Komenského 7, příspěvková organizace

ROZDĚLENÍ PODLE TŘÍD

V naší školce fungují tři třídy věkově heterogenní a jedna třída heterogenní. Odborně a kvalitně připravené třídní vzdělávací programy vycházejí z osobností dětí, jejich zájmů, schopností, dovedností, potřeb a jsou časově neomezeny. Vývoj vzdělávacího procesu a výsledky výtvarných, pracovních a myšlenkových aktivit mohou rodiče denně sledovat ve výstavních prostorách školky (šatny, chodby, třídy).

Třídy jsou prostorově nadstandardní, a proto pedagožky s dětmi tvoří
koutky pro námětové a tvořivé hry.

fotografie prostoru na hraní ve třídě

 fotografie prostoru na hraní ve tříděfotografie prostoru na hraní ve třídě

fotografie prostoru na hraní ve třídě fotografie prostoru na hraní ve třídě