Komenského 7, příspěvková organizace

Mgr. Bc. Zdeňka Tichá

Ředitelka 1. Mateřské školy Karlovy Vary, Komenského 7, příspěvková organizace

reditelka@materinkykv.cz

tel: 776 142 100
 
Kontakt do MŠ:

omlouvání dětí.:
1. třída – 602 523 004
2. třída – 602 522 989
3. třída – 602 523 012

školní kuchyň tel.: 602 522 995

e-mail: edestinove1@materinkykv.cz
www.materinkykv.cz
 
Provozní doba:
pondělí – pátek:   od 6.00 do 16.30 hodin
 
Personální obsazení MŠ:

zástupkyně ředitelky 1. MŠKV Ivana Bešťáková 602 522 988

Konzultační dny v  MŠ
úterý 6:30 – 7:00 nebo v jiném předem dohodnutém termínu

Vedoucí školní jídelny je paní Jaroslava Vybíralová, tel: 606 677 287

e-mail: sjedestinove1@materinkykv.cz

 

QR vizitka MŠ Cestička
Zapněte si na svém telefonu fotoaparát a načtěte si naši vizitku v QR kódu,
nezapomeňte si ji pak uložit mezi důležité kontakty!
MŠ Cestička E. Destinové 1, Drahovice