčové hry – volejbal  - dle plánu
Kde? V MŠ – na tartanové ploše
třídy: Motýlkové, Včelky
cena: 100,- Kč měsíčně za dítě

 

 11.04. – Divadlo p. Bednáře – Malenka
Kde? V MŠ ve třídě Včeliček
třídy: Broučci, Berušky, Motýlkové, Včelky
cena: 60,- Kč za dítě

 

 12.04. . – Divadlo Kvítek Vítek
Kde? V MŠ ve třídě Včeliček
třídy: Broučci, Berušky, Motýlkové, Včelky
zdarma

 

do 20. 04. – Velikonoční výstava v Krajské knihovně - ukončení

 

25.04. - Setkání s Městskou policií KV – dopravní výchova
Kde? V MŠ ve třídě Včeliček
třídy: Motýlkové, Včelky

 

Květen:

 

míčové hry – volejbal  - dle plánu
Kde? V MŠ – na tartanové ploše
třídy: Motýlkové, Včelky
cena: 100,- Kč měsíčně za dítě

 

 3.05. - Divadlo Kvítek Vítek
Kde? V MŠ ve třídě Včeliček
třídy: Broučci, Berušky, Motýlkové, Včelky
zdarma

 

 10.05. – školní výlet – farma Ledce u Plzně
třídy: Motýlkové, Včelky
cena: vstupné: 120,- Kč na dítě
doprava: bude upřesněna

 

Školní výlety třídy Broučků a berušek jsou ve fázi přípravy – informace budou včas podány

 

15.05. – Divadlo Letadlo – „Léto“
třídy: Broučci, Berušky, Motýlkové, Včelky
cena: 60,- Kč za dítě

 

 17.05. – Loutkové divadlo „Duhový princ“
cena: 60,- Kč za dítě

 

 24.05. – Řemeslný den
Kde? Areál Střední průmyslové školy stavební
Pouze pro předškolní děti
Zdarma

 

 

Červen:

 

míčové hry – volejbal  - dle plánu
Kde? V MŠ – na tartanové ploše
třídy: Motýlkové, Včelky
cena: 100,- Kč měsíčně za dítě

 

 

1.6.– Den dětí
Diskotéka se strýčkem Charlesem
Cena: 50,- Kč za dítě

 

 6.06. – od 15.30h – rozloučení s předškoláky
Zveme i rodiče
Cena: 60,- Kč za dítě

 

 

Po celý školní rok probíhá v naší MŠ výuka Anglického jazyka

pro přihlášené děti – za úplatu

 

 

Ostatní akce budou aktualizovány operativně, informace o nich budou k dispozici na nástěnkách v MŠ

Akce školní rok 2022/2023

 

Září:

 

V měsíci září již proběhly akce:
Dentální hygiena pro dětí – nácvik správného číštění zoubků
Zpívánky se Zbyňkem Drdou

 

Říjen:

 

10., 19., 24. 10. míčové hry – volejbal
Kde? V MŠ – na tartanové ploše
třídy: Motýlkové, Včelky

 

18.10. – Divadlo Letadlo: „Podzim“
Kde? V MŠ ve třídě Včeliček
třídy: Broučci, Berušky, Motýlkové, Včelky
Vstupné: 60,- Kč/ dítě

 

31.10. – Divadlo Loutek – Jan Kindl
„ Duch lesa“
Kde? V MŠ ve třídě Včeliček
třídy: Broučci, Berušky, Motýlkové, Včelky
Vstupné: 60,- Kč/ dítě

 

Listopad:

 

1., 7., 15., 21., 29. 11. míčové hry – volejbal
Kde? V MŠ – na tartanové ploše
třídy: Motýlkové, Včelky

 

22.11.
Setkání s Městskou policií KV – dopravní výchova
Kde? V MŠ ve třídě Včeliček
třídy: Motýlkové, Včelky

 

24.11. v 16.00h
Hudební odpoledne se Zbyňkem Drdou pro děti a jejich rodiče
Zpívání i poslech pro každého
Kde? V MŠ ve třídě Včeliček
třídy: Broučci, Berušky, Motýlkové, Včelky