Komenského 7, příspěvková organizace

CO NÁS ČEKÁ V ČERVNU?

Pravidelná aktivita: pondělky -  flétny pro přihlášené.

 

 • 1.6.2022 MDD – dopoledne zábavných her (každá třída dle svého programu).
 • 1.6.2022 – zveřejnění výsledků zápisů pro šk. rok 2022/2023
 • 3.6.2022 Sférické kino pro všechny třídy, vstupné 90.-Kč.
  Promítání probíhá v nafukovací kopuli ve třídě. Divák v ní sedí, nebo leží. Produkce není
  vhodná pro děti s epilepsií a klaustrofobií.
 • 7.6.2022 Školka cup – sportovní dopoledne v areálu Slavie K. Vary, 3.+4.tř., zdarma.

Prosíme o vhodnou sportovní obuv.

 • 13.6.2022 Design placek. Kuřátka si navrhnou a vyrobí placku, jako doplněk na oblečení, batoh, či tašku. Spolupráce s Galerií Supermarket wc. Výše ceny na třídě.
 • 17.6.2022 Dopravní hřiště v Centru zdraví a bezpečí, 3.tř. Medvídci, zdarma.
 • 30.6.2022 Rozloučení s MŠ (každá třída dle svého programu).

 

Naše tipy pro Vás:

S RODINOU NA VÝSTAVU:

Zveme Vás v termínu 2.6.-28.6.2022 do Krajské knihovny na výstavu dětských výtvarných prací pod názvem ,,Devatero pohádek“. Tuto výstavu zaštiťuje MŠ Mozartova.

 

S RODINOU DO LESA:

18.6.2022 Den otevřených lesů. Sraz ve 13,30 hod.  u proskleného altánu na Linhartu. Čas trvání: 2 hod. 30 min. Akci pořádají Lázeňské lesy Karlovy Vary.

 

UPOZORNĚNÍ:

V červenci a srpnu, pro přihlášené děti, bude otevřena ,,prázdninová školka“

v MŠ  E. Destinové (Dolní Drahovice).

Podrobné informace k prázdninovému provozu budou včas k nahlédnutí na web. str. materinkykv.cz.

 

VŠEM DĚTEM A RODIČŮM PŘEJEME KRÁSNÉ LÉTO!

zaměstnanci MŠ Mozartova 4 

CO HEZKÉHO NÁS ČEKÁ V KVĚTNU?

Měsíc květů, vůně a mláďat…

 

Pravidelné aktivity:

Pondělky -  flétny pro přihlášené.
Středy pohybovky s FC Slavia KV (4/B střídavě s 3/M).

 

Ostatní akce:

 • 3 . a 4.5. 2022 zápis v MŠ.
 • 8 . 5.2022 Den matek – všechno nejlepší všem maminkám!
 • 10. 5.2022 venkovní činnosti zaměřené na environmentální výchovu, všechny třídy.
 • 16 . 5.2022 Zvuky a barvy botanické zahrady - netradiční zážitkový pobyt v Bečovské botanické zahradě, 3.tř. + 4.tř., vstupné 80.-Kč (doprava zdarma – hradí KK).
 • 17 . 5.2022 Řemeslný den s předškoláky se zaměřením na polytechnickou výchovu, zdarma.
  Spolupráce se Střední odbornou školou stavební Karlovy Vary.
 • 19 . 5.2022 Hasiči v akci na školní zahradě.
 • 26 . 5.2022 Pasování předškoláků – rozloučení se s předškolními dětmi, program hradí rodiče zúčastněných dětí (šerpu+knihu hradí ředitelství 1.MŠ).
  Za pěkného počasí se slavnostní akce uskuteční v amfiteátru na školní zahradě.
 • Třídní fotografování – termín v jednání.

 

Další:

 • Výroba hmyzího domku
 • Výroba zvonkohry
 • Sázení bylin a dýňových semen
 • Vztyčení májky
 • Příprava na výtvarnou výstavu v KK Dvory
 • Výroba přání maminkám
 • Jarní dekorace
 • Jarní zpívánky a tance
 • Jaro v pohádkách aj.

 

SLEDUJTE NAŠE WEB. STR.: materinkykv.cz                             MŠ Mozartova

AKCE DUBEN 2022

 

Svlékejte kožíšek, babičko milá,
skřivánek v oblacích vesele zpívá.
Sluníčko zahřívá pole i sady,
broučci se vyspali, jaro je tady!

 

Pravidelně:

Pondělky -  flétny pro přihlášené.
Středy -  pohybovky s FC Slavia KV (4/B střídavě s 3/M).

 

Ostatní akce:

 • 12.4.2022 Velikonoce v knihovně na  Lidické, tř. M
  (program: Světový den knihy, zvyky-tradice velikonočních svátků, hledání velikonočního košíku).
 • 12.4.2022 Hledání velikonočních vajíček po ŠZ – tř.1/Ž
  (program: hledání laskomin ve vymezeném prostoru).
 • 13.4.2022 Velikonoční pomlázka, tř.2/K
  (program: start x cíl podle fáborků – navazování na pomlázku, hledání poztrácených vajíček v cíli).
 • Velikonoční stopovačka, tř.4/B – termín bude upřesněn.
  (program: lesní stezka plná sportovních a vědomostních úkolů s pokladem).
 • 15. a 18.4.2022  st. svátky – MŠ uzavřena
 • 20.4.2022 Den otevřených dveří – bližší info viz. web. aktuality.
 • 22.4.2022 Den Země – jarní úklid školní zahrady, všechny třídy.
 • 28.4.2022 Motýlí dům na Dianě - exkurze, tř.3/M
 • 28.4.2022 Dílničky – ruční výroba papíru, tř.4/B

 

další:

 • Výroba velikonočních dekorací.
 • Barvení/dekorování vajíček.
 • Setí velikonočního osení.
 • Velikonoční koledy – básně, říkadla, povídky, zpěv, pohyb, tanec.
 • Pokusy
 • Špenátová polévka a domácí velikonoční mazanec - na Zelený čtvrtek! J
 • Příprava sedmikráskového čaje.
 • Účast ve výtvarné soutěži,,Bezpečný cyklista“ - měsíc bezpečnosti.
 • Čarodějnické hrátky.
 • Vycházky do okolní přírody nejen za ptačím zpěvem.
 • Průzkum přilehlých zahrádek.
 • Pozorování broučků v zahradě, výroba hmyzího domku z dřevěných bedýnek.
 • Nákup bylin, letniček.

 

NAJDETE NÁS TÉŽ NA web. str. 1.MŠ Karlovy Vary:

materinkykv.cz (MŠ Mozartova), kam pravidelně vkládáme:

 • AKTUALITY
 • KRONIKU
 • VIDEA z akcí aj.

BŘEZEN 2022

 

ZIMA KONČÍ, DNY SE OTEPLUJÍ. 

ZAČÍNÁ TEPLEJŠÍ A SVĚTLEJŠÍ ČÁST ROKU. JUCHŮ!

 

A co nás čeká?

Každé pondělky flétny pro přihlášené.
Každé středy pohybovky s FC Slávia KV (4/B střídavě s 3/M).

4.3.2022 závěrečné bruslení v KV Aréně, 4/B.

8.3.2022 sova Johanka v MŠ - pro všechny třídy, zdarma.

8.3.2022 MDŽ. Maminky, babičky, sestřičky, tetičky! Všechno nejlepší!

21.3.2022 beseda s Městskou policií - pro všechny třídy, zdarma.

Poslední víkend v březnu - pozor, změna času! 

CO NÁS ČEKÁ V ÚNORU 2022?

 

Každé pondělky flétny pro přihlášené.
Každé středy pohybovky s FC Slávia KV (4/B střídavě s 3/M).
Každé pátky bruslení v KV Aréně, 4/B

 

23.2.2022 preventivní screeningové vyšetření zraku dětí – pro zájemce.
24.2.2022  PRŮVOD MASEK po okolí MŠ – celoškolní akce.

Vyvrcholením zábavy budou masopustní vdolečky od našich šikovných kuchařek.

 

Tvoření
Masopustní škrabošky (masky), pohádkové postavy - kresba, malba, výroba.

 

Pobyt venku

Pozorování. Pod povrchem klíčí semínka, probouzí se míza ve stromech, první květiny si ostrými listy razí cestu sněhem. Pozorně prozkoumáme i naše školní záhony.

Stopovaná. Předškoláci nainstalují na kmeny stromů vytištěné stopy zvířat, ostatní děti budou po celé školní zahradě stopy hledat a určovat komu stopy patří. Do této aktivity se mohou zapojit i rodiče se svými dětmi.

Pohybové hry , např. ,,Na mráz“, ,,Na sochy“…

Hry se sněhem – např. stavba prostorových staveb, nebo malování barvami do sněhu…

 

O ČEM SI BUDEME POVÍDAT?

 • pohádky se zimní tématikou
 • oblíbené pohádky
 • pohádkové bytosti
 • pohádkové příběhy o zvířátkách
 • kouzelné předměty v pohádkách
 • písně z pohádek
 • poučení v pohádkách
 • pohádky jiných národů
 • četba, reprodukce, dramatizace, vyprávění, ilustrace, kulisy, dekorace, převleky
 • Masopustní tradice – dozvuky, ohlasy

 

 

 

UPOZORNĚNÍ

Vzhledem k ne příliš příznivé epidemiologické situaci nebudou nadále organizována ve vnitřních prostorách MŠ divadla. Výukové programy, exkurze, pohybovky aj. aktivity pořádané jinou organizací se budou pořádat pouze ve venkovním prostředí!

 

LEDEN 2022

NOVÝ ROK A PŘÁNÍ VŠEHO DOBRÉHO

Na Nový rok, hned jak vstanu,
zasměju se- vždyť mám v plánu
chechtat se a smát jak cvok
celý dlouhý příští rok! J

 

PF 2022 – novoroční přání dětí dětem – výroba PF pro sousedské MŠ.

Každé pondělky flétny pro přihlášené.

Každé středy pohybovky s FC Slávia KV  (4./B střídavě s 3./M)

6.1.2022 Tři králové – konec vánočního času, odstrojování vánoční výzdoby v MŠ a stromečku na ŠZ – všechny třídy.

14.1.2022 bruslení v KV Aréně  4./B

18.1.2022 ,,zimní kino“ - promítání krátké zimní pohádky z dataprojektoru na plátno. 3./M, 4./B.

19.1.2022 ,,zimní kino“ - promítání krátké zimní pohádky z dataprojektoru na plátno. 1./Ž, 2./K.

DOPOLEDNÍ AKCI ORGANIZUJÍ PEDAGOŽKY – VSTUPNÉ ZDARMA

 

Pobyt venku:

Zimní krajina – pozorování při vycházkách (změny v přírodě).
Roznášení vyrobených PF přání.
Zvířata v zimě – potrava (kachny na rybníčku pod MŠ, lesní zvěř v drahovickém lese, krmítka na ŠZ).
Led(o)vé zábavné hry – hry se sněhem a ledem např. ledové bábovky, zamrzlé bubliny, stopy ve sněhu, bobování, sněhuláci-paňáci, prostorové stavby – iglú.

 

ŠKOLNÍ AKCE  9-12/21

!!!Výukové programy, exkurze, pohybovky aj. aktivity pořádané třetí osobou se budou konat pouze ve venkovním prostředí!!!

 

 

,,Už se zase těšíme na Jéééžíška!"

  PROSINEC 21
 
TŘÍDNÍ AKCE

Každé pondělky - flétny pro přihlášené.
Každé středy -  pohybovky s FC Slávia KV na ŠZ (4./B střídavě s 3./M).

6.12.2021 Mikulášská nadílka v MŠ.

24.12.2021 - 2.1.2022 VÁNOČNÍ PRÁZDNINY (MŠ uzavřena).

 

ZLATÉ (dětské) RUČIČKY vyrábí:

Mikuláše, čerty, adventní svícny, ozdoby, přání, ale i třeba dárek pro sýkorky - ptačí budku.

 

HOKUSY-POKUSY

Barborky ve váze - rychlení větviček třešně v pokojové teplotě.

 

BEZ STROMKU TO NEPŮJDE

Zahradu slavnostně vyzdobíme vánočním stromkem, který nám tradičně věnují Lázeňské lesy. Vánoční drobnou ozdůbkou můžete přispět i Vy.

 

NÁŠ TIP:

ADVENTNÍ HÁDÁNÍ na plotě MŠ Mozartova. Pro děti, jejich kamarády, sourozence a hravé dospělé...
POHODOVÝ ADVENT na čerstvém vzduchu V LÁZEŇSKÝCH LESÍCH: https://www.llkv.cz/.../pohodovy-advent-v-lazenskych-lesich

PROSINEC je pro děti nejkrásnější a pro rodinu úplně nejdůležitější měsíc v roce, právě tady a teď se rodí nejdůležitější rodinné tradice, které pak Vaše děti předají další generaci.

 

Děkujeme všem rodičům za přízeň, kterou nám celý rok projevujete! 
Přejeme Vám  a Vašim dětem pohádkové a ve zdraví prožité vánoční svátky a veselejší nový rok 2022.

Za kolektiv zaměstnanců Romana Kleinmannová

 

 

LISTOPAD 2021

TŘÍDNÍ AKCE

Každé pondělky - flétny pro přihlášené.

Každé středy -  pohybovky s FC Slávia KV na ŠZ (4./B střídavě s 3./M).

11.11. 2021 Cesta za Martinským světlem - všechny třídy.

17.11.2021   státní svátek - MŠ uzavřena.

19.11. 2021  Drakiáda - ukončení výstavy, odměňování autorů draků (osvědčení + dárek). Vyrobené dráčky si děti mohou odnést z MŠ zpět domů. 

 • Během listopadu odneseme s dětmi odstrojené dýně zvířátkům do lesa.
 • Sběr kaštanů ukončen.
 • Příprava a plán na advent a Vánoce - 1.adventní neděle (28.11.2021).

 

TVOŘENÍ, RUKODĚLKY

- výzdoby tříd, šaten, chodby dětskými obrázky a prostorovými výtvory.

- uklidíme společně školní zahradu, připravíme ji na zimní spánek.

 

LISTOPAD

Padá listí zlaté, rudé,

je ho plná zahrada.

A co potom padat bude,

až to listí opadá?

Potom bude padat sníh,

co ho bude na větvích...

 

Pozn. Během měsíce 11/2021 budou vložena na náš web. VIDEA z akcí:

 1. Strašidelné sklepení v MŠ.
 2. Výstava papírových draků.

…bez dětí (GDPR).

 

 

ŘÍJEN 2021

TŘÍDNÍ AKCE

 • 4.10.2021 a další každé pondělky – flétničkování s předškoláčky.
 • 13.10.2021 lesní pedagogika na Linhartu – 3.tř. Medvídci.
 • 14.10.2021 výlet na farmu Kozodoj - 4.tř. Berušky.
 • exkurze hasičské zbrojnice v Rybářích (pouze venkovní areál) – 2.tř. Kuřátka

(termín v jednání).

 • 20.10.2021 DEN STROMŮ - i my máme na školní zahradě ovocný  STROM PŘÁTELSTVÍ, který jsme s dětmi vysadili před několika lety, najdete ho? Poznáte ho podle mašle, kterou mu uvážeme v den jeho svátku do koruny stromu.
 • 28.10.2021 DEN VZNIKU SAMOSTATNÉHO ČESKOSLOVENSKÉHO STÁTU - státní svátek, MŠ  uzavřena.

Tip: Jak oslavit tento sváteční den? Řada památek, muzeí či hradů a zámků mívá v tento den volný vstup. Zkuste  některé z nich s dětmi navštívit...

 • 25.-29.2021 HALLOWEEN - rej strašidel v MŠ a  také konec letního času! 

 

OSTATNÍ říjnové průběžné aktivity:

 • DRAKIÁDA (soutěž o domácího papírového draka)  - celý měsíc - hledá se nejkrásnější drak domácí výroby, který nemusí(!) létat.Výstava draků bude nainstalována v přízemí MŠ.
 • SBĚR KAŠTANŮ PRO ZVÍŘÁTKA - pytle - vstupní chodba do MŠ. 

TVOŘENÍ

 • dlabání/zdobení dýní - výzdoba venkovního schodiště a školní zahrady. 
 • hmyzí domeček na školní zahradě – doplnění přírodninami (1.tř. Žabky).
 • skřítek Podzimníček - vytváříme s dětmi lesní panáčky - strážce mateřské školy.
 • věnce, lucerny, přírodní mandaly apod. - vyrábíme s dětmi podzimní dekorace z přírodnin do svých domovů.

EXPERIMENTY

 • sušení jablečných  křížal - sklízíme úrodu na naši školní zahradě.
 • tisky/frotáže/lisování listů, bramborová tiskátka - dospělákům může tato činnost připadat jako triviální výtvarná aktivita, ale děti ohromně baví.
 • vydlabaná semena z dýní opláchneme, usušíme a schováme na příští rok.  Zasadíme je začátkem jara do vyvýšených záhonů na školní zahradě.

TURISTIKA

 • podnikneme s dětmi vycházky do blízkého lesa.