Komenského 7, příspěvková organizace
Plánované akce pro školní rok 2022/2023
 

Leden:
31.1. - Divadlo Letadlo "Zima"            60,-

 

Únor:
8.2. - Divadlo loutek "Duch lesa"        60,-
14.2. - kytičky - výlet do divadla Husovka - "O Balynce" (zdarma)
15.2. - sluníčka - výlet do divadla Husovka - "O Balynce" (zdarma)

 

Březen:
9.3. - kytičky - návštěva ZŠ Poštovní - první třída 🙂
15.3. - Divadlo Letadlo "Jaro"             60,-
21.3. - broučci - Hurá papír                 35,-
23.3. - kytičky, sluníčka - Hurá textil    35,-

30.3. - kytičky - přespání v MŠ - Noc s Andersenem

 

Duben:
11.4. - kytičky - Botanická zahrada "Zvířecí detektiv"      120,-
18.4 - kytičky, sluníčka - Dentální hygiena (zdarma)
25.4. - motýlci - Hurá papír                                               35,-
28.4. - kytičky, sluníčka - výlet do Chebu "Čápi na tahu"  30,-

 

Květen:
2.5. - Symfonický orchestr "Letem světem s písničkou"  50,-
18.5. - broučci, sluníčka - výlet Cheb "Statek Milíkov"     50,-
23.5. - kytičky - Letohrádek Ostrov "Barevná alchymie"  40,-
31.5. - Divadlo Letadlo "Léto"                                           60,-

 

Červen:
8.6. - kytičky - výlet Zámek Bečov        150,-
          kytičky - pasování předškoláků