Komenského 7, příspěvková organizace

OBECNÝ PLÁN AKCÍ 2017/2018

(Přesné informace, popř. změny budou vždy upřesněny na začátku každého měsíce na web. stránkách 1. MŠ OP Mozartova v záložce ,,Kalendář školních akcí“ a v MŠ na hlavní nástěnce.)

ZÁŘÍ 2017

 • Třídní schůzka v MŠ
 • Den s městskou policií u KV Arény
 • Návštěva knihovny  ul. Lidická
 • Ostrovská kolejnice
 • Minizoo Ostrov nad Ohří
 • Divadlo Letadlo v MŠ
 • Screeningové vyšetření zraku dětí (pro zájemce)
 • Oslavy narozenin, svátků na třídách


ŘÍJEN 2017

 • Návštěva Krajské knihovny ve Dvorech
 • Den lesních skřítků – výroba skřítků Podzimníčků
 • Za zvířátky na Kozodoj
 • Sběr kaštanů pro zvířátka
 • Divadlo Z bedny
 • Ekologické výukové programy ,,Jak to chodí u mravenců, Klobouk Podzimák“
 • Saunování
 • Drakiáda
 • Tématická vycházka na Tři kžíže
 • Oslavy narozenin, svátků na třídách

 

LISTOPAD 2017

 • Návštěva knihovny ul. Lidická
 • Lampionový průvod Tuhnicemi  –  odpolední akce pro rodiče a děti
 • Zdravá pětka (zdravé talířky)
 • Vesnička záchranářů
 • Vánoční fotografování se  S. Petele
 • Divadlo v MŠ
 • Oslavy narozenin, svátků na třídách

 

PROSINEC 2017

 • Návštěva knihovny ul. Lidická
 • Den dárečků aneb Ježíšek rozdává dětem  – odpoledne s rodiči
 • Mikulášská se studentkami SPgŠ
 • Divadlo v MŠ Z bedny a Letadlo
 • oslavy narozenin, svátků na třídách

 

LEDEN 2018

 • Návštěva knihovny ul. Lidická
 • Beseda s městskou policií
 • Ekologický výukový program  ,,Jak se mají zvířata v zimě“
 • Divadlo v MŠ Z bedny
 • Solná jeskyně
 • Den sněhuláků
 • Divadlo v MŠ
 • oslavy narozenin, svátků na třídách

 

ÚNOR 2018

 • návštěva Krajské knihovny
 • Zimní výlet za zvířátky na farmu Kozodoj
 • Masopustní veselení s masopustním průvodem
 • Den pohádkové knihy
 • Divadlo v MŠ
 • oslavy narozenin, svátků na třídách

 

BŘEZEN 2018

 • Den otevřených dveří
 • Divadlo kouzel
 • Stará Role – návštěva Minizoo
 • Den sluníček
 • Cvičení Carpe diem
 • Divadelní představení v MŠ
 • Oslavy narozenin, svátků na třídách

 

DUBEN 2018

 • Den naruby
 • Ekologický výukový program ,,Od vajíčka k žabce“
 • Velikonoce v Krajské knihovně – výtvarná vernisáž s kulturním vystoupením
 • Návštěva knihovny ul. Lidická
 • Den Země se studentkami SPgŠ
 • Divadlo v MŠ Z bedny
 • Oslavy narozenin, svátků na třídách

 

KVĚTEN 2018

 • Za pohádkami do knihovny
 • Hry bez hranic
 • Dalovice – botanická zahrada
 • Třídní fotografování
 • Muzicírování s D. Čemusovou
 • oslavy narozenin, svátků na třídách

 

ČERVEN 2018

 • Karnevalové veselí na školní zahradě k MDD se studentkami SPgŠ
 • Hledání pokladu v lese
 • Pasování předškoláků
 • Návštěva knihovny na Lidické
 • Zdravotnická škola – beseda
 • Krajská knihovna Dvory  – výtvarná vernisáž s kulturním vystoupením
 • Návštěva Krajské knihovny – čítárna
 • Vzdálenější výlety za poznáním /např. Linhart obora, sklárna Moser, letiště Olšova Vrata, Bečov botanická zahrada/.
 • oslavy narozenin, svátků na třídách

Dále vyžijeme aktuálních nabídek, které zpestří pobyt dětí v MŠ.

Vypracovala: Kleinmannová Romana 1. 9. 2017

MŠ Na Kopečku Mozartova 4, Drahovice