Komenského 7, příspěvková organizace
Nadstandardní a doplňkové aktivity, projekty, akce OP:

Přehled nadstandardních aktivit ve školním roce  2019 – 2020

jejich časový harmonogram,  počty dětí  a dozor nad dětmi
AJ: 1 x týdně s lektorem  Wattsenglish
úterý 15:00 – 15:25 hodin
ve třídě Žabiček
dozor: učitelka, která slouží odpolední

divadla:
každý měsíc se ve školce koná divadlo
produkce je ve třídě Medvídků
dozor: učitelky, které mají v tu dobu přímou práci s dětmi
ceny: dohodou, faktura nebo hotovostní platba

solné jeskyně:
budou se účastnit třídy dle zájmu rodičů

Spolupráce a nadstandardní činnosti
:

Spolupracujeme se Základními školami Dukelských hrdinů a Poštovní v Karlových Varech a   s PPP a SPC v Karlových Varech.

Nadstandardní činnosti a programy pro talentované děti:
jsou zařazovány podle organizačních možností, hlavně v nespavých činnostech  a po zkráceném poledním odpočinku. Cílená individuální péče je dětem poskytována dopoledne, ale i odpoledne po zkráceném poledním odpočinku. V každé třídě mají děti možnost relaxovat (v klidové části třídy – k tomuto účelu určené).

Ve školce během roku probíhají různé doplňkové akce:
Celoškolní akce svatý Martin s velkou zahradní slavností a lampiónovým průvodem, Mikulášská besídka s divadelním představením, vánoční zvonění a vánoční zpívání na veřejnosti. Zdobení vánočních stromečků u Alžbětinských lázní v době Adventu, vánoční a jarní dílny s rodiči, jarní výstava v krajské knihovně, vernisáž dětských prací v krajské knihovně, pasování prvňáčků na zahradě školy s velkou zahradní slavností, divadla, focení, výlety, ukázka práce policie a hasičů a návštěvy knihovny s předškoláky. Účastníme se sportovních soutěží a výtvarných soutěží. Z výtvarné soutěže městské policie si děti odnášejí ocenění za přední místa.  Další doplňkové akce se uskutečňují podle provozních a organizačních možností školy.

Nadstandardní projekty:
VUOP vytvořila
  Environmentální projekt, Projekt vzájemné spolupráce s partnerskou školkou „Město a vesnice“  a projekt Svátek svatého Martina – tyto projekty  školka v nemalé míře využívá