Komenského 7, příspěvková organizace

Kalendář akcí na školní rok 2018/2019

listopad

7.11.2018 Kvítek Vítek

8.11.2018 Sférické kino – Planetárium

9.11.2018 vyšetření očí

prosinec

5.12.2018 Mikulášská nadílka – divadlo Ondřej

18.12.2018 Vánoční pohádka – „Vánočka“ – divadlo Letadlo

leden

22.1.2019 „Na hradě straší“ – divadlo – Lenčiny zpívánky – Loutkové divadlo

únor

14.2.2019 „Duhový princ“ – divadlo – Lo,Jan Kindl

květen

27.5.2019 „V korunách stromů – léto“ – divadlo Letadlo

31.5.2019 Strýček Charlie

 

Včeličky – jednou za čtrnáct dní golf nebo zumba

Motýlci – jednou za čtrnáct dní zumba

 

Sledujte pozorně nástěnky MŠ !!

Dozvíte se bližší informace nebo informace o aktuálně zařazených akcích
– vycházky s programem, výlety do okolí MŠ apod.

MŠ Sluníčko Východní 6, Drahovice