Komenského 7, příspěvková organizace

logo MŠ Cestička

V současné době jsme čtyřtřídní mateřská škola, která se nachází ve staré městské části Drahovice a je snadno dostupná autobusy městské hromadné dopravy ze všech spádových ulic. Budova byla postavena v 10. - 20. letech 20. století pro účely vzdělávání (patrně měšťanská škola). Pro předškolní vzdělávání byla přebudována v r. 1979 a od 1. 9. 1980 byla oficiálně otevřena jako mateřská škola. Jsou pro ni charakteristické velké prostory pro dětskou hru, tvořivost, pohybové aktivity,  výstavy dětských prací. K pobytu venku je v okolí mateřské školy možné využívat městská hřiště, bezpečné prostory k volné hře dětí na blízkých sídlištích nebo stezky v lázeňských lesích.