Komenského 7, příspěvková organizace

KALENDÁŘ AKCÍ

2020/2021

Do odvolání platí zákaz činností „třetích osob“ v MŠ (divadla, AJ, flétny, aj. nadstandardní aktivity).  Též zatím není možné realizovat společné akce s rodiči.

Akce a aktivity dětí plánujeme uskutečňovat co nejvíce na čerstvém vzduchu, v naši krásné přírodní zahradě.

Pro děti jsme vytvořili celoroční plán/harmonogram environmentálního vzdělávání.

 

Nabídka činností:

Žabičkové království

 • pískoviště – rozvoj fantazie, jemné a hrubé motoriky, stavění hráze z kamení, hradby z písku....
 • umělý potůček – zdolávání z jednoho břehu na druhý (přeskakováním nebo přechodem po lávce – polezná břevna z kulatých klád)
 • hrátky s vodou a experimentování s vodou – pozorování změn v různých ročních obdobích
 • žabí koncertování – doprovod na dřevěný xylofon
 • Smyslový chodníček pro žabičky – celoroční využití

Vytvoření chodníčku z různých přírodních materiálů (např. kamínky, klacíky, tráva, mech, kůra, šišky, žaludy, kaštany), které rozvíjí hlavně hmatové smysly dětí. Nasbírané přírodniny lze využít i pro tvořivou činnost dětí – rozvíjení fantazie, kreativity a jemné motoriky.

 

Podzim – čištění „potůčků“, stavby z písku, příprava na zimní období

Zima – pozorování změn v přírodě, pokusy se sněhem (množství vody při tání sněhu, čistota sněhu, rampouchy, bábovky ze sněhu, kresba barvami do sněhu apod.)

Jaro – zalévání záhonků, pokusy s vodou, stavba hrází, zdolávání „potůčků“, pozorování změn v přírodě, hrátky s dalšími kamarády např. s čápy, s rybičkami, koloběh vody a jeho užitečnost v přírodě

Léto – osvěžování celého těla, použití vody do stříkácích pistolí, kropení hadicí, relaxace – vyprávění pohádek (např. vodní víly, živá a mrtvá voda, o zakletém princi...), nebo četba knih vybraných z venkovní knihovničky umístěné na školní zahradě.

 

Stezka pro „Kuřátka“  

 • opičí dráha (nášlapné dřevěné kůly různých velikostí, přirozeně zakřivené kůly s nášlapy)
 • dřevěné kladky s řetízkami a nabíracím kyblíčkem
 • vrbové domečky, tunely – bludiště, teepee
 • stromy, keře
 • prolézačka „dinosaurus“, dřevěná trojhoupačka
 • kreslící tabule

 

celoroční využití

Rozvoj hrubé motoriky, fantazie, podpora odvahy, samostatnosti, sebevědomí, soutěživosti

Podzim – třídění přírodních materiálů, úklid v přírodních skrýších

Zima  - zdolávání překážek, úkryty a domečky „zateplovat“ sněhem

Jaro   - stavby přírodních domečků, úkrytů, zabydlování se v nich, hrátky s pískem – dřev. kladka

Léto  - lezení na průlezky, skákání z kůlů (opičí dráha), soutěže s ostatními dětmi,              schovky v hracích koutcích

 

Beruščina zahrádka

 • záhonky květin, ovocné keře a stromy, vyvýšené záhony na bylinky

 

celoroční využití

pozorování růstu rostlinek, žížal, motýlů, reakce rostlin na změny počasí, experimentování, estetická výchova – trhání rostlin do váziček, sušení, lisování, výroba herbářů, využití při pracovních činnostech (přáníčka, dárečky...), procvičování jemné i hrubé motoriky při obdělávání a péči o bylinné a květinové záhony, práce s různým zahradnickým náčiním  (hrabičky, rýč, kolečko, motyčka, konev...), vyprávění příběhů o květinových vílách, náměty pro rozšiřování slovní zásoby, nácvik plynulého vyprávění o činnostech „na zahrádce“, seznámení s novými pojmy a prožitky všemi smysly : vůně rostlin, chuť ovoce, bylinek, zrak – pozorování barev, sluch – bzukot včel, hmat – sáhnout si na náčiní, rostliny..., využití kompostéru – experimenty, pozorování procesu v kompostéru

 

Podzim – sklízení, hrabání listí, rytí, pozorování žížal, podzimní barvy

Zima     -  zazimování záhonků, pozorování změn v přírodě

Jaro       - setí a sázení nových rostlin, pozorování prvních jarních květin

Léto      - pletí, zalévání, pozorování hmyzu, sklizeň produktů

 

Medvědí kopec

 • kopeček s medvědím brlohem, jezevčí horou, skluzavka, polezná stěna s nástupní plošinou, polezná břevna s lanem
 • kopeček je z části zatravněný a z části je zemina, kde si můžou děti rýt, kutat, dlabat, dolovat, zasypávat

 

celoroční využití

Rozvoj hrubé motoriky – obíhání kopce kolem dokola, přelézání ze všech směrů, lezení nahoru a dolu různými způsoby ( samostatně, ve dvojicích, ve skupině), házení z kopce nebo na kopec (hod do dálky, hod na cíl), kutálení různých předmětů z kopce dolů

Hry na dobývání území (hradů), sledování dění v okolí kopce (na špiony), hry na horolezce, úkryt pokladu, brlohy zvířat, spižírna...

Námětové hry rozvíjí komunikační schopnosti, rozhodování, logické myšlení, vyprávění příběhů (pohádky, pověsti..)

Využití „podzemního telefonu“, dorozumívání mezi sebou i povídání mezi zvířátky...

 

Podzim – příprava zvířátek na zimu, posílání různých materiálů z kopce dolů (šišky,         míče..), házení papírových vlaštovek z kopce, pouštění papír. draka

Zima  - bobování, sáňkování, jízda na igelitových pytlích, hry na horolezce – dobývání      hory

 Jaro -  zdolávání kopce různými způsoby, probuzení zvířátek ze zimního spánku

Léto -  válení sudů z kopce, klouzání na skluzavce (lze i skluzavku dole kropit vodou -         „tobogan“)

 

Dopravní dráha

 • dlouhý rovný úsek, v jedné části s mírným sklonem do kopce, využití „okruhu“ - serpentýny, jízda po kruhu

 

celoroční využití

Běžecká závodní dráha, okružní jízdy (vyhlídkové trasy), turistická stezka

Podzim – jízda s nákladními auty – převoz materiálu, úklid listí, soutěže jednotlivců (družstev) v běhu – překážkový běh, štafetový běh, dětský „maratón“, florbal, míčové hry

Zima  - zimní turistika, jízda na bobech, klouzání, hokej, hra: na „psí“ spřežení

Jaro    - Jízda na koloběžkách, hry na dopravní tématiku, kuličky, kuželky

Léto   - letní turistika – nácviky chůze v různých útvarech, procházky s kočárky, fotbal,                  tenis, kreslení křídami

 

Dřevěný altán

 • venkovní učebna
 • relaxační zóna- občerstvení dětí (ovocná svačinka, pitný režim...)
 • uvolnění dětí, poslech pohádky

 

Přírodní „amfiteátr“

 • divadelní představení pro děti
 • akce pro děti, různé oslavy (narozeniny, masopust, čarodějnice, den dětí....)
 • akce pro rodiče a děti (slavnostní pasování školáků, vánoční oslavy...)

 

Fotografie dřevěné zahradní prolézačky