Komenského 7, příspěvková organizace

Mgr. Bc. Zdeňka Tichá
Ředitelka 1. Mateřské školy Karlovy Vary, Komenského 7, příspěvková organizace
reditelka@materinkykv.cz
tel: 776 142 100

Kontakt do MŠ:
omlouvání dětí: 606 677 251
třída Kytičky:   tel.: 606 677 270
třída Motýlci:  tel.: 606 677 269
třída Broučci: tel.: 606 677 268
třída Sluníčka: tel.: 606 677 271

školní kuchyň tel.: 606 677 258
e-mail: krymska12@materinkykv.cz
www.materinkykv.cz

Provozní doba:
pondělí – pátek:   od 6:00 do 17:00 hodin

Personální obsazení MŠ:
Zástupkyně ředitelky 1. MŠKV Mgr. Dana Malá tel: 606 677 252

Vedoucí školní jídelny: p. Jana Štěrbová – tel.: 606 677 286
email: sjkrymska12@materinkykv.cz

QR vizitka Zdravé školky
Zapněte si na svém telefonu fotoaparát a načtěte si naši vizitku v QR kódu,
nezapomeňte si ji pak uložit mezi důležité kontakty!

Zdravá MŠ Krymská 12, Tuhnice