Komenského 7, příspěvková organizace

OBECNÝ PLÁN AKCÍ 2019

(Přesné informace, popř. změny budou vždy upřesněny na začátku každého měsíce
na web. stránkách 1. MŠ OP Mozartova v záložce ,,Kalendář školních akcí“ a v MŠ na hlavní nástěnce.)

 

BŘEZEN 2019

 • Návštěva 1. třídy ZŠ Komenského
 • Stará Role – návštěva Minizoo
 • Den sluníček
 • Divadelní představení v MŠ
 • oslavy narozenin, svátků na třídách

 

DUBEN 2019

 • Den naruby
 • exkurze Krajské knihovny
 • Velikonoce v Krajské knihovně – výtvarná vernisáž s kulturním vystoupením
 • návštěva knihovny ul. Lidická
 • Den Země se studentkami SPgŠ
 • Divadlo v MŠ
 • oslavy narozenin, svátků na třídách

 

KVĚTEN 2019 

 • Den otevřených dveří
 • ZÁPIS DO MŠ
 • za pohádkami do knihovny
 • Hry bez hranic
 • prohlídka záchranné sanity
 • Dalovice – botanická zahrada
 • Třídní fotografování
 • Muzicírování
 • oslavy narozenin, svátků na třídách

 

ČERVEN 2019

 • Karnevalové veselí na školní zahradě k MDD se studentkami SPgŠ
 • hledání pokladu v lese
 • PASOVÁNÍ PŘEDŠKOLÁČKŮ
 • návštěva knihovny na Lidické
 • Zdravotnická škola – beseda
 • Krajská knihovna Dvory  – výtvarná vernisáž s kulturním vystoupením
 • vzdálenější výlety za poznáním
 • oslavy narozenin, svátků na třídách

Dále vyžijeme aktuálních nabídek, které zpestří pobyt dětí v MŠ.

Vypracovala: Kleinmannová Romana dne 23.9.2019

 

MŠ Na Kopečku Mozartova 4, Drahovice