Warning: html_entity_decode(): charset `' not supported, assuming utf-8 in /usr/local/hosting/home/materinkykv.cz/web/www/wp-content/plugins/jetpack/_inc/lib/class.media-extractor.php on line 431

Warning: html_entity_decode(): charset `' not supported, assuming utf-8 in /usr/local/hosting/home/materinkykv.cz/web/www/wp-content/plugins/jetpack/_inc/lib/class.media-extractor.php on line 431

Warning: html_entity_decode(): charset `' not supported, assuming utf-8 in /usr/local/hosting/home/materinkykv.cz/web/www/wp-content/plugins/jetpack/_inc/lib/class.media-extractor.php on line 431

Warning: html_entity_decode(): charset `' not supported, assuming utf-8 in /usr/local/hosting/home/materinkykv.cz/web/www/wp-content/plugins/jetpack/_inc/lib/class.media-extractor.php on line 431
Komenského 7, příspěvková organizace

Nadstandardní a doplňkové aktivity, projekty, akce OP:

logopedický kroužek Cvičíme si jazýčky, angličtina, golf, divadelní představení, pravidelné besedy v Krajské knihovně – pobočce v Lidické ulici, besídky, „Pasování na školáky“, spolupráce s Městskou policií, hasiči, ZŠ Komenského, kulturní pásmo pro seniory, organizace velikonočních výstav v Krajské knihovně, besedy, karneval, dopravní, sportovní i výtvarné soutěže, celoškolní akce, výlety…

Tyto doplňkové a nadstandardní činnosti nabízíme podle organizačních a personálních podmínek odloučeného pracoviště, podle zájmu rodičů, podle individuálních schopností a dovedností dětí.

MŠ Sluníčko Východní 6, Drahovice