Komenského 7, příspěvková organizace

logo mš studfánka

Velikost školy a počty tříd

Mateřská škola Studánka, Krymská 10, byla založena v roce 1966. Odloučené pracoviště je součástí právního subjektu 1. Mateřské školy Karlovy Vary, Komenského 7, příspěvková organizace, Komenského 7, 360 07 Karlovy Vary.
Budova se skládá ze tří pavilonů, kdy dva pavilony jsou jednopodlažní, pedagogické, a jeden pavilon je přízemní, hospodářský.
Odloučené pracoviště, mateřská škola  Krymská 10, byla pokřtěna v roce 2006 na školku s doplňkovým názvem „Studánka“.
Třídy jsou vybaveny vhodným nábytkem, hračkami, pomůckami a různými kreativními materiály. Hračky a doplňky jsou umístěny tak, aby je děti dobře viděly, mohly si je samostatně brát a zároveň se vyznaly v jejich uložení. Škola má dostatek učebních pomůcek pro zajištění pestré nabídky činností. Ve třídách jsou klavíry, rádia, televize, videa. Každá třída má základní tituly dětské i učitelské knihovny a didaktické pomůcky. Máme dostatek tělovýchovného nářadí.

Charakter budovy, okolí školy
Budova slouží k předškolnímu vzdělávání dětí a stravování dětí. Ve školce pracuje osm kvalifikovaných učitelek předškolní výchovy a čtyři provozní zaměstnanci.
Provoz školky je  od 6.00 do16.30 hodin. Učitelky se překrývají v době největší potřeby – při  pobytu venku a v poledních režimových momentech.

Zahrada je členěna na  části - na každé z částí jsou  herní centra. Dětská vozítka a jiné mobilní vybavení je ukládáno do místnosti k tomuto účelu určené. Péči o zahradní zeleň provádí odborná firma. Zahrada je prostorná s velkým množstvím zahradního vybavení. Na zahradě je dostatečné množství vzrostlých stromů a zeleně. Děti mají možnost pohybu a hraní na slunné části zahrady, i ve stínu. Zahrada umožňuje velmi dobré využití pro pobyt dětí venku v každém ročním období.  Nedaleko školky jsou lázeňské lesy, kam chodíme s dětmi na procházky, s cílem poznávání a navozování prožitkového učení. Využíváme oblast Lázeňských lesů a ve větší vzdálenosti park. Vzdálenější cíle vycházek, nebo výletů, jsou voleny podle věku a fyzické zdatnosti dětí - buď pěší, nebo s objednanou dopravou.

 

Provozní řád MŠ STUDÁNKA ke stažení zde (doc, 59 kB)

Další zajímavé informace o naší MŠ naleznete zde (doc, 57 kB)
(časový harmonogram dne, zdravotní péče, psychosociální podmínky, plánování a realizace pedagogické práce a pedagogická diagnostika)