Komenského 7, příspěvková organizace

ANGLIČTINA PRO DĚTI

Slovní zásoba únor a březen

Slovní zásoba ke stažení ZDE

Slovní zásoba březen 2019

oblečení-  shoe, t- shirt, panst, sock,

píseň:
put on your shoes……….. a potom zpívat take off

valentýn
I love somebody yes I do, I love somebody ,yes  I do, I love somebody and I love you. Who do you love?

Šála- scarf

1.Jack in the box he stits still, will he come out? Yes he will.
2.The wind blows up one heavy scarf- blow it up x down, shake it fast x slow oooooo, where did it go??????
3.we wave our scarves together 3x because it is fun- wave high, wave low, wave inn the middle

Velikonoce:

Easter bunny hop, hop, hop, make your ears go flop, flop, flop
What do you, what do you what do you want? I want 1 egg, I want 2 eggs
Hra: I´m the easter bunny, these are my eggs, are you ready to seal it? Yes we are. –go away, go away

Farm animals:

Cat, dog, horse, cow, pig, rooster,sheep
Game- hra:
Abraca dabra listen to me, you are a ………., 1,2,3- děti začaruji ve zvířátka

Song:
Listen, listen, what do you hear? I hear a cat, cat, cat, cat, cat- meow
( dog, rooster, duck, sheep)

Game-Hra: myšičko, myš, pojď ke mně blíž:
You little mouse, come closer to me, no no no my darling cat, you rather catch me.

Game- Hra: ptáčku zazpívej:
Bird, how do you sing?????  Peep, peep

Game- Hra: wolf and sheep- na ovečku a na vlka
Wolf: sheep, come home
Sheep: we are afraid of wolf
Wolf: sheep, don´t be afraid and come home.

Slovní zásoba angličtina- 2. část:

Welcome song: everybody put your hand up in the air and wave Hello to Lenka

Hygiena:

This is the way we………………………… ( brush our teeth) song
-toothbrush, toothpaste, hairbrush, towel, soap, mirror………
hra:  Who are you? I´m tootbrush………hello toothbrush
I´m handsome, I´m pretty.

Zima- winter:

  • snowflake snowflake all around, in the air and on the ground, some are big, some are small, roll them into a snowball, when the sun comes out to play, all the snowballs melt away- tune twinkle twinkle
  • make a snowball, make snowball, throw it now, throw it now
    hra: snowman:

Snowman, snowman, where is your nose?
Upstairs, downstairs, not at home.
Snowman, snowman- wake up?

Hra na eskymáky:
eskymoes learn abc, you can do it with me. A, B, C run to the igloo: 1,2,3
- pinguin, polar fox, eskymo, polar bear

Opozita:
song: Open x shut them give them little clap, clap, clap, open shut them put  them to the lap
( big x small, fast x slow, light x dark, long x short)

Make the circle big, big, big, small, small, small- hello hello hello
( up x down, round and round)
left and right, forvard, back- 4x- sit down, stan dup, turn around- 7x jump

snack rhyme:
Mummy I´m so hungry, may I have some cookies, milk and cookies, milk, milk and cookies
( roll and ham, soup and chicken, cake and icecream)

 

slovní zásoba z února 2018

Welcome song:

Hello, hello how are you today, let´s sing our abc´, let´s sing our 123s. Let ´s play you and me, hello, hello how are you today? I am fine.

 

Jumping rope rhyme: teddy bear turn around, touch the ground, reach the sky, jump up high (medvídku otoč se, dotkni se podlahy, dosáhni na oblohu)

 

Svačinová písnička:

Are you hungry? Are you hungry? Yes, I´m , yes I´m. What about? Banana,banana? Yum- 9x ( Máš hlad? Ano mám a co třeba babán? Mňam-9x)

 

 a doctor:

Doctor doctor, come to see, there is something wrong with me, cough and fever,

running nose, come to see my red, red nose. hepchiiii

Doktore, doktore, pojď se podívat, něco se mnou není v pořádku. Kašel, horečka, rýma, pojď se podívat na můj červený nos. Doktore, doktore, pojď se podívat, něco se mnou není v pořádku.

 

a cook: spoon, cup

rhyme: stir it up, stir it up, it is cold, stir it up, stir it up it is getting hot. Stir it up, stir it up, take a spoon, stir it up, stir it up try it soon.

zamíchej to, zamíchej to, je to studené, zamíchej to, zamíchej to už se to zahřívá, zamíchej to 2x, vem si lžíci, zamíchej to 2x ochutnáš brzy

 

a teacher:

pokyny: sit down, get up, turn around,  be quiet, form a circle

sednout, postav se, otoč se, buď potichu, vytvoř kruh

 

fireman:

Oh no there is a fire, hurry hurry drive the fire truck ding, ding, ding, ding- climb  up the ladder, stop the fire…. back to the station slowly, slowly….

Ale ne, tam hoří! Pospěš si, pospěš si řiď požárnický auto, ding, ding- vylez po žebříku, uhaš oheň, pomalu, pomalu zpátky do stanice

 

Valentýn song:

I love somebody, yes I do, I love somebody yes I do and I love you.

(Mám někoho ráda, ano mám 3x, mám ráda tebe)

 

 

slovní zásoba z ledna 2018

Píseň: Zimní sporty:

What is your favorite sport?  Jaký je tvůj nejoblíbenější sport 3x----- I like snowboarding, ice skating, skiing, ice hockey ( mám rád snowbordování, bruslení, lyžování, lední hokej)

 

Tvary:

circle- kruh, triangle- trojúhelník, rectangle- obdélník, square- čtverec

 

Píseň:

Circle, triangle, rectangle and square, these are the shapes you can see in the world, find them everywhere. Find circle……… děti pak hledají tvar ve třídě

- kruh, trojúhelník, obdélník, čtverec, toto jsou tvary, které můžeme vidět ve světě a najdeme je všude

Píseň tvary 2.:

Circle, circle, show me your circle,- kruh, kruh, ukaž mi tvůj kruh

if you have a circle , show it to me,- jestli máš kruh, ukaž mi ho

stand up turn around,- stoupni si, otoč se

show me your circle and then sit down.  ukaž mi tvůj kruh a sedni si

- opakujeme se všemi tvary

 

TPR aktivita:

Walking, walking, walking, walking,- chůze, chůze

hop, hop, hop,- skok, skok, skok

running, running, running,- běh, běh

now let ´s stop.- teď zastav

 

slovní zásoba z října 2017

Welcome song:
Hello childern, hello childern up, up, up, hello childern, hello childern down, down, down, hello childern, hello childern in, in, in, hello childern, hello childern out, out, out.

 

Bubble gum:
it is a sticky, sticky, sticky bubble gum, bubble gum, bubble gum, is is a sticky bubble gum, that makes my hands stick to……………..(head. shoulder etc.)
( je to lepivá žvýkačka, která přilepí moje ruce k…………části těla)

 

Opakování frází:
How are you?............ I´m fine.
What is your name?......... My name is……….
barvy, číslovky

 

Topic:
Family: mummy, daddy, sister, brother, baby
( rodina: maminka, tatínek, sestra, bratr, miminko)

 

Píseň: Rain, rain go away
Rain, rain go away, come back another day,………….daddy, wants to play, rain, rain, go away.
(dešti jdi pryč, přijď jiny, den- tatínek si chce hrát, dešti, dešti jdi pryč)

 

Snack rhyme:
1,2,3 say with me, going on the snack, put some food in bag. – banana, apple, bread, milk
( 1, 2, 3 říkej se mnou, jdeme na svačinu a jídlo si dáme do tašky- názvy potravin banán, jablko, chléb, mléko)

 

Podzim- Fall: I'm an acorn
I'm an acorn, small and round

Lying on the cold, cold ground
People always step on me
That is why I'm cracked you see

I'm a nut!
(Click, click with tongue)
I'm a nut!

Já jsem žalud, malý a kulatý, ležím na studené zemi, lidi na mě vždy šlápnou a proto jsem prasklý. Já jsem ořech….

 

Shark song- family:
Here is a shark ( baby, daddy, grandma…..), he lives in ocean, he eats fish, he has a fin, this is the end- clap, clap
Tady je žralok, žije v oceánu, jí ryby a má ploutev a to je konec

Ovoce: apple, banana, strawberry, plum

I like apples and bananas too, what about you? I like………

 

Happy Halloween
Knock knock, trick or treat? Who are you?
I’m a ghost. I’m a little ghost.
Knock knock, trick or treat? Who are you?
I’m a ghost. I’m a little ghost.
Knock knock, trick or treat?
Happy Halloween. Happy Halloween.
Knock knock, trick or treat?
Happy Halloween. Happy Halloween.

cowboy
witch
monster
ballerina
pirate

...............................................................................

Uvítání:
Hello song: Hello, hello, hello to you, hello, hello, how are you? I ´m fine. We are fine.

Uvítací píseň: Ahoj, ahoj, ahoj tobě, ahoj, ahoj, jak se máš.
Clap above your head, behind your back, under your leg. ( tleskej nad hlavou, za zády, pod nohou)

Jak se jmenuješ?
What is your name? My name is ….. Nice to meet you. Jak se jmenuješ, jmenuji se…, těšilo mě.

Uklízecí píseň:
Clean away song- clean away,clean away gently put the balls or anything else away.

Uklízíme, uklízíme, hezky všechny hračky uklízíme.

Wash your hands. Píseň umýt si ruce
( It is our time to wash your hands, it is our time to wash your hands,- II-, wash, wash, wash, wash, wash.) ( Je náš čas umýt si ruce, je náš čas, umýt si ruce,-II-, umýt, umýt, umýt, umýt, umýt)

Svačinová básnička:
This is the bread, cut it, cut it,- toto je chleba, nakrájej ho, nakrájej ho

this is the sprej, sprej it, sprej it,- toto je pomazánka, namaž jí, namaž jí
this is the sandwich, eat it eat it.- toto je sendvič sněz ho, sněz ho.

Barvy:
červená- red

zelená- green
žlutá- yellow
modrá- blue

Píseň- barvy: Red, red, I see something red,     červená, červená, vidím něco červeného
red, red I see something red,
red, red, red, red,        červená, červená,-II-, -II-
touch something red.       dotkni se něčeho červeného

Zahřívací písnička: I´m a robot:
I´m a robot, look at my arms, look at my arms, look at my arms,

I´m a robot, my arms go up and down.
(jsem robot, podívej se na mé paže, jdou nahoru a dolů)

Fruit: banana, apple, plum, strawberry (banán, jablko, švestka, jahoda)
Pick a strawberry, pick a strawberry,- seber jahodu, seber jahodu

that is nice and red, then wash it, then eat it,- která je hezká, červená, potom jí umej, potom jí sněz
and pick another one.- a seber si další- jinou.

Banana:
Peel banana, peel, peel banana.- oloupej banán

Cut banana- nakrájej banán
smash banana,- rozmačkej banán
eat banana. jez banán
Go bananas, go go bananas!- pojďte banáni, pojďte

Podzimní písnička: Apple tree:

Apple tree, apple tree,
Will your apple fall on me?
I won’t cry, I won’t shout,
If your apple knocks me out!

(jablůňko, -II-, shoď mi 1 jablíčko, nebudu plakat, nebudu křičet, když půjdu z kola ven)

Nácvik: I like x I don´t like (pouze starší děti)

I like apples. bananas too, I don´t like pears, what about you?

(Mám rád jablka, banány také, nemám rád hrušky a co ty?