Komenského 7, příspěvková organizace

Nadstandardní a doplňkové aktivity, akce OP:

výuka anglického jazyka s rodilým mluvčím, nadstandardní činnosti s dětmi připravujícími se na vstup do ZŠ - logopedické chvilky, grafomotorická cvičení. Během roku mají děti plánované aktivity a akce jako výlety za poznáním přírody a našeho krásného města a okolí. Navštěvují divadla, knihovny, SZŠ, mají karneval ke Dni dětí, vernisáž v Krajské knihovně spolu s rodiči, Velikonoční výstavu v Krajské knihovně a pasování na školáky.…

 

Projekty, které proběhly v naší MŠ:

Zapojení do projektu čtenářské pregramotnosti PF JU v Českých Budějovicích „Podpora vzájemného učení pedagogů MŠ“ v rámci výzvy 02_16_010 Budování kapacit pro rozvoj škol l.

Šablony – „Personální podpora 1. Mateřské školy Karlovy Vary“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003115, financováno z OP Výzkum, vývoj a vzdělávání – EU Evropské strukturální a investiční fondy – MŠMT