Komenského 7, příspěvková organizace

Rozdělení podle tříd

V naší školce fungují tři třídy věkově heterogenní. Odborně a kvalitně připravené třídní vzdělávací programy vycházejí z osobností dětí, jejich zájmů, schopností, dovedností, potřeb a jsou časově neomezeny. Vývoj vzdělávacího procesu a výsledky výtvarných, pracovních a myšlenkových aktivit mohou rodiče denně sledovat ve výstavních prostorách školky (šatny, chodby, třídy).

Třídy jsou prostorově nadstandardní, a proto pedagožky s dětmi tvoří
koutky pro námětové a tvořivé hry.

 

 

MŠ Cestička E. Destinové 1, Drahovice