Komenského 7, příspěvková organizace

Kontakt do MŠ:

1. třída – 602 523 004
2. třída – 602 522 989
3. třída – 602 523 012
4. třída – 722 079 542

Ředitelka školy

Mgr. Bc. Zdeňka TICHÁ
ředitelka
e-mail: reditelka@materinkykv.cz

tel: +420 776 142 100

Provozní doba:

Po - Pá od 6:00 do 16:30 hodin

Konzultační dny:

úterý 6:30 – 7:00 hodin nebo v jiném
předem dohodnutém termínu

Zástupkyně ředitelky školy

Ivana BEŠŤÁKOVÁ
zástupkyně ředitelky školy

e-mail: edestinove1@materinkykv.cz
tel: +420 602 522 988

Omlouvání dětí:

V případě nemoci, nebo plánované absence dítěte, prosíme o včasné omluvení svého dítě na tel. čísla přímo na třídách.

Školní kuchyně:

V případě dotazů na stravování, využijte kontakt:

Daniela POULOVÁ
vedoucí ŠJ
email: sjedestinove1@materinkykv.cz
tel.: +420 606 677 287
nebo tel.: +420 602 522 995