Komenského 7, příspěvková organizace

Nadstandardní a doplňkové aktivity, projekty, akce OP:

angličtina, golf, divadelní představení, pravidelné besedy v Krajské knihovně – pobočce v Lidické ulici, besídky, „Pasování na školáky“, spolupráce s Městskou policií, hasiči, ZŠ Komenského, kulturní pásmo pro seniory, organizace velikonočních výstav v Krajské knihovně, besedy, karneval, dopravní, sportovní i výtvarné soutěže, celoškolní akce, výlety…

Tyto doplňkové a nadstandardní činnosti nabízíme podle organizačních a personálních podmínek odloučeného pracoviště, podle zájmu rodičů, podle individuálních schopností a dovedností dětí.