Komenského 7, příspěvková organizace

Kalendář školních akcí
2018 – 2019

11. října           balonková show
18. října           lesní pedagogika
22. října           dravci

  2. listopadu   fotografování
  6. listopadu   planetárium
12. listopadu   divadlo Hnedle vedle

21. prosince    pohádka Jak zvířátka slaví Vánoce

Zdravá MŠ Krymská 12, Tuhnice