Komenského 7, příspěvková organizace

Kontakt do MŠ:


1. třída – 602 523 004
2. třída – 602 522 989
3. třída – 602 523 012

Ředitelka školy

Mgr. Bc. Zdeňka Tichá

Ředitelka 1. Mateřské školy Karlovy Vary,
Komenského 7, příspěvková organizace

E-mail: reditelka@materinkykv.cz

Tel: 776 142 100

Provozní doba & konzultace

pondělí – pátek:   od 6.00 do 16.30 hodin
Konzultační hodiny jsou pak poskytovány
v úterý 6:30 - 7:00 nebo v jiném
předem dohodnutém termínu

Zástupkyně ředitelky školy

Ivana Bešťáková

Zástupkyně ředitelky 1. Mateřské školy
Karlovy Vary, Komenského 7,
příspěvková organizace

E-mail: edestinove1@materinkykv.cz

Tel: 602 522 988

Omlouvání dětí:

V případě nemoci, nebo plánované absence dítěte,
prosíme o včasné omluvení svého dítě
na tel. čísla přímo na třídách.

Školní kuchyně:

V případě dotazů na stravování,

volejte prosím na tel. číslo 602 522 995,

nebo piště na e-mail: 

sjedestinove1@materinkykv.cz
Vedoucí ŠJ: Daniela Poulová
tel.: 606 677 287