Komenského 7, příspěvková organizace

PLÁNUJEME  AKTIVITY  TÉMATICKY ZAMĚŘENÉ  NA:

ZÁŘÍ

 • pravidla soužití v mateřské škole, co děláme v mateřské škole, jak se cítíme.
 • Vzdělávací záměr: pomoci dítěti adaptovat se na život v MŠ na začátku škol. roku, vnímat běžné projevy emocí.

ŘÍJEN

 • podzimní práce na zahradě a na poli, ovoce a zelenina, co prospívá našemu zdraví.
 • Vzdělávací záměr: přiblížit dětem význam ovoce a zeleniny pro zdraví člověka.

LISTOPAD

 • podzimní příroda, podzimní počasí, hry s dýněmi, kaštany, listy a draky.
 • Vzdělávací záměr: přiblížit dětem krásy podzimní přírody.

PROSINEC

 • Mikuláš, Vánoce, lidové tradice a zvyky, zdraví a bezpečné chování.
 • Vzdělávací záměr: přiblížit dětem vánoční tradice a zvyky.

LEDEN

 • Svátek Tří králů, zimní počasí, jak se v zimě oblékáme, zimní sporty a předcházení úrazům, zdraví a zdravá výživa.
 • Vzdělávací záměr: přiblížit dětem význam sportů a zdraví.

ÚNOR

 • Masopust, hudba a hudební nástroje.
 • Vzdělávací záměr: přiblížit dětem tradice a slavnosti měsíce února, probudit jeho zájem o poznávání základních hudebních nástrojů.

BŘEZEN

 • příchod jara, první jarní den, jarní počasí, jaro na zahrádce, jaro na poli, první jarní květiny
 • Vzdělávací záměr: probudit zájem dítěte o jarní přírodu a pranostiky.

DUBEN

 • jarní příroda, počasí, velikonoce, lidové tradice a zvyky, zdraví a bezpečné chování, doprava.
 • Vzdělávací záměr: přiblížit dětem velikonoční tradice a zvyky.

 

KVĚTEN

 • Jarní příroda měsíce května, tradice, slavnosti – stavění máje a Den matek.
 • Vzdělávací záměr: přiblížit dětem tradice a slavnosti měsíce května.

ČERVEN

 • Svátek dětí – MDD, konec školního roku, těšíme se po prázdninách do školy, co už umíme, naše zdraví a co mu prospívá.
 • Vzdělávací záměr: probudit zájem dítěte o oslavy MDD a ukončení školního roku.

Podrobný rozpis doplňkových projektů  (včetně termínů a financování) bude vždy -  s předstihem, oznámen v záložce ,,Kalendář školních akcí“ a současně na hlavní nástěnce v MŠ.

 

JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA TO JE CELÝ ROK

Jaro, léto, podzim, zima - to je celý rok.
Stejně letos jako loni, tak i napřesrok.
Po jaru je vždycky léto,podzim po létu.
A než-li se nadějeme, zima už je tu.

Když je jaro v plné kráse, když má zelenou.
Na trávníku kluci hrají s míčem kopanou.
Po jaru je vždycky léto, podzim po létu.
A než-li se nadějeme, zima už je tu.

Když se hlásí horké léto, rostou jahody.
Sejdeme se jednou spolu někde u vody.
Po jaru je vždycky léto, podzim po létu.
A nežli se nadějeme, zima už je tu.

Na podzim, když padá listí z lip a javorů.
Páni draci koukají se lidem do dvorů.
Po jaru je vždycky léto, podzim po létu.
A nežli se nadějeme, zima už je tu.

A když je tu bílá zima, už jsme na konci.
Chcete-li tak nashledanou někde na kopci.

Po jaru je vždycky léto, podzim po létu.
A nežli se nadějeme, zima už je tu.