Komenského 7, příspěvková organizace

Kontakt do MŠ:
tel.: 606 677 251

školní kuchyň tel.: 606 677 258
e-mail: krymska12@materinkykv.cz
www.materinkykv.cz

Provozní doba:
pondělí – pátek:   od 6:00 do 17:00 hodin

Zaměstnanci MŠ:
zástupkyně ředitelky 1. MŠKV – Bc. Kateřina Kalinová
tel.: 606 677 251

 třída Kytiček:   tel.: 606 677 270

 třída Motýlků:  tel.: 606 677 269

 třída Broučků: tel.: 606 677 268

 třída Sluníček: tel.: 606 677 271

Zaměstnanci provozu:
školnice: p. Monika Tesařová
uklízečka: p. Pavla Černá

Školní jídelna při MŠ
vedoucí kuchařka: p. Ivana Večeříková
kuchařka: p. Eva Šmejkalová
vedoucí školní jídelny: p. Jana Štěrbová
tel.: 606 677 286

QR vizitka Zdravé školky
Zapněte si na svém telefonu fotoaparát a načtěte si naši vizitku v QR kódu,
nezapomeňte si ji pak uložit mezi důležité kontakty!

Zdravá MŠ Krymská 12, Tuhnice