Komenského 7, příspěvková organizace

Kalendář školních akcí
2018 – 2019

  7.1.  tělocvična ZŠ Duk.hrdinů
10.1. “ Malá technická universita“
14.1. tělocvična
17.1. divadlo Letadlo “ Zima v korunách stromů“
21.1. tělocvična
22.1. beseda s Městskou policií
28.1. tělocvična 
28.1. „Naše zvěř“
Zdravá MŠ Krymská 12, Tuhnice